Quick Search
For faster results please use our Quick Search engine.

Advanced Search

Search across titles, abstracts, authors, and keywords.
Advanced Search Guide.

239 results

Book Section

Helene Helming (1888-1977): Zur Erinnerung an Helene Helming [Helene Helming (1888-1977): In memory of Helene Helming]

, Harald Ludwig (Editor) , Christian Fischer (Editor) , Reinhard Fischer (Editor)

Book Title: Montessori-Pädagogik in Deutschland: Rückblick - Aktualität - Zukunftsperspektiven ; 40 Jahre Montessori-Vereinigung e.V. [Montessori Pedagogy in Germany: Review - Current Issues - Future Perspectives 40 years of the Montessori Association]

Pages: 116

Europe, Germany, Helene Helming - Biographic sources, Obituaries, Western Europe

See More

Language: German

Published: Münster, Germany: Lit, 2002

ISBN: 978-3-8258-5746-2

Series: Impulse der Reformpädagogik , 7

Book Section

Helene Helming (1888-1977): Aus einem Gedekbeitrag zum 75. Geburstag von Helene Helming [From a cover contribution to the 75th birthday of Helene Helming]

Book Title: Montessori-Pädagogik in Deutschland: Rückblick - Aktualität - Zukunftsperspektiven ; 40 Jahre Montessori-Vereinigung e.V. [Montessori Pedagogy in Germany: Review - Current Issues - Future Perspectives 40 years of the Montessori Association]

Pages: 117-120

Europe, Germany, Helene Helming - Biographic sources, Obituaries, Western Europe

See More

Language: German

Published: Münster, Germany: Lit, 2002

ISBN: 978-3-8258-5746-2

Series: Impulse der Reformpädagogik , 7

Article

✓ Peer Reviewed

Hélène Lubienska de Lenval (1895-1972): Montessori et l'audace de l'intuition [Hélène Lubienska de Lenval (1895-1972): Montessori and the audacity of intuition]

Available from: Università di Macerata

Publication: History of Education and Children's Literature (HECL), vol. 7, no. 2

Pages: 221-240

Europe, France, Hélène Lubienska de Lenval - Biographic sources, Montessori method of education, Religious education, Western Europe

See More

Abstract/Notes: The article focuses on the first part of the atypical path of Helene Lubienska de Lenval (1895-1972), an educationalist without formal qualifications: from her early collaboration and breake with Maria Montessori, to a personal interpretation and integration of the Montessori method, which she would later pass on to thousands of French teachers through her many different contributions. The A. goes beyond the apparent simplicity of Lubienska’s practice by analyzing the wealth of her contributions – which were inspired, among other things, by the Christian liturgy. The article explores the reasons for the lack of recognition during her life, despite her dense and diversified literary output and her novel pedagogical approach.

Language: French

ISSN: 1971-1093, 1971-1131

Article

Resources: Little Red Robin

Publication: Tomorrow's Child, vol. 14, no. 3

Pages: 19

See More

Language: English

ISSN: 1071-6246

Article

Little Flower Grows Big in Indiana [Little Flower Montessori School, Mishawaka, Indiana]

Publication: Montessori Observer, vol. 4, no. 6

Pages: 1, 3

See More

Language: English

ISSN: 0889-5643

Article

The Making of Great Little People: A Diet for Little Learners

Publication: Tomorrow's Child, vol. 12, no. 4

Pages: 8–9, 11–14

See More

Language: English

ISSN: 1071-6246

Article

Little Angels, Little Devils: Keeping Childhood Innocent

Publication: Montessori Education, vol. 6, no. 2

Pages: 4–7

See More

Abstract/Notes: Part 1 of 2

Language: English

ISSN: 1354-1498

Article

Little Angels, Little Devils: Impossible Childhoods

Publication: Montessori Education, vol. 6, no. 3

Pages: 10–11, 30

See More

Abstract/Notes: Part 2 of 2

Language: English

ISSN: 1354-1498

Book Section

Maria Montessori, M.D.: A Biographical Sketch

Book Title: American Montessori Manual: Principles, Applications, Terms

See More

Language: English

Published: New York: American Montessori Society, 1970

Article

✓ Peer Reviewed

The Change Is in Me. The Transformation of Adults to the Role of the Montessori Guide. Qualitative - Biographical Research Study / Zmiana jest we mnie. Transformacja dorosłych do roli przewodnika Montessori. Raport z badania jakościowo – biograficznego

Available from: CZASOPISMA - Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna

Publication: Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce / Elementary Education in Theory and Practice, vol. 18, no. 1 (no. 68)

Pages: 65-78

See More

Abstract/Notes: Artykuł stanowi sprawozdanie z badania jakościowo – biograficznego zrealizowanego wśród dwóch grup uczestników biorących udział w kursach Montessori. Podstawowym celem badania była analiza znaczeń nadawanych zmianie. Pytanie badawcze sformułowano następująco: Jak uczestnicy kursu Montessori (6-12) tematyzują swój proces transformacji?  Artykuł podejmuje kwestię zmiany edukacyjnej w kontekście wiedzy milczącej oraz teorii osobistych a następnie opisuje procedurę gromadzenia i analizy danych z dwudziestu pięciu pogłębionych, jakościowych wywiadów indywidualnych, które następnie poddano analizie zgodnie z opisanymi przez Kvale siedmioma krokami. W rezultacie analiz udało się zidentyfikować i opisać dwie główne kategorie: radykalną transformację oraz korektę biograficzną. W końcowej części artykułu autor, w kontekście zebranego materiału zwraca uwagę na ograniczone możliwości narzucania zmiany w edukacji i – podążając za głosami uczestników badania rekomenduje pożądane warunki do zaistnienia potencjalnych zmian: tworzenie nauczycielom warunków wolności do podejmowania decyzji i tworzenia autorskich rozwiązań dydaktycznych, demokratyzacja sfery związanej z edukacją oraz wspieranie poczucia godności wśród nauczycieli.

Language: English

DOI: 10.35765/eetp.2023.1868.05

ISSN: 2353-7787

Advanced Search