Quick Search
For faster results please use our Quick Search engine.

Advanced Search

Search across titles, abstracts, authors, and keywords.
Advanced Search Guide.

1919 results

Article

✓ Peer Reviewed

Maria Montessori: The Montessori Method (Introduction by Martin Mayer); Spontaneous Activity in Education (The Advanced Montessori Method, Vol. 1); The Montessori Elementary Material (The Advanced Montessori Method, Vol. 2)

Available from: Springer Link

Publication: International Review of Education, vol. 11, no. 2

Pages: 240-242

See More

Language: English

DOI: 10.1007/BF01419908

ISSN: 1573-0638, 0020-8566

Book

Montessori Yöntemi: Her Yönüyle Montessori Eğitimi ve Etkinlik Rehberi [The Montessori Method: Montessori Education and Activity Guide in Any Way]

Maria Montessori - Biographic sources, Maria Montessori - Philosophy, Montessori method of education, Montessori method of education - Criticism, interpretation, etc.

See More

Abstract/Notes: Montessori education is gaining popularity day by day and it has become one of the most interesting subjects in the field of education all over the world. So what is Montessori education? What does this educational philosophy, which affects everyone, tell? Who is Maria Montessori who revolutionized the field of education? The Montessori Method was prepared to find the answer to all these questions. One of the aims of the Montessori educational philosophy is not only to teach, but also to enable the child to gather his own experiences and explore and be active. This book was written to share these experiences accumulated over the years in Montessori education and the stimulating perspective of Montessori education. The main purpose of the education and activities in the book is to prepare the most suitable environment for children to find everything that will enable them to be independent and to support their development. The inside of the book is completed with many sample applications and drawings in order to make these activities to be done with children much more understandable. This book, prepared by the International Montessori Association (AMI) certified Montessori educator Emel Çakıroğlu Wilbrandt, as a result of years of experience and training, has the feature of being a guide for educators and parents in their daily work with children. / Montessori eğitimi gün geçtikçe yaygınlık kazanıyor ve eğitim alanında, bütün dünyada en ilgi çeken konulardan biri olmuş durumda. Peki Montessori eğitimi nedir? Herkesi etkisi altına alan bu eğitim felsefesi neler anlatıyor? Eğitim alanında bir devrime imza atan Maria Montessori kimdir? Montessori Yöntemi, tüm bu soruların cevabını bulmak için hazırlandı. Montessori eğitim felsefesinin amaçlarından biri, yalnızca öğretmek değil aynı zamanda çocuğun kendi deneyimlerini bir araya getirip keşifler yapabilmesini ve etkin olmasını sağlamaktır. Bu kitap, Montessori eğitiminde yıllar boyunca biriken bu deneyimlerin ve Montessori eğitiminin ufuk açıcılığının paylaşılması için yazıldı. Kitapta yer alan eğitim ve etkinliklerin başlıca amacı, çocuklara bağımsız olmalarını sağlayacak her şeyi bulabilecekleri ve gelişimlerini destekleyen en uygun çevreyi hazırlamaktır. Kitabın içi çocuklarla yapılacak bu etkinliklerin çok daha anlaşılır olmasını desteklemek amacıyla çok sayıda örnek uygulama ve çizimle tamamlandı. Uluslararası Montessori Derneği (AMI) diplomalı Montessori eğitimcisi Emel Çakıroğlu Wilbrandt’ın yıllara dayanan deneyim ve eğitimleri sonucunda hazırladığı bu kitap, çocuklarla günlük olarak yapılacak çalışmalarda eğitimcilere ve ebeveynlere bir rehber olma özelliğine sahip.

Language: Turkish

Published: Istanbul, Turkey: Final Kültür Sanat Yayinlari, 2019

ISBN: 978-605-374-958-5 605-374-958-3

Book

Hundert Jahre Montessori-Pädagogik, 1907-2007: Eine Chronik der Montessori-Pädagogik in der Schweiz [One Hundred Years of Montessori Education, 1907-2007: A Chronicle of Montessori Education in Switzerland]

Europe, Montessori method of education, Montessori movement, Montessori organizations - Switzerland, Montessori schools, Switzerland, Western Europe

See More

Abstract/Notes: Harold Baumann ordnet die schweizerische Montessori-Pädagogik in die internationale Reformpädagogik ein, skizziert ihre Anfänge im Kanton Tessin, zeigt die Auswirkungen und Einflüsse der Montessori-Bestrebungen in vielen Schweizer Kantonen, u.a. anhand der staatlichen Montessori-Kindergärten im Kanton Wallis. Zudem erläutert er den heutigen Stand der Montessori-Pädagogik in der Schweiz. Harold Baumann ergänzt seine Recherchen durch Beiträge, die ihm von Zeitzeugen überreicht wurden. [Harold Baumann classifies the Swiss Montessori pedagogy in the international reform pedagogy, outlines its beginnings in the canton of Ticino, shows the effects and influences of the Montessori endeavors in many Swiss cantons, e.g. with the help of the state Montessori kindergartens in the canton of Valais. He also explains the current state of Montessori education in Switzerland. Harold Baumann supplements his research with contributions that were presented to him by contemporary witnesses.]

