Quick Search
For faster results please use our Quick Search engine.

Advanced Search

Search across titles, abstracts, authors, and keywords.
Advanced Search Guide.

36 results

Article

Kauno seserų benediktinių ugdomoji veikla Lietuvoje 1918–1940 m. [Educational activity of Kaunas Sisters Benedictines in Lithuania in 1918–1940]

Available from: Vytautas Magnus University

Publication: SOTER: Journal of Religious Science, vol. 75, no. 103

Pages: 45-60

See More

Abstract/Notes: A. Šiame straipsnyje Kauno seserys benediktinės pristatomos kaip visuomenės ugdytojos. Jų ugdomoji veikla suklestėjo 1918–1940 m. Lietuvoje. Kauno visuomenė vertino seserų benediktinių ugdomąją veiklą, kurioje buvo taikoma tuo metu nauja ir moderni M. Montessori pedagogikos sistema. Atliekant tyrimą, naudotasi dar niekur nepublikuotais šaltiniais, padėjusiais atskleisti seserų benediktinių ugdomąją veiklą ne tik Kaune, bet ir įvairiose Lietuvos vietovėse: Joniškyje, Pasvalyje, Čiobiškyje, Prienuose, Ariogaloje, Čekiškėje, Šiluvoje, Vilniuje ir Pernavoje. Ši veikla buvo susijusi su vienuolyno plėtra, naujų skyrių steigimu. Seserys ne tik prisidėjo prie visuomenės ugdymo nuoširdžia apaštališkąja veikla, taip atsiliepdamos į to laiko reikmes, bet ir atrado dirbdamos ugdomąjį darbą naujas benediktiniškojo gyvenimo formas. [This paper presents the Sisters Benedictines of Kaunas as educators of the society, whose educational activities flourished from 1918 to 1940 in Lithuania. Kaunas society appreciated the educational activities of the Benedictine Sisters, which used the new and modern pedagogical system of M. Montessori at that time. During the research, unpublished sources were used, which helped to compile and present, in order to achieve the set aim, educational activities in Kaunas and, based on the development of the monastery, the establishment of new departments, to highlight educational activities in various areas of Lithuania. The Benedictine Sisters were sent everywhere as educators and educators who applied the most upto-date and modern Montessori pedagogical system of the time. Having the necessary preparation, this pedagogical system was applied by the Benedictine Sisters working with children not only in Kaunas as the first nun educators, to whom the first state primary school was opened at the request of the monastery society, but also in the kindergartens established by them in Joniskis, Pasvalys, Zasliai, as well as in the transferred to lead children’s shelter in Ciobiškis, and a kindergarten in Prienai. Most of the sisters worked in different kindergartens: educators and leaders, there were sr. Gabriele Spokaite and sr. Apolonija Salčiute. Non-formal education was provided in other established sections of the monastery. The Sisters prepared children for the First Confession and Communion in Ariogala and the Cekiškes. The Benedictine Sisters cared of the church and took care of the old people in Siluva. The Sisters engaged in self-education or educated others in Vilnius. And there is no knowledge about any educational activity in Pernava, but during the ten years of the opening of this monastery branch, one or another educational activity had to be carried out.]

Language: Lithuanian

DOI: 10.7220/2335-8785.75(103).4

ISSN: 1392-7450, 2335-8785

Article

Lithuania Looks for Support: Spirit Is High, Funds Are Low, the Opportunity Is at Hand

Available from: University of Connecticut Libraries - American Montessori Society Records

Publication: Public School Montessorian, vol. 9, no. 2

Pages: 18

Europe, Lithuania, Northern Europe, Public Montessori

See More

Language: English

Article

Missions to Europe [Croatia, Romania, Lithuania]

Available from: University of Connecticut Libraries - American Montessori Society Records

Publication: Public School Montessorian, vol. 8, no. 4

Pages: 10

Croatia, Eastern Europe, Europe, Lithuania, Northern Europe, Public Montessori, Romania, Southern Europe

See More

Language: English

Archival Material Or Collection

Užsiėmimai Marijos Varnienės "Vaikų nameliuose" / Activities in Marija Varnienė's "Children's Home" - 1932

Available from: ePaveldas

Classroom environment, Europe, Lithuania, Marija Varnienė - Biographic sources, Montessori method of education, Montessori schools, Montessori schools - Photographs, Northern Europe

