Quick Search
For faster results please use our Quick Search engine.

Advanced Search

Search across titles, abstracts, authors, and keywords.
Advanced Search Guide.

31 results

Article

Gioco e fantasia

Publication: Vita dell'Infanzia (Opera Nazionale Montessori), vol. 39, no. 6

Pages: 39-42

See More

Language: Italian

ISSN: 0042-7241

Book Section

Montessori Education in Southeast and East Asia

Book Title: The Bloomsbury Handbook of Montessori Education

Pages: 371-376

Asia, Early childhood care and education, Early childhood education, Maria Montessori - Biographic sources, Montessori method of education - History, Southeast Asia

See More

Abstract/Notes: In the last forty years, Montessori education has become popular in a number of Southeast and East Asian nations. According to the Association Montessori Internationale, in 2020 there were 13 countries in Southeast and East Asia with Montessori schools. Across the countries, the increase in online information and translated Montessori texts, changes in political leadership, the privatization of the education marketplace, and connections to international organizations have all contributed to the rise of Montessori in Southeast and East Asia. Across the region, schools are mostly private with the exception of Thailand’s large network of government Montessori programs. Challenges in implementation include high costs of teacher training and materials and varying fidelity of implementation, and compatibility with high stakes state exams. The chapter includes case studies of Montessori in Thailand, South Korea, Singapore and Vietnam.

Language: English

Published: New York, New York: Bloomsbury Academic, 2023

ISBN: 978-1-350-27561-4 978-1-350-27560-7 978-1-350-27562-1

Series: Bloomsbury Handbooks

Bachelor's Thesis

Lahden Montessori-leikkikoulun laadun arviointi ja asiakastyytyväisyys: Arvioijina leikkikoululaisten vanhemmat [Evaluation of the quality of Lahti Montessori play school and customer satisfaction: The parents of the play school children were the evaluators]

Available from: Theseus (Finland)

Europe, Finland, Montessori method of education - Criticism, interpretation, etc., Montessori schools, Nordic countries, Northern Europe

See More

Abstract/Notes: The goal of the bachelor´s thesis was to research the quality of Lahti´s Montessori-Playschool in parent´s opinion. Later it is possible to use the results of this research to improve the function of the Lahti´s Mon-tessori-Playschool – the final aim is to create high-quality day care for the children of the playschool. The research was made with a questionnaire survey, which had both open questions and questions with limited options. The questions were operationalized from two main source: the quality estimation pattern of Hujala-Huttunen (1995) and also ”Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet” (2005), which determinates the nationwide contents of the Finnish day care. This bachelor´s thesis has introduction of these two sources and there is also presentation of other alternative ways to research the quality of day-care. Research showed were that parents were pleased with many things in playschool´s function. In parents´ opinion many things that were typical for high-quality day care are fulfilled in Lahti´s Montessori-Playschool. Results also revealed where the weaknesses were, which is a good start for development work. / Opinnäytetyössä tutkittiin, kuinka tyytyväisiä Lahden Montessori-leikkikoululaisten vanhemmat olivat lastensa varhaiskasvatuspalveluun, ja kuinka vanhempien mielestä leikkikoulussa toteutuivat erilaiset hyvänlaatuisen varhaiskasvatuspalvelun osa-alueet. Tutkimuksen tulosten avulla on tarkoitus kehittää Montessori-leikkikoulun toimintaa leikkikoulun lapsille entistä laadukkaammaksi. Tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä käytettiin erityisesti Hujala-Huttusen (1995) päivähoidon laa-dunarviointimallia ja valtakunnallisia ”Varhaiskasvatussuunnitelma perusteita” (2005). Teoreettisen vii-tekehyksen pohjalta valmistettiin sekä suljettuja että avoimia kysymyksiä sisältävän lomakekyselyn leik-kikoululaisten vanhemmille. Vanhempien vastaukset taulukoitiin, ja vastausten yhteydessä on vielä ku-vattu, miksi juuri tutkimuksessa mukana olevat asiat ovat oleellisia varhaiskasvatuksen laatua tutkiessa. Lisäksi työssä on esitelty muita vaihtoehtoisia laadunarviointimalleja ja perusteltu varhaiskasvatuksen laadun arvioimisen tärkeyttä. Tutkimuksen tuloksena Lahden Montessori-leikkikoululaisten vanhempien vastauksista tuli ilmi, että vanhemmat ovat tyytyväisiä hyvin moneen hyvälaatuisen varhaiskasvatuksen osa-alueeseen lapsensa varhaiskasvatuspalvelussa. Tuloksista on helppo huomata, missä asioissa on parantamisen varaa ja mitkä asiat ovat jo nyt hyvin leikkikoulussa. Kyselyn tuloksia voidaan jatkossa käyttää yksikön laadun kehittämisessä tai varhaiskasvatussuunnitelman päivittämisessä.

Language: Finnish

Published: Mikkeli, Finland, 2010

Book

La fantasia e il sentimento dello spazio nei ciechi nati

See More

Language: Italian

Published: Milan, Italy: Scuola Tip. Istituto per deficienti, 1922

Article

A Montessori Multicultural Environment with Southeast Asian Refugee Children

Publication: NAMTA Journal, vol. 12, no. 2

Pages: 13-23

Americas, Asia, Cultural pluralism, Displaced communities, North America, North American Montessori Teachers' Association (NAMTA) - Periodicals, Refugees, Southeast Asia, United States of America

See More

Language: English

ISSN: 1522-9734

Article

Logica e fantasia

Available from: Atlante Montessori

Publication: Vita dell'Infanzia (Opera Nazionale Montessori), vol. 30, no. 11-12

Pages: 55-56

See More

Language: Italian

ISSN: 0042-7241

Article

Una "tasca di fantasia"

Available from: Atlante Montessori

Publication: Vita dell'Infanzia (Opera Nazionale Montessori), vol. 30, no. 11-12

Pages: 48-51

See More

Language: Italian

ISSN: 0042-7241

Article

Dalla fantasia al pensiero nella teoria psicanalitica

Available from: Atlante Montessori

Publication: Vita dell'Infanzia (Opera Nazionale Montessori), vol. 30, no. 11-12

Pages: 24-28

See More

Language: Italian

ISSN: 0042-7241

Article

Fantasia, immaginazione, creatività secondo Maria Montessori

Available from: Atlante Montessori

Publication: Vita dell'Infanzia (Opera Nazionale Montessori), vol. 30, no. 11-12

Pages: 5-8

See More

Language: Italian

ISSN: 0042-7241

Article

Fantasia e creatività infantile

Available from: Atlante Montessori

Publication: Vita dell'Infanzia (Opera Nazionale Montessori), vol. 26, no. 9-10

Pages: 14-18

See More

Abstract/Notes: Part of: "Atti dell'incontro di studio sul tema: Il Bambino, la Fiaba, la Fantasia nel Mondo Contemporaneo" [Proceedings of a seminar on: Children, fairy tales, and fantasy in the contemporary world].

Language: Italian

ISSN: 0042-7241

Advanced Search