Language: German

Published: Bern, Switzerland: Haupt Verlag, 2007

Edition: 1st edition

ISBN: 978-3-258-07092-6

Book

Studien zur Montessori-Pädagogik I: Maria Montessori und die "reform-pädagogische Bewegung" [Studies on Montessori Education I: Maria Montessori and the "New Education Movement"]

Europe, Maria Montessori - Biographic sources, Montessori method of education - Criticism, interpretation, etc., New Education Fellowship, New Education Movement, Theosophical Society, Theosophy

See More

Language: German

Published: Freiburg, Germany: Herder, 1986

ISBN: 978-3-451-20919-2

Master's Thesis

Montessori 교사교육에 대한 Montessori 교사의 인식 [Montessori Teachers' Perceptions of Montessori Teacher Education]

See More

Language: Korean

Published: Seoul, South Korea, 2000

Master's Thesis

Investigating the views of Montessori preschool teachers on inclusive education in Montessori approach / Montessori yaklaşımında bütünleştirme uygulamalarına ilişkin Montessori okul öncesi öğretmenlerinin görüşlerinin incelenmesi

Available from: Ulusal Tez Merkezi / National Thesis Center (Turkey)

Asia, Inclusive education, Middle East, Montessori method of education, Montessori method of education - Teachers, Teachers, Turkey, Western Asia

See More

Abstract/Notes: The purpose of the study was to investigate the views of Montessori preschool teachers on inclusive education in Montessori approach. The views of 18 participants were examined in this study. All participants were selected from Ankara and İstanbul and they were investigated by a semi-structured interview protocol that was developed by the researcher based on the literature review. The protocol contained questions in three major parts; these were demographic questions about participants, questions about views on inclusive education and questions about views on inclusive education in Montessori approach and its advantageous and disadvantageous for children with disabilities. Phenomenology design was employed in the study and purposive sampling was used to reach the participants. According to findings of content analysis, Montessori teachers stated that they did not find themselves adequately educated and experienced in inclusive education but a large part of them thought that inclusive education is good for development of both disabled and non-disabled students. On the other hand, Montessori teachers expressed that enabling children to be independent and to encourage them to make their own decisions are the most important point of Montessori understanding. However, when considered in terms of disabled students, most teachers indicated that such liberal environment could constitute disadvantages for such students. Teachers stated that an educational environment which is structured and where influence of the teacher is more intensive would be better in terms of education of the disabled child, particularly when working with students with severe disabilities or students with attention deficit or autism. / Bu çalışma, Montessori anaokullarında çalışan okul öncesi öğretmenlerinin bütünleştirme eğitimi ve Montessori yaklaşımında bütünleştirme uygulamaları hakkındaki görüşlerini anlamayı amaçlamıştır. Çalışma 18 katılımcıyı kapsamaktadır. Tüm katılımcılar Ankara ve İstanbul ilinde Montessori okullarında çalışan okul öncesi öğretmenleri arasından seçilmiş olup, görüşmeler araştırmacı tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu ile yapılmıştır. Görüşme formu üç ana bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde katılımcılar hakkındaki demografik bilgiler sorgulanırken, ikinci bölümde katılımcıların bütünleştirme eğitimi hakkındaki görüşleri ve son bölümde ise katılımcıların Montessori eğitimindeki bütünleştirme uygulamaları hakkındaki görüşleri sorgulanmıştır. Çalışmanın sonunda nitel analiz yapılmış olup bulgulara göre Montessori öğretmenleri bütünleştirme eğitimi konusunda kendilerini yeterince eğitimli ve deneyimli bulmadıklarını belirtmiş, ancak bütünleştirme eğitiminin hem engelli hem de engelsiz öğrenciler için faydalı olduğunu düşündüklerini ifade etmiştir. Öte yandan, Montessori öğretmenleri Montessori eğitiminin çocuğun bağımsız bir birey olmasında önemli bir rol oynadığını ifade etmiş, çocukların kendi kararlarını vermelerini teşvik etmenin Montessori anlayışının en önemli noktaları olduğunu belirtmiştir. Ancak engelli öğrenciler açısından değerlendirildiğinde öğretmenlerin çoğu bu özgürlükçü ortamın engelli öğrenciler için dezavantajlar oluşturabileceğini söylemiştir. Öğretmenler, özellikle ağır engelli öğrenciler ya da dikkat dağınıklığı olan ya da otizmli öğrenciler ile çalışırken öğretmenin etkisinin daha yoğun olduğu, yapılandırılmış bir eğitim ortamının çocuğun eğitimi açısından daha iyi olacağını ifade etmiştir.