See More

Abstract/Notes: Fotografija. Užsiėmimai Marijos Varnienės „Vaikų nameliuose“. Nežinomas fotografas, Kaunas, 1932 m. Nespalvota, horizontalaus formato grupinė fotografija lygiais kraštais. Svečiuose kunigas Stanislovas Vencius, kuris sėdi ant mažos kėdutės prie mažo stalelio ir stebi kaip vaikai piešia. Stanislovas Vencius (lenk. Stanisław Wencius; g. 1892-08-03 Budziškių k. Keturvalakių val. Vilkaviškio aps. – m. 1962-04-17 Lenkijoje, Gluchołazy.) – Romos katalikų kunigas, Lenkijos lietuvių teisių gynėjas. Baigė Seinų seminariją, 1915 m. liepos 17 d. įšventintas kunigu. 1919-1927 m. buvo Punsko vikaras, 1927 m. dėl lietuviškos veiklos buvo suimtas ir deportuotas į Lietuvą. 1928 m. įstojo į marijonų kongregaciją. Ilgametis Varšuvos lietuvių Kūdikėlio Jėzaus bažnytėlės vicerektorius, rektorius, noviciato magistras. [Photography. Classes in Marija Varnienė's Children's Home. Unknown photographer, Kaunas, 1932 Black-and-white, horizontal-format group photography with smooth edges. The guests are priest Stanislovas Vencius, who is sitting in a small chair at a small table and watching the children draw. Stanislovas Vencius (Polish Stanisław Wencius; born on August 3, 1892 in Budziškės village, Quadrakiai district, Vilkaviškis district, Poland, April 17, 1962, Gluchołazy) - Roman Catholic priest, defender of Lithuanian rights in Poland. Graduated from the Seinai Seminary in 1915. July 17 ordained a priest. 1919-1927 was Vicar of Punsk in 1927. was arrested and deported to Lithuania for Lithuanian activities. 1928 joined the Marian Congregation. Long-term vice-rector, rector, novitiate master of the Lithuanian Church of the Infant Jesus in Warsaw.]

Language: Lithuanian

Archive: Lietuvos švietimo istorijos muziejus / Museum of Lithuanian Education History (Kaunas, Lithuania)

Archival Material Or Collection

Užsiėmimai Marijos Varnienės "Vaikų nameliuose" / Activities in Marija Varnienė's "Children's Home" - 1932

Available from: ePaveldas

Classroom environment, Europe, Lithuania, Marija Varnienė - Biographic sources, Montessori method of education, Montessori schools, Montessori schools - Photographs, Northern Europe

See More

Abstract/Notes: Fotografija. Užsiėmimai Marijos Varnienės „Vaikų nameliuose“. Nežinomas fotografas, Kaunas, 1932 m. Nespalvota, vertikalaus formato fotografija lygiais kraštais. Svečiuose kunigas Stanislovas Vencius, kuris sėdi ant mažos kėdutės prie mažo stalelio. Šalia vaikas piešia. Stanislovas Vencius (lenk. Stanisław Wencius; g. 1892-08-03 Budziškių k. Keturvalakių val. Vilkaviškio aps. – m. 1962-04-17 Lenkijoje, Gluchołazy.) – Romos katalikų kunigas, Lenkijos lietuvių teisių gynėjas. Baigė Seinų seminariją, 1915 m. liepos 17 d. įšventintas kunigu. 1919-1927 m. buvo Punsko vikaras, 1927 m. dėl lietuviškos veiklos buvo suimtas ir deportuotas į Lietuvą. 1928 m. įstojo į marijonų kongregaciją. Ilgametis Varšuvos lietuvių Kūdikėlio Jėzaus bažnytėlės vicerektorius, rektorius, noviciato magistras. [Photography. Classes in Marija Varnienė's Children's Home. Unknown photographer, Kaunas, 1932 Black-and-white, vertical-format photography with smooth edges. The guests are priest Stanislovas Vencius, who is sitting in a small chair at a small table. Next to the child draws. Stanislovas Vencius (Polish Stanisław Wencius; born on August 3, 1892 in Budziškės village, Quadrakiai district, Vilkaviškis district, Poland, April 17, 1962, Gluchołazy) - Roman Catholic priest, defender of Lithuanian rights in Poland. Graduated from the Seinai Seminary in 1915. July 17 ordained a priest. 1919-1927 was Vicar of Punsk in 1927. was arrested and deported to Lithuania for Lithuanian activities. 1928 joined the Marian Congregation. Long-term vice-rector, rector, novitiate master of the Lithuanian Church of the Infant Jesus in Warsaw.]

Language: Lithuanian

Archive: Lietuvos švietimo istorijos muziejus / Museum of Lithuanian Education History (Kaunas, Lithuania)

Article

The Baltic Free Way

Publication: Times Educational Supplement (London), no. 4581

Pages: 13-13

Early childhood care and education, Early childhood education, Europe, Great Britain, Lithuania, Northern Europe, Teachers, United Kingdom

See More

Abstract/Notes: Reveals that preschool teachers in Lithuania enjoy greater professional trust that British teachers. More focus and calm exhibited by kindergarten pupil; Montessori principles used in teaching the children. INSET: Signs of the times..

