Quick Search
For faster results please use our Quick Search engine.

Advanced Search

Search across titles, abstracts, authors, and keywords.
Advanced Search Guide.

36 results

Article

Obituary [Professor Giuliana Sorge]

Publication: Communications (Association Montessori Internationale, 195?-2008), vol. 1987, no. 4

Pages: 28

Giuliana Sorge - Biographic sources, Obituaries

See More

Language: English

ISSN: 0519-0959

Book Section

Maria Montessori, M.D.: A Biographical Sketch

Book Title: American Montessori Manual: Principles, Applications, Terms

See More

Language: English

Published: New York: American Montessori Society, 1970

Article

Some Biographical Notes About Nancy McCormick Rambusch

Available from: University of Connecticut Libraries - American Montessori Society Records

Publication: Montessori Information Items, no. 7

Pages: 15

See More

Abstract/Notes: Published by Cleveland Montessori Association (Cleveland, Ohio).

Language: English

Book Section

The Biographical Chart and Anthropological Observations

Book Title: The 1913 Rome Lectures: First International Training Course

Pages: 38-53

International Montessori Training Course (1st, Rome, Italy, 1913), Maria Montessori - Speeches, addresses, etc., Maria Montessori - Writings

See More

Language: English

Published: Amsterdam, The Netherlands: Montessori-Pierson Publishing Company, 2018

Article

✓ Peer Reviewed

The Change Is in Me. The Transformation of Adults to the Role of the Montessori Guide. Qualitative - Biographical Research Study / Zmiana jest we mnie. Transformacja dorosłych do roli przewodnika Montessori. Raport z badania jakościowo – biograficznego

Available from: CZASOPISMA - Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna

Publication: Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce / Elementary Education in Theory and Practice, vol. 18, no. 1 (no. 68)

Pages: 65-78

See More

Abstract/Notes: Artykuł stanowi sprawozdanie z badania jakościowo – biograficznego zrealizowanego wśród dwóch grup uczestników biorących udział w kursach Montessori. Podstawowym celem badania była analiza znaczeń nadawanych zmianie. Pytanie badawcze sformułowano następująco: Jak uczestnicy kursu Montessori (6-12) tematyzują swój proces transformacji?  Artykuł podejmuje kwestię zmiany edukacyjnej w kontekście wiedzy milczącej oraz teorii osobistych a następnie opisuje procedurę gromadzenia i analizy danych z dwudziestu pięciu pogłębionych, jakościowych wywiadów indywidualnych, które następnie poddano analizie zgodnie z opisanymi przez Kvale siedmioma krokami. W rezultacie analiz udało się zidentyfikować i opisać dwie główne kategorie: radykalną transformację oraz korektę biograficzną. W końcowej części artykułu autor, w kontekście zebranego materiału zwraca uwagę na ograniczone możliwości narzucania zmiany w edukacji i – podążając za głosami uczestników badania rekomenduje pożądane warunki do zaistnienia potencjalnych zmian: tworzenie nauczycielom warunków wolności do podejmowania decyzji i tworzenia autorskich rozwiązań dydaktycznych, demokratyzacja sfery związanej z edukacją oraz wspieranie poczucia godności wśród nauczycieli.

Language: Polish

DOI: 10.35765/eetp.2023.1868.05

ISSN: 2353-7787

Article

Die Sorge für die schwachsinnigen Kinder im Rahmen der Einheitsschule

Publication: Blindenfürsorge, vol. 43

See More

Language: German

Book Section

Unterwegs in der gemeinsamen Sorge um das Kind - Parallelen in den pädagogischen Grundannahmen von Maria Montessori und Roza Czacka

Book Title: Verstehendes Lernen in der Montessori-Pädagogik: Erziehung und Bildung angesichts der Herausforderungen der Pisa-Studie

Pages: 223-231

Maria Montessori - Biographic sources, Maria Montessori - Philosophy, Montessori method of education, Roza Czacka - Biographic sources, Roza Czacka - Philosophy

See More

Language: German

Published: Münster, Germany: Lit, 2003

Edition: 1st ed.

ISBN: 3-8258-7063-4 978-3-8258-7063-8

Series: Impulse der Reformpädagogik , 8

Article

Sorge l'astro di Maria Montessori

Publication: Il Carabiniere, no. 10

Pages: ?

See More

Language: Italian

ISSN: 0008-610X

Article

Risorge la scuola di metodo Montessori

Publication: Vita dell'Infanzia (Opera Nazionale Montessori), vol. 2, no. 9-10

Pages: 1-2

See More

Language: Italian

ISSN: 0042-7241

Article

La sorgente dell'amore

Publication: Vita dell'Infanzia (Opera Nazionale Montessori), vol. 14, no. 4

Pages: 3-5

Maria Montessori - Writings

See More

Language: Italian

ISSN: 0042-7241

Advanced Search