Quick Search
For faster results please use our Quick Search engine.

Advanced Search

Search across titles, abstracts, authors, and keywords.
Advanced Search Guide.

266 results

Doctoral Education

Promising Practices in the Prevention of Bullying: Using Social and Emotional Skills to Prevent Bullying

Available from: University of Southern California - Digital Library

See More

Abstract/Notes: This study applies Bronfenbrenner's ecological framework as a theoretical lens in looking at using social and emotional learning in the prevention of bullying. The purpose of this study was to determine what systems and structures were perceived to make a positive difference in creating an anti-bullying climate. Additionally, this study sought to determine how those systems and structures were implemented and sustained. Taking a case study approach, a small, private school of approximately 360 students was used in this qualitative research. Utilizing interviews, observations and artifact review data were triangulated and interpreted for analysis. Findings for this study indicate that applying a whole school approach emphasizing continuity, creating a community of belonging and connection, and focusing on the development of the whole child contributes to creating and sustaining an anti-bullying climate. Additionally, developing social and emotional skills through integrated curriculum, the learning environment, and the teacher as facilitator contribute to a healthy climate that resists bullying. As this study suggests social and emotional learning can positively affect classroom and school climates.

Language: English

Published: Los Angeles, California, 2014

Article

Xin ai ying xiangshou zaojiao, xiangshou shenghuo meng tai suo li fa zai a'er ci hai mo bing zhaogu zhe peixun zhong de yingyong / 蒙台梭利法在阿尔茨海默病照顾者培训中的应用 [Application of Montessori's Method in Training of Caregivers of Patients with Alzheimer's Disease]

Available from: Shanxi Medical Periodical Press

Publication: Huli Yanjiu / 护理研究 [Chinese Nursing Research], vol. 2020, no. 14

Pages: 2551-2554

See More

Abstract/Notes: [目的]探讨蒙台梭利法在阿尔茨海默病照顾者培训中的应用效果。[方法]于2018年1月—2018年6月,选择上海市虹桥社区老年阿尔兹海默病病人主要照顾者为研究对象,分层随机将照顾者分为试验组和对照组,每组60名,对照组照顾者接受常规阿尔茨海默病照顾方法培训,试验组照顾者接受基于蒙台梭利法的阿尔茨海默病照顾方法培训。比较两组照顾者负担、照顾者积极感受、病人精神状态、病人生存质量情况。[结果]干预6个月后,试验组照顾者负担量表总分[(50. 39±3. 86)分]低于对照组[(70. 97±4. 26)分],两组比较差异有统计学意义(P<0. 05);试验组照顾者积极感受量表各维度得分均高于对照组,两组比较差异均有统计学意义(P<0. 05);试验组病人简易精神状态检查量表总分[(27. 92±3. 12)分]高于对照组[(23. 16±2. 62)分],两组比较差异有统计学意义(P<0. 05);除

Language: Chinese

ISSN: 1009-6493

Article

✓ Peer Reviewed

The Change Is in Me. The Transformation of Adults to the Role of the Montessori Guide. Qualitative - Biographical Research Study / Zmiana jest we mnie. Transformacja dorosłych do roli przewodnika Montessori. Raport z badania jakościowo – biograficznego

Available from: CZASOPISMA - Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna

Publication: Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce / Elementary Education in Theory and Practice, vol. 18, no. 1 (no. 68)

Pages: 65-78

See More

Abstract/Notes: Artykuł stanowi sprawozdanie z badania jakościowo – biograficznego zrealizowanego wśród dwóch grup uczestników biorących udział w kursach Montessori. Podstawowym celem badania była analiza znaczeń nadawanych zmianie. Pytanie badawcze sformułowano następująco: Jak uczestnicy kursu Montessori (6-12) tematyzują swój proces transformacji?  Artykuł podejmuje kwestię zmiany edukacyjnej w kontekście wiedzy milczącej oraz teorii osobistych a następnie opisuje procedurę gromadzenia i analizy danych z dwudziestu pięciu pogłębionych, jakościowych wywiadów indywidualnych, które następnie poddano analizie zgodnie z opisanymi przez Kvale siedmioma krokami. W rezultacie analiz udało się zidentyfikować i opisać dwie główne kategorie: radykalną transformację oraz korektę biograficzną. W końcowej części artykułu autor, w kontekście zebranego materiału zwraca uwagę na ograniczone możliwości narzucania zmiany w edukacji i – podążając za głosami uczestników badania rekomenduje pożądane warunki do zaistnienia potencjalnych zmian: tworzenie nauczycielom warunków wolności do podejmowania decyzji i tworzenia autorskich rozwiązań dydaktycznych, demokratyzacja sfery związanej z edukacją oraz wspieranie poczucia godności wśród nauczycieli.