Language: English

ISSN: 0040-7887

Archival Material Or Collection

Užsiėmimai Marijos Varnienės "Vaikų nameliuose" / Activities in Marija Varnienė's "Children's Home" - March 1934

Available from: ePaveldas

Classroom environment, Europe, Lithuania, Marija Varnienė - Biographic sources, Montessori method of education, Montessori schools, Montessori schools - Photographs, Northern Europe

See More

Abstract/Notes: Fotografija. Užsiėmimai Marijos Varnienės „Vaikų nameliuose“. Nežinomas fotografas, Kaunas, 1934 m. kovo mėn. Nespalvota, vertikalaus formato fotografija figūrinėmis žirklėmis apkirptais kraštais. Mergaitė plauna rankas. Tai Savęs apžiūrėjimo pratimai (Montessori metodo), kurių tikslas – sugebėti save apsitarnauti. / Photography. Classes in Marija Varnienė's Children's Home. Unknown photographer, Kaunas, 1934 March. Black-and-white, vertical-format photography with scissors-trimmed edges. The girl washes her hands. These are self-examination exercises (Montessori method) aimed at being able to serve oneself.

Language: Lithuanian

Archive: Lietuvos švietimo istorijos muziejus / Museum of Lithuanian Education History (Kaunas, Lithuania)

Archival Material Or Collection

Užsiėmimai Marijos Varnienės "Vaikų nameliuose" / Activities in Marija Varnienė's "Children's Home" - 1931

Available from: ePaveldas

Classroom environment, Europe, Lithuania, Marija Varnienė - Biographic sources, Montessori method of education, Montessori schools, Montessori schools - Photographs, Northern Europe

See More

Abstract/Notes: Fotografija. Užsiėmimai Marijos Varnienės „Vaikų nameliuose“. Nežinomas fotografas, Kaunas, 1931 m. Nespalvota, horizontalaus formato fotografija lygiais kraštais. Marija Varnienė su savo auklėtine. Mergaitė piešia su kreidelėmis. [Photography. Classes in Marija Varnienė's Children's Home. Unknown photographer, Kaunas, 1931 Black-and-white, horizontal-format photography with smooth edges. Marija Varnienė with her student. The girl draws with crayons.]

Language: Lithuanian

Archive: Lietuvos švietimo istorijos muziejus / Museum of Lithuanian Education History (Kaunas, Lithuania)

Archival Material Or Collection

Užsiėmimai Marijos Varnienės "Vaikų nameliuose" / Activities in Marija Varnienė's "Children's Home" - 1931

Available from: ePaveldas

Classroom environment, Europe, Lithuania, Marija Varnienė - Biographic sources, Montessori method of education, Montessori schools, Montessori schools - Photographs, Northern Europe

See More

Abstract/Notes: Fotografija. Užsiėmimai Marijos Varnienės „Vaikų nameliuose“. Nežinomas fotografas, Kaunas, 1931 m. Nespalvota, horizontalaus formato fotografija lygiais kraštais. Darbas su raidėmis. Mergaitės dėlioja raides. Tai Rašymo pratimai (Montessori metodo), kurių tikslas – išmokti teisingai laikyti rašymo priemonę, ruošti ranką rašymui, pažinti raštišką garsų simbolį, analizuoti garsus. [Photography. Classes in Marija Varnienė's Children's Home. Unknown photographer, Kaunas, 1931 Black-and-white, horizontal-format photography with smooth edges. Working with letters. Girls put on letters. These are Writing exercises (Montessori method), the purpose of which is to learn to hold a writing instrument correctly, to prepare a hand for writing, to know a written symbol of sounds, to analyze sounds.]

Language: Lithuanian

Archive: Lietuvos švietimo istorijos muziejus / Museum of Lithuanian Education History (Kaunas, Lithuania)

Archival Material Or Collection

Užsiėmimai Marijos Varnienės "Vaikų nameliuose" / Activities in Marija Varnienė's "Children's Home" - 1931

Available from: ePaveldas

Classroom environment, Europe, Lithuania, Marija Varnienė - Biographic sources, Montessori method of education, Montessori schools, Montessori schools - Photographs, Northern Europe

See More

Abstract/Notes: Fotografija. Užsiėmimai Marijos Varnienės „Vaikų nameliuose“. Nežinomas fotografas, Kaunas, 1931 m. Nespalvota, horizontalaus formato fotografija lygiais kraštais. Vaikai dėlioja raides. Pirmas iš kairės – busimasis gydytojas Stasys Ragaišis. Tai Rašymo pratimai (Montessori metodo), kurių tikslas – išmokti teisingai laikyti rašymo priemonę, ruošti ranką rašymui, pažinti raštišką garsų simbolį, analizuoti garsus. [Photography. Classes in Marija Varnienė's Children's Home. Unknown photographer, Kaunas, 1931 Black-and-white, horizontal-format photography with smooth edges. Children put letters on. The first from the left is the future doctor Stasys Ragaišis. These are Writing exercises (Montessori method), the purpose of which is to learn to hold a writing instrument correctly, to prepare a hand for writing, to know a written symbol of sounds, to analyze sounds.]

Language: Lithuanian

Archive: Lietuvos švietimo istorijos muziejus / Museum of Lithuanian Education History (Kaunas, Lithuania)

Advanced Search