Quick Search
For faster results please use our Quick Search engine.

Advanced Search

Search across titles, abstracts, authors, and keywords.
Advanced Search Guide.

187 results

Article

North Carolina Officials Find a Gem: Charlotte's Amay James School Gets Attention - and Perhaps a Platform

Available from: University of Connecticut Libraries - American Montessori Society Records

Publication: Public School Montessorian, vol. 14, no. 2

Pages: 29

Public Montessori

See More

Language: English

ISSN: 1071-6246

Article

✓ Peer Reviewed

Maria Montessori (1870-1952) – Caroline Pratt (1867-1954): Dos vidas en paralelo y la pasión compartida por la autonomía de la infancia [Maria Montessori (1870-1952) - Caroline Pratt (1867-1954): Two lives in parallel and the shared passion for the autonomy of childhood]

Available from: Universidade de Santiago de Compostela (Spain)

Publication: RELAdEI (Revista Latinoamericana de Educación Infantil), vol. 9, no. 1

Pages: 29-41

See More

Abstract/Notes: En el año del 150 aniversario del nacimiento de Maria Montessori ponemos su figura enfrente de su contemporánea Caroline Pratt, menos conocida en los ambientes pedagógicos europeos, pero igualmente imbuida de la pasión por una educación al servicio de una infancia activa, competente y autónoma. Después de repasar sucintamente las biografías paralelas de ambas, se señalan las diferencias entre las pedagogías de cada una de ellas especialmente en lo relativo a los materiales y al juego de construcción. Se constata, al mismo tiempo, la amplia coincidencia en los ideales por los que ambas trabajan toda su vida y se termina formulando una propuesta de complementariedad entre ambas, sugiriendo la conveniencia de enriquecer la pedagogía montessoriana con la incorporación de los bloques de madera maciza diseñados por Caroline Pratt y del juego de construcción como un recurso ordinario más.

Language: Spanish

ISSN: 2255-0666

Article

Self Interest: How a South Carolina Foundation Created a Public Montessori Boom [Lander University, Greenwood, South Carolina; Institute for Guided Studies]

Publication: Public School Montessorian, vol. 16, no. 2

Pages: 1, 28

Public Montessori

See More

Language: English

ISSN: 1071-6246

Article

'Collegiate News' in South Carolina [College of Early Learning, Columbia, South Carolina]

Publication: Montessori Observer, vol. 3, no. 7

Pages: 4

See More

Language: English

ISSN: 0889-5643

Book

Das kreative Kind: der absorbierende Geist

Maria Montessori - Writings

See More

Abstract/Notes: Translated from the Italian. Translation of "La Mente del Bambino" [The Absorbent Mind].

Language: German

Published: Freiburg, Germany: Herder, 1972

Edition: 1st ed.

Series: Schriften des Willmann-Instituts

Article

Letter to Editor [Preschool-trained teachers in elementary]

Publication: Montessori Matters

Pages: 1–2

See More

Language: English

Article

Editorial: Beginning a Peace Curriculum

Available from: University of Connecticut Libraries - American Montessori Society Records

Publication: The Constructive Triangle (1974-1989), vol. 14, no. 3

Pages: 4

See More

Language: English

ISSN: 0010-700X

Doctoral Dissertation

Identification of Competencies for the Professional Component of a Program for Training Nursery School Teachers in Guyana

Available from: ProQuest Dissertations and Theses

Americas, Guyana, Latin America and the Caribbean, South America

See More

Abstract/Notes: The purpose of this study was to identify competencies for the professional component of a program for preparing nursery school teachers in Guyana. It incorporated a definition of the purposes of the national Nursery Education Program in Guyana and a definition of the behaviors associated with teaching in the nursery schools through: (1) A review of the literature encompassing programs for young children; roles of teachers in programs for young children; competencies for teachers of young children and competency-based teacher education. (2) The development of an interview schedule to gather data about the purposes of nursery schools and the behaviors associated with teaching in the nursery schools in Guyana. (3) Use of the interview schedule to conduct personal interviews with uncertified teachers, certified teachers, supervisors, parents and lecturers attached to the Nursery Education Program in Guyana. (4) Content analysis of the responses to the interview questions. The data indicated that the respondents were aware of the purposes of nursery schools and what constitutes effective teaching in these schools. The information generated through the analysis provided the basis for the formulation of competencies for nursery school teachers in Guyana. The identified competencies are overarching; stated as behaviors to be demonstrated by certified nursery school teachers; and are categorized under the goals of the Guyana Nursery Education Program.

Language: English

Published: New York, 1982

Article

✓ Peer Reviewed

Semblanza Josefa Toledo de Aguerrí (1866-1962) [Biographical Note Josefa Toledo de Aguerrí (1866-1962)

Available from: Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia

Publication: Revista Historia de la Educación Latinoamericana, vol. 23, no. 36

Pages: 313-318

Americas, Central America, Josefa Toledo de Aguerrí - Biographic sources, Latin America and the Caribbean, Montessori method of education - Criticism, interpretation, etc., Nicaragua

See More

Language: Spanish

DOI: 10.19053/01227238.12891

ISSN: 2256-5248

Article

✓ Peer Reviewed

The Change Is in Me. The Transformation of Adults to the Role of the Montessori Guide. Qualitative - Biographical Research Study / Zmiana jest we mnie. Transformacja dorosłych do roli przewodnika Montessori. Raport z badania jakościowo – biograficznego

Available from: CZASOPISMA - Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna

Publication: Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce / Elementary Education in Theory and Practice, vol. 18, no. 1 (no. 68)

Pages: 65-78

See More

Abstract/Notes: Artykuł stanowi sprawozdanie z badania jakościowo – biograficznego zrealizowanego wśród dwóch grup uczestników biorących udział w kursach Montessori. Podstawowym celem badania była analiza znaczeń nadawanych zmianie. Pytanie badawcze sformułowano następująco: Jak uczestnicy kursu Montessori (6-12) tematyzują swój proces transformacji?  Artykuł podejmuje kwestię zmiany edukacyjnej w kontekście wiedzy milczącej oraz teorii osobistych a następnie opisuje procedurę gromadzenia i analizy danych z dwudziestu pięciu pogłębionych, jakościowych wywiadów indywidualnych, które następnie poddano analizie zgodnie z opisanymi przez Kvale siedmioma krokami. W rezultacie analiz udało się zidentyfikować i opisać dwie główne kategorie: radykalną transformację oraz korektę biograficzną. W końcowej części artykułu autor, w kontekście zebranego materiału zwraca uwagę na ograniczone możliwości narzucania zmiany w edukacji i – podążając za głosami uczestników badania rekomenduje pożądane warunki do zaistnienia potencjalnych zmian: tworzenie nauczycielom warunków wolności do podejmowania decyzji i tworzenia autorskich rozwiązań dydaktycznych, demokratyzacja sfery związanej z edukacją oraz wspieranie poczucia godności wśród nauczycieli.

Language: Polish

DOI: 10.35765/eetp.2023.1868.05

ISSN: 2353-7787

Advanced Search