Language: English

DOI: 10.35765/eetp.2023.1868.05

ISSN: 2353-7787

Article

✓ Peer Reviewed

Semblanza Josefa Toledo de Aguerrí (1866-1962) [Biographical Note Josefa Toledo de Aguerrí (1866-1962)

Available from: Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia

Publication: Revista Historia de la Educación Latinoamericana, vol. 23, no. 36

Pages: 313-318

Americas, Central America, Josefa Toledo de Aguerrí - Biographic sources, Latin America and the Caribbean, Montessori method of education - Criticism, interpretation, etc., Nicaragua

See More

Language: Spanish

DOI: 10.19053/01227238.12891

ISSN: 2256-5248

Book Section

Maria Montessori, M.D.: A Biographical Sketch

Book Title: American Montessori Manual: Principles, Applications, Terms

See More

Language: English

Published: New York: American Montessori Society, 1970

Article

✓ Peer Reviewed

Wanda Dynowska-Umadevi: A Biographical Essay

Available from: Theosophical History

Publication: Theosophical History, vol. 5, no. 3

Pages: 89-105

Theosophical Society, Theosophy, Wanda Dynowska-Umadevi - Biographic sources

See More

Language: English

ISSN: 0951-497X

Article

✓ Peer Reviewed

Transgresje w biograficznych doświadczeniach wybitnych pedagogów: Marii Montessori i Janusza Korczaka [Transgressions in the biographical experiences of outstanding pedagogues: Maria Montessori and Janusz Korczak]

Available from: dLibra

Publication: Podstawy Edukacji [Fundamentals of Education], vol. 10

Pages: 13-32

Educators, Janusz Korczak - Biographic sources, Maria Montessori - Biographic sources

See More

Abstract/Notes: Transgressions are innovative and creative activities. They allow people to go beyond the limits of their current functioning, thus gaining new areas of activity or creating new values. Motivation specific to transgression is hubristic motivation. The article analyzes the biographical experiences of outstanding pedagogues. – Maria Montessori and Janusz Korczak. Maria Montessori – Italian physician, education system creator and Montessori pedagogy based on the needs of the child. Transcendental biography of Janusz Korczak – doctor, pedagogue, writer, journalist, visionary. Biographies contain different spaces of transgressive activities: personal, professional, social, creative, literary. They concern the concept of education, methods of pedagogical work with the child. The accomplishments of outstanding pedagogues include immutable values.

Language: Polish

DOI: 10.16926/pe.2017.10.02

ISSN: 2081-2264

Article

マリア・モンテッソリ年譜(改訂版) [Maria Montessori Chronology/Biographical Notes (Revised Edition)]

Available from: Fuji Women's University - Institutional Repository

Publication: Fuji Joshi Daigaku Kiyou. Dai 2-bu / 藤女子大学紀要. 第II部 / The Bulletin of Fuji Women's College (Series 2), no. 46

Pages: 69-100

Maria Montessori - Biographic sources, Montessori method of education - Criticism, interpretation, etc., Montessori method of education - History

See More

Language: Japanese

ISSN: 1346-1389

Article

Maria Montessori, M.D.: A Biographical Sketch

Publication: Montessori Matters

Pages: 2–4

Maria Montessori - Biographic sources, Reginald Calvert Orem - Writings

See More

Language: English

Article

American Montessori Society 1995 Board Elections: Biographical Sketches [12 candidates]

Publication: Montessori Life, vol. 7, no. 1

Pages: 41–42

See More

Language: English

ISSN: 1054-0040

Advanced Search