Quick Search
For faster results please use our Quick Search engine.

Advanced Search

Search across titles, abstracts, authors, and keywords.
Advanced Search Guide.

104 results

Article

Cleo's Contribution: Order Out of Chaos [Cleo Monson]

Publication: Montessori Life, vol. 10, no. 4

Pages: 8

See More

Abstract/Notes: AMS archives

Language: English

ISSN: 1054-0040

Article

Cleo's Banquet [Cleo Monson]

Publication: AMS News, vol. 9, no. 2

Pages: 6–7

See More

Language: English

ISSN: 0065-9444

Article

In Memoriam: Cleo H. Monson 1907-1997

Publication: Montessori Life, vol. 10, no. 1

Pages: 5

Cleo H. Monson - Biographic sources, Obituaries

See More

Language: English

ISSN: 1054-0040

Article

Without Cleo Monson...

Publication: Montessori Life, vol. 10, no. 2

Pages: 4

See More

Abstract/Notes: Letter to the Editor

Language: English

ISSN: 1054-0040

Article

Cleo Monson Named AMS National Director

Publication: AMS News, vol. 4, no. 1

Pages: 1, 3

See More

Language: English

ISSN: 0065-9444

Article

An Interview with Cleo Monson, AMS National Director Emeritus

Available from: University of Connecticut Libraries - American Montessori Society Records

Publication: The Constructive Triangle (1974-1989), vol. 5, no. 4

Pages: 5–8

See More

Language: English

ISSN: 0010-700X

Article

A Tribute to Cleo Monson: First National Director of the American Montessori Society

Available from: ProQuest

Publication: Montessori Life, vol. 22, no. 3

Pages: 18-25

American Montessori Society (AMS) - History, Americas, Cleo Monson - Biographic sources, North America, United States of America

See More

Abstract/Notes: The early 1960s was a critical, albeit chaotic, period for the revival of the Montessori movement, which had been recently rekindled in the United States. The success or failure of the movement can arguably be said to have rested squarely upon the backs of those founding members and early supporters of the fledgling American Montessori Society, (AMS) which, in its infancy, was trembling under the weight of its own potential success--a social, cultural, and spiritual phenomena that was enfolded within an educational philosophy and methodology. The organization was vulnerable, and there was no way of predicting its future success or failure. There was no question that someone was needed to handle office affairs, and the importance of bringing the right person in for that job, at that specific time in the history of AMS, could not be minimized--although the full weight of the consequence of that hiring decision 50 years ago can be understood only in retrospect. Help was urgently needed, and it was soon to arrive in the person of Cleo Monson. As it happened, Monson embodied the essential traits and skills paramount to accomplishing the job, and she would later be credited, by many who knew her both professionally, as the critical pillar upon which would rest the survival and success of the AMS. (Contains 1 footnote.)

Language: English

ISSN: 1054-0040

Article

Field Notes [Tim Nee consulting; Hartford school honored; new charters; schools online; Michelle Monson fired from Whitby (CT); M: Magazine; Montessori-IB]

Publication: Public School Montessorian, vol. 20, no. 4

Pages: 8-9

Public Montessori

See More

Language: English

ISSN: 1071-6246

Article

マリア・モンテッソリ年譜(改訂版) [Maria Montessori Chronology/Biographical Notes (Revised Edition)]

Available from: Fuji Women's University - Institutional Repository

Publication: Fuji Joshi Daigaku Kiyou. Dai 2-bu / 藤女子大学紀要. 第II部 / The Bulletin of Fuji Women's College (Series 2), no. 46

Pages: 69-100

Maria Montessori - Biographic sources, Montessori method of education - Criticism, interpretation, etc., Montessori method of education - History

See More

Language: Japanese

ISSN: 1346-1389

Article

✓ Peer Reviewed

The Change Is in Me. The Transformation of Adults to the Role of the Montessori Guide. Qualitative - Biographical Research Study / Zmiana jest we mnie. Transformacja dorosłych do roli przewodnika Montessori. Raport z badania jakościowo – biograficznego

Available from: CZASOPISMA - Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna

Publication: Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce / Elementary Education in Theory and Practice, vol. 18, no. 1 (no. 68)

Pages: 65-78

See More

Abstract/Notes: Artykuł stanowi sprawozdanie z badania jakościowo – biograficznego zrealizowanego wśród dwóch grup uczestników biorących udział w kursach Montessori. Podstawowym celem badania była analiza znaczeń nadawanych zmianie. Pytanie badawcze sformułowano następująco: Jak uczestnicy kursu Montessori (6-12) tematyzują swój proces transformacji?  Artykuł podejmuje kwestię zmiany edukacyjnej w kontekście wiedzy milczącej oraz teorii osobistych a następnie opisuje procedurę gromadzenia i analizy danych z dwudziestu pięciu pogłębionych, jakościowych wywiadów indywidualnych, które następnie poddano analizie zgodnie z opisanymi przez Kvale siedmioma krokami. W rezultacie analiz udało się zidentyfikować i opisać dwie główne kategorie: radykalną transformację oraz korektę biograficzną. W końcowej części artykułu autor, w kontekście zebranego materiału zwraca uwagę na ograniczone możliwości narzucania zmiany w edukacji i – podążając za głosami uczestników badania rekomenduje pożądane warunki do zaistnienia potencjalnych zmian: tworzenie nauczycielom warunków wolności do podejmowania decyzji i tworzenia autorskich rozwiązań dydaktycznych, demokratyzacja sfery związanej z edukacją oraz wspieranie poczucia godności wśród nauczycieli.

Language: Polish

DOI: 10.35765/eetp.2023.1868.05

ISSN: 2353-7787

Advanced Search