Quick Search
For faster results please use our Quick Search engine.

Advanced Search

Search across titles, abstracts, authors, and keywords.
Advanced Search Guide.

168 results

Article

Anna R. Margulies, Educator, Is Dead; She Founded and Headed Montessori (Later Ann-Reno) School Here, Taught Deaf to Speak

Publication: New York Times (New York, New York)

Pages: 12

Americas, Anna R. Margulies - Biographic sources, Children with disabilities, Deaf, Inclusive education, Montessori method of education, North America, Obituaries, People with disabilities, United States of America

See More

Language: English

ISSN: 0362-4331

Article

✓ Peer Reviewed

Maria Montessori e Anna Freud: intrecci e contaminazioni tra pedagogia e psicoanalisi / Maria Montessori and Anna Freud: Links and Influences Between Pedagogy and Psychoanalysis

Available from: Rivista di Storia dell’Educazione

Publication: Rivista di Storia dell'Educazione, vol. 8, no. 2

Pages: 73-82

Anna Freud - Biographic sources, Anna Freud - Philosophy, Maria Montessori - Biographic sources, Maria Montessori - Philosophy, Montessori method of education - Criticism, interpretation, etc., Psychoanalysis

See More

Abstract/Notes: The fascination with the Montessori Method stems from a never quite exhaustive analysis of her studies, which, due to the multiplicity and complexity of its elements, continually lend themselves to readings, hermeneutic interpretations and discoveries. Following a series of “clues” that see the figure of Maria Montessori intertwined with that of Anna Freud, this article intends to enhance the interdisciplinary interweaving and the multiple links which, by relating pedagogy with psychoanalysis, favor a broader vision of the implications relating to the changes occurring during the first half of the twentieth century, in which the child is the protagonist.

Language: Italian

DOI: 10.36253/rse-10329

ISSN: 2532-2818

Book

Maria Montessori e Anna Freud: Una Storia Femminile della Psicologia del Bambino [Maria Montessori and Anna Freud: A Feminine History of the Psychology of the Child]

Anna Freud - Biographic sources, Anna Freud - Philosophy, Child psychology, Developmental psychology, Maria Montessori - Biographic sources, Maria Montessori - Philosophy

See More

Language: Italian

Published: Roma, Italy: Edizioni Universitarie Romane, 2019

ISBN: 978-88-6022-371-5 88-6022-371-7

Article

The Reno Margulies School [advertisement]

Available from: HathiTrust

Publication: American Annals of the Deaf, vol. 60, no. 1

Pages: [unpaged]

See More

Language: English

Article

✓ Peer Reviewed

The Reno Margulies School [advertisement]

Available from: HathiTrust

Publication: The Volta Review, vol. 17, no. 8

Pages: [unpaged, table of contents page]

Americas, Children with disabilities, Deaf, Deaf children - Education, Inclusive education, Montessori method of education, North America, Reno Margulies School for the Deaf (New York City), United States of America

See More

Language: English

ISSN: 0042-8639

Article

Great Interest in Montessori Method; Mrs. Margulies, Who Has Been in Rome Studying it, Tells of Inquiries From All Over World

Publication: New York Times (New York, New York)

Pages: C4

See More

Language: English

ISSN: 0362-4331

Article

Some Biographical Notes About Nancy McCormick Rambusch

Available from: University of Connecticut Libraries - American Montessori Society Records

Publication: Montessori Information Items, no. 7

Pages: 15

See More

Abstract/Notes: Published by Cleveland Montessori Association (Cleveland, Ohio).

Language: English

Article

✓ Peer Reviewed

Wanda Dynowska-Umadevi: A Biographical Essay

Available from: Theosophical History

Publication: Theosophical History, vol. 5, no. 3

Pages: 89-105

Theosophical Society, Theosophy, Wanda Dynowska-Umadevi - Biographic sources

See More

Language: English

ISSN: 0951-497X

Book Section

The Biographical Chart and Anthropological Observations

Book Title: The 1913 Rome Lectures: First International Training Course

Pages: 38-53

International Montessori Training Course (1st, Rome, Italy, 1913), Maria Montessori - Speeches, addresses, etc., Maria Montessori - Writings

See More

Language: English

Published: Amsterdam, The Netherlands: Montessori-Pierson Publishing Company, 2018

Article

✓ Peer Reviewed

The Change Is in Me. The Transformation of Adults to the Role of the Montessori Guide. Qualitative - Biographical Research Study / Zmiana jest we mnie. Transformacja dorosłych do roli przewodnika Montessori. Raport z badania jakościowo – biograficznego

Available from: CZASOPISMA - Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna

Publication: Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce / Elementary Education in Theory and Practice, vol. 18, no. 1 (no. 68)

Pages: 65-78

See More

Abstract/Notes: Artykuł stanowi sprawozdanie z badania jakościowo – biograficznego zrealizowanego wśród dwóch grup uczestników biorących udział w kursach Montessori. Podstawowym celem badania była analiza znaczeń nadawanych zmianie. Pytanie badawcze sformułowano następująco: Jak uczestnicy kursu Montessori (6-12) tematyzują swój proces transformacji?  Artykuł podejmuje kwestię zmiany edukacyjnej w kontekście wiedzy milczącej oraz teorii osobistych a następnie opisuje procedurę gromadzenia i analizy danych z dwudziestu pięciu pogłębionych, jakościowych wywiadów indywidualnych, które następnie poddano analizie zgodnie z opisanymi przez Kvale siedmioma krokami. W rezultacie analiz udało się zidentyfikować i opisać dwie główne kategorie: radykalną transformację oraz korektę biograficzną. W końcowej części artykułu autor, w kontekście zebranego materiału zwraca uwagę na ograniczone możliwości narzucania zmiany w edukacji i – podążając za głosami uczestników badania rekomenduje pożądane warunki do zaistnienia potencjalnych zmian: tworzenie nauczycielom warunków wolności do podejmowania decyzji i tworzenia autorskich rozwiązań dydaktycznych, demokratyzacja sfery związanej z edukacją oraz wspieranie poczucia godności wśród nauczycieli.

Language: English

DOI: 10.35765/eetp.2023.1868.05

ISSN: 2353-7787

Advanced Search