Quick Search
For faster results please use our Quick Search engine.

Advanced Search

Search across titles, abstracts, authors, and keywords.
Advanced Search Guide.

99 results

Article

Agustín Nieto Caballero: Fundador del Gimnasio Moderno y renovador de la pedagogía

Available from: Banrepcultural - Banco de la Republica

Publication: Revista Credencial Historia, no. 113

Agustin Nieto Caballero - Biographic sources, Americas, Colombia, Gimnasio Moderno (Bogota, Colombia), Latin America and the Caribbean, South America

See More

Language: Spanish

ISSN: 0121-3296

Article

✓ Peer Reviewed

Don Agustín Nieto Caballero Andante de la Educación

Available from: Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia

Publication: Revista Historia de la Educación Latinoamericana, no. 5

Pages: 85-106

Agustin Nieto Caballero - Biographic sources, Americas, Colombia, Latin America and the Caribbean, South America

See More

Abstract/Notes: Entre los pocos maestros inolvidables del autor figura don Agustin Nieto Caballero, un ilustre educador bogotano que, a partir de las teorias psicologicas, pedagogicas y filosoficas de Jhon Dewey, Ovide Decroly, Maria Montesori y Henri Bergson, instituyo en Colombia la Escuela Nueva, y fundo con otros colombianos no menos notables, en 1914, el Gimnasio Moderno que tanta influencia ha tenido en el desarrollo edeucativo del pais y de America Latina. El presente articulom, a la vez que destaca el aporte de Nieto Caballero a la luz de las ideas fundamentales de sus mentores, rinde homenaje al Maestro que hizo posible una audaz renovacion de la educacion colombiana.

Language: Spanish

ISSN: 2256-5248

Article

Juicio que han merecido las obras de la Doctora Montessori Psico-aritmética y Psico-geometría al eminente crítico de la importante revista agustina de El Escorial Religión y cultura

Available from: ARCA. Arxiu de Revistes Catalanes Antigues

Publication: Montessori: Revista Mensual Ilustrada, vol. 1, no. 6

Pages: 14-15

El Escorial Religión y Cultura

See More

Abstract/Notes: At the head of the title: "Cómo juzga la crítica los libros Montessorianos" [How critics judge Montessorian books]

Language: Spanish

ISSN: 2604-8167, 2604-8159

Article

マリア・モンテッソリ年譜(改訂版) [Maria Montessori Chronology/Biographical Notes (Revised Edition)]

Available from: Fuji Women's University - Institutional Repository

Publication: Fuji Joshi Daigaku Kiyou. Dai 2-bu / 藤女子大学紀要. 第II部 / The Bulletin of Fuji Women's College (Series 2), no. 46

Pages: 69-100

Maria Montessori - Biographic sources, Montessori method of education - Criticism, interpretation, etc., Montessori method of education - History

See More

Language: Japanese

ISSN: 1346-1389

Article

✓ Peer Reviewed

The Change Is in Me. The Transformation of Adults to the Role of the Montessori Guide. Qualitative - Biographical Research Study / Zmiana jest we mnie. Transformacja dorosłych do roli przewodnika Montessori. Raport z badania jakościowo – biograficznego

Available from: CZASOPISMA - Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna

Publication: Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce / Elementary Education in Theory and Practice, vol. 18, no. 1 (no. 68)

Pages: 65-78

See More

Abstract/Notes: Artykuł stanowi sprawozdanie z badania jakościowo – biograficznego zrealizowanego wśród dwóch grup uczestników biorących udział w kursach Montessori. Podstawowym celem badania była analiza znaczeń nadawanych zmianie. Pytanie badawcze sformułowano następująco: Jak uczestnicy kursu Montessori (6-12) tematyzują swój proces transformacji?  Artykuł podejmuje kwestię zmiany edukacyjnej w kontekście wiedzy milczącej oraz teorii osobistych a następnie opisuje procedurę gromadzenia i analizy danych z dwudziestu pięciu pogłębionych, jakościowych wywiadów indywidualnych, które następnie poddano analizie zgodnie z opisanymi przez Kvale siedmioma krokami. W rezultacie analiz udało się zidentyfikować i opisać dwie główne kategorie: radykalną transformację oraz korektę biograficzną. W końcowej części artykułu autor, w kontekście zebranego materiału zwraca uwagę na ograniczone możliwości narzucania zmiany w edukacji i – podążając za głosami uczestników badania rekomenduje pożądane warunki do zaistnienia potencjalnych zmian: tworzenie nauczycielom warunków wolności do podejmowania decyzji i tworzenia autorskich rozwiązań dydaktycznych, demokratyzacja sfery związanej z edukacją oraz wspieranie poczucia godności wśród nauczycieli.

Language: Polish

DOI: 10.35765/eetp.2023.1868.05

ISSN: 2353-7787

Article

✓ Peer Reviewed

Wanda Dynowska-Umadevi: A Biographical Essay

Available from: Theosophical History

Publication: Theosophical History, vol. 5, no. 3

Pages: 89-105

Theosophical Society, Theosophy, Wanda Dynowska-Umadevi - Biographic sources

See More

Language: English

ISSN: 0951-497X

Article

✓ Peer Reviewed

Transgresje w biograficznych doświadczeniach wybitnych pedagogów: Marii Montessori i Janusza Korczaka [Transgressions in the biographical experiences of outstanding educators: Maria Montessori and Janusz Korczak]

Available from: University of Gdańsk

Publication: Podstawy Edukacji [Fundamentals of Education], vol. 10

Pages: 13-32

Janusz Korczak - Biographic sources, Maria Montessori - Biographic sources

See More

Abstract/Notes: Transgressions are innovative and creative activities. They allow people to go beyond the limits of their current functioning, thus gaining new areas of activity or creating new values. Motivation specific to transgression is hubristic motivation. The article analyzes the biographical experiences of outstanding pedagogues. – Maria Montessori and Janusz Korczak. Maria Montessori – Italian physician, education system creator and Montessori pedagogy based on the needs of the child. Transcendental biography of Janusz Korczak – doctor, pedagogue, writer, journalist, visionary. Biographies contain different spaces of transgressive activities: personal, professional, social, creative, literary. They concern the concept of education, methods of pedagogical work with the child. The accomplishments of outstanding pedagogues include immutable values.

Language: Polish

ISSN: 2081-2264

Article

✓ Peer Reviewed

Semblanza Josefa Toledo de Aguerrí (1866-1962) [Biographical Note Josefa Toledo de Aguerrí (1866-1962)

Available from: Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia

Publication: Revista Historia de la Educación Latinoamericana, vol. 23, no. 36

Pages: 313-318

Americas, Central America, Josefa Toledo de Aguerrí - Biographic sources, Latin America and the Caribbean, Montessori method of education - Criticism, interpretation, etc., Nicaragua

See More

Language: Spanish

DOI: 10.19053/01227238.12891

ISSN: 2256-5248

Article

Maria Montessori, M.D.: A Biographical Sketch

Publication: Montessori Matters

Pages: 2–4

Maria Montessori - Biographic sources, Reginald Calvert Orem - Writings

See More

Language: English

Article

American Montessori Society 1995 Board Elections: Biographical Sketches [12 candidates]

Publication: Montessori Life, vol. 7, no. 1

Pages: 41–42

See More

Language: English

ISSN: 1054-0040

Advanced Search