Quick Search
For faster results please use our Quick Search engine.

Advanced Search

Search across titles, abstracts, authors, and keywords.
Advanced Search Guide.

4 results

Book Section

Montesoriška vaikų ugdymo įstaiga Lietuvoje / The children educational institution of Montessori style in Lithuania

Book Title: Lietuvos vaikų darželis: praeitis ir dabartis: jubiliejinės konferencijos medžiaga (1998, Vilnius)

Pages: 80–85

See More

Language: Lithuanian

Published: Vilnius, Lithuania: LRŠMM Leidybos centras, 1999

Article

Missions to Europe [Croatia, Romania, Lithuania]

Available from: University of Connecticut Libraries - American Montessori Society Records

Publication: Public School Montessorian, vol. 8, no. 4

Pages: 10

Croatia, Eastern Europe, Europe, Lithuania, Northern Europe, Public Montessori, Romania, Southern Europe

See More

Language: English

ISSN: 1071-6246

Article

Lithuania Looks for Support: Spirit Is High, Funds Are Low, the Opportunity Is at Hand

Available from: University of Connecticut Libraries - American Montessori Society Records

Publication: Public School Montessorian, vol. 9, no. 2

Pages: 18

Europe, Lithuania, Northern Europe, Public Montessori

See More

Language: English

ISSN: 1071-6246

Article

Kauno seserų benediktinių ugdomoji veikla Lietuvoje 1918–1940 m. [Educational Activity of Kaunas Sisters Benedictines in Lithuania in 1918–1940]

Available from: Vytautas Magnus University

Publication: SOTER: Journal of Religious Science, vol. 75, no. 103

Pages: 45-60

See More

Abstract/Notes: A. Šiame straipsnyje Kauno seserys benediktinės pristatomos kaip visuomenės ugdytojos. Jų ugdomoji veikla suklestėjo 1918–1940 m. Lietuvoje. Kauno visuomenė vertino seserų benediktinių ugdomąją veiklą, kurioje buvo taikoma tuo metu nauja ir moderni M. Montessori pedagogikos sistema. Atliekant tyrimą, naudotasi dar niekur nepublikuotais šaltiniais, padėjusiais atskleisti seserų benediktinių ugdomąją veiklą ne tik Kaune, bet ir įvairiose Lietuvos vietovėse: Joniškyje, Pasvalyje, Čiobiškyje, Prienuose, Ariogaloje, Čekiškėje, Šiluvoje, Vilniuje ir Pernavoje. Ši veikla buvo susijusi su vienuolyno plėtra, naujų skyrių steigimu. Seserys ne tik prisidėjo prie visuomenės ugdymo nuoširdžia apaštališkąja veikla, taip atsiliepdamos į to laiko reikmes, bet ir atrado dirbdamos ugdomąjį darbą naujas benediktiniškojo gyvenimo formas. [This paper presents the Sisters Benedictines of Kaunas as educators of the society, whose educational activities flourished from 1918 to 1940 in Lithuania. Kaunas society appreciated the educational activities of the Benedictine Sisters, which used the new and modern pedagogical system of M. Montessori at that time. During the research, unpublished sources were used, which helped to compile and present, in order to achieve the set aim, educational activities in Kaunas and, based on the development of the monastery, the establishment of new departments, to highlight educational activities in various areas of Lithuania. The Benedictine Sisters were sent everywhere as educators and educators who applied the most upto-date and modern Montessori pedagogical system of the time. Having the necessary preparation, this pedagogical system was applied by the Benedictine Sisters working with children not only in Kaunas as the first nun educators, to whom the first state primary school was opened at the request of the monastery society, but also in the kindergartens established by them in Joniskis, Pasvalys, Zasliai, as well as in the transferred to lead children’s shelter in Ciobiškis, and a kindergarten in Prienai. Most of the sisters worked in different kindergartens: educators and leaders, there were sr. Gabriele Spokaite and sr. Apolonija Salčiute. Non-formal education was provided in other established sections of the monastery. The Sisters prepared children for the First Confession and Communion in Ariogala and the Cekiškes. The Benedictine Sisters cared of the church and took care of the old people in Siluva. The Sisters engaged in self-education or educated others in Vilnius. And there is no knowledge about any educational activity in Pernava, but during the ten years of the opening of this monastery branch, one or another educational activity had to be carried out.]

Language: Lithuanian

DOI: 10.7220/2335-8785.75(103).4

ISSN: 1392-7450, 2335-8785

Advanced Search