Language: English

Published: Ankara, Turkey, 2019

Article

✓ Peer Reviewed

Implementasi Pendidikan Karakter Melalui Metode Montessori pada PAUD di Lingkungan Pesantren [Implementation of Character Education Through the Montessori Method in Early Childhood Education in Islamic Boarding Schools]

Available from: Journal of Instructional and Development Researches

Publication: Journal of Instructional and Development Researches, vol. 3, no. 3

Pages: 119-130

Asia, Australasia, Indonesia, Southeast Asia

See More

Abstract/Notes: Penelitian ini dilatarbelakangi Implementasi pendidikan karakter untuk mempersiapkan mereka kelak sebagai pribadi yang mempunyai identitas diri, melalui pembiasaan dan keteladanan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) Bagaimana Implementasi Pendidikan Karakter Pada PAUD Melalui Metode Montessori menekankan proses belajar eksperiensial? (2) Bagaimana Implementasi Pendidikan Karakter Pada PAUD Melalui Metode Montessori menekankan proses belajar one-on-one lesson? (3) Bagaimana Implementasi Pendidikan Karakter Pada PAUD Melalui Metode Montessori menekankan proses belajar peace education?Penelitian  ini   menggunakan   pendekatan  kualitatif dan menggunakan penelitian jenis penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah  observasi,  wawancara,  dan  dokumentasi.  Hasil penelitian: (1) Guru dalam proses belajar secara aktif sehingga peserta didik dapat memperoleh pengalaman langsung dan terlatih untuk dapat menemukan sendiri berbagai pengetahuan yang dipelajarinya. (2) Guru memberikan satu tema dan membimbing peserta didik dengan belajar langsung untuk menunjang kebutuhan belajar sehingga peserta didik dapat perhatian penuh dari guru dalam proses belajar (3) Guru membantu peserta didik untuk memiliki kemampuan mengatasi konflik dan masalahnya sendiri, tanpa kekerasan dan dengan cara yang kreatif 0 CITATIONS 0 Total citations 0 Recent citations n/a Field Citation Ratio n/a Relative Citation Ratio

Language: Indonesian

DOI: 10.53621/jider.v3i3.233

ISSN: 2807-5471, 2807-548X

Article

Diffusione e Prospettive dell'Educazione Montessori in Giappone: Montessori nel Mondo [Diffusion and Perspectives of Montessori Education in Japan: Montessori in the World]

Publication: Vita dell'Infanzia (Opera Nazionale Montessori), vol. 46, no. 6

Pages: 14-19

Asia, East Asia, Japan, Montessori method of education - History

See More

Language: Italian

ISSN: 0042-7241

Doctoral Dissertation

An Evaluation of the Effectiveness of the Korean Montessori Teacher Training Program as Perceived by Montessori Teachers and Parents of Montessori-Educated Children

Available from: ProQuest - Dissertations and Theses

See More

Abstract/Notes: During the past ten years, a total of 3,642 teachers and administrators have attended the Korean Montessori Teacher Training Program (KMTTP). A sample of Montessori teachers (n = 261) and Korean parents (n = 375) from 32 Korean Montessori schools located in the major cities of Korea were surveyed in order to evaluate the effectiveness of this teacher preparation program. The EXPECTATIONS AND GOAL ATTAINMENT QUESTIONNAIRE (EGAQ), designed by the researcher, was the instrumentation used to conduct this study. Major findings demonstrated that 74.5 percent of the teachers surveyed indicated that their main reasons for attending the KMTTP were to increase their professional competency and their knowledge of child development through Montessori philosophy. The correlation between teachers' levels of satisfaction with their preparation and perceived effectiveness of the training program was higher (r =.29, p $<$.05) than between their levels of satisfaction with the program and their perceptions of their preparedness after completion of training (r =.18, p $<$.05). Significant differences existed between perceived effectiveness of the KMTTP and teachers' ages, positions, and years of experience. Older teachers and those with more advanced teaching positions expressed greater satisfaction with the program. Teachers indicated that, upon completion of the KMTTP, they felt more prepared in, than knowledgeable of, Montessori educational methodology. From the parent perspective, the most frequently cited reason (74.3%) for sending their child to a Montessori School was to provide a learning environment that nurtured their child's interpersonal growth. A majority of the parents (58.5%) were very satisfied with the Montessori experience; no parents were dissatisfied or very dissatisfied. In correlating the effectiveness of Montessori education with specific outcomes, parents indicated highest levels of satisfaction in the areas of "concentration" and "academic achievement." A majority of the teachers surveyed (52.8%) encouraged the implementation of the Montessori Teacher Training Program in neighboring countries, with 42.1 percent strongly encouraging implementation. This study demonstrated the need for further development and improvement in the area of Montessori teacher training in Korea.

Language: English

Published: San Francisco, California, 1994

Article

Les Mathèmatiques et la Méthode Montessori [Mathematics and the Montessori Method]

Available from: Bibliothèque Nationale de France (BNF) - Gallica

Publication: La Nouvelle éducation, no. 125

Pages: 66-70

See More

Abstract/Notes: extract from an article in The New Era.

Language: French

ISSN: 2492-3524

Advanced Search