Quick Search
For faster results please use our Quick Search engine.

Advanced Search

Search across titles, abstracts, authors, and keywords.
Advanced Search Guide.

100 results

Article

Muriel Dwyer: On the Way to the Airport [Interview with Muriel Dwyer]

Publication: NAMTA Journal, vol. 13, no. 1

Pages: 112–116

See More

Language: English

ISSN: 1522-9734

Article

Muriel Dwyer: A Lifelong Explorer of a Montessori Kind

Publication: NAMTA Journal, vol. 29, no. 3

Pages: 1–8

See More

Language: English

ISSN: 1522-9734

Article

Book Reviews: The Open Classroom [by] Herb Kohl, A Child's Mind [by] Muriel Beadle

Available from: University of Connecticut Libraries - American Montessori Society Records

Publication: The Constructive Triangle (1965-1973), vol. 6, no. 2

Pages: 28-29

See More

Language: English

ISSN: 0010-700X

Article

✓ Peer Reviewed

The Teacher Educator and the Suffragist: Lillian De Lissa and Muriel Matters’ Activism in Australia and the United Kingdom

Available from: Taylor and Francis Online

Publication: History of Education, vol. 50, no. 6

Pages: 820-836

Australasia, Australia, Australia and New Zealand, Europe, Lillian de Lissa - Biographic sources, Muriel Matters - Biographic sources, Northern Europe, Oceania, United Kingdom

See More

Abstract/Notes: Focusing on the transnational circulation of ideas about suffrage and education, this article explores the work of suffragist Muriel Matters (1877–1969), and teacher educator Lillian de Lissa (1885–1967). It begins with Matters’ and de Lissa’s childhoods and education in post-suffrage Australia, and their initial work as an actress and kindergarten teacher respectively. The second section focuses on the development of their politics when Matters migrated to England in 1905 and joined the Women’s Freedom League, and de Lissa became the foundation principal of the Adelaide Kindergarten Training College in 1907. The third section discusses their engagement with Maria Montessori’s educational approach, which Matters incorporated into her socialist feminist activism during the First World War, and which led to de Lissa’s recruitment to England as a liberal feminist teacher educator in 1917. The final section highlights their advocacy for Montessori education in the United Kingdom during the interwar years.

Language: English

DOI: 10.1080/0046760X.2021.1906457

ISSN: 0046-760X, 1464-5130

Article

マリア・モンテッソリ年譜(改訂版) [Maria Montessori Chronology/Biographical Notes (Revised Edition)]

Available from: Fuji Women's University - Institutional Repository

Publication: Fuji Joshi Daigaku Kiyou. Dai 2-bu / 藤女子大学紀要. 第II部 / The Bulletin of Fuji Women's College (Series 2), no. 46

Pages: 69-100

Maria Montessori - Biographic sources, Montessori method of education - Criticism, interpretation, etc., Montessori method of education - History

See More

Language: Japanese

ISSN: 1346-1389

Article

✓ Peer Reviewed

The Change Is in Me. The Transformation of Adults to the Role of the Montessori Guide. Qualitative - Biographical Research Study / Zmiana jest we mnie. Transformacja dorosłych do roli przewodnika Montessori. Raport z badania jakościowo – biograficznego

Available from: CZASOPISMA - Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna

Publication: Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce / Elementary Education in Theory and Practice, vol. 18, no. 1 (no. 68)

Pages: 65-78

See More

Abstract/Notes: Artykuł stanowi sprawozdanie z badania jakościowo – biograficznego zrealizowanego wśród dwóch grup uczestników biorących udział w kursach Montessori. Podstawowym celem badania była analiza znaczeń nadawanych zmianie. Pytanie badawcze sformułowano następująco: Jak uczestnicy kursu Montessori (6-12) tematyzują swój proces transformacji?  Artykuł podejmuje kwestię zmiany edukacyjnej w kontekście wiedzy milczącej oraz teorii osobistych a następnie opisuje procedurę gromadzenia i analizy danych z dwudziestu pięciu pogłębionych, jakościowych wywiadów indywidualnych, które następnie poddano analizie zgodnie z opisanymi przez Kvale siedmioma krokami. W rezultacie analiz udało się zidentyfikować i opisać dwie główne kategorie: radykalną transformację oraz korektę biograficzną. W końcowej części artykułu autor, w kontekście zebranego materiału zwraca uwagę na ograniczone możliwości narzucania zmiany w edukacji i – podążając za głosami uczestników badania rekomenduje pożądane warunki do zaistnienia potencjalnych zmian: tworzenie nauczycielom warunków wolności do podejmowania decyzji i tworzenia autorskich rozwiązań dydaktycznych, demokratyzacja sfery związanej z edukacją oraz wspieranie poczucia godności wśród nauczycieli.

Language: Polish

DOI: 10.35765/eetp.2023.1868.05

ISSN: 2353-7787

Article

✓ Peer Reviewed

Wanda Dynowska-Umadevi: A Biographical Essay

Available from: Theosophical History

Publication: Theosophical History, vol. 5, no. 3

Pages: 89-105

Theosophical Society, Theosophy, Wanda Dynowska-Umadevi - Biographic sources

See More

Language: English

ISSN: 0951-497X

Article

✓ Peer Reviewed

Semblanza Josefa Toledo de Aguerrí (1866-1962) [Biographical Note Josefa Toledo de Aguerrí (1866-1962)

Available from: Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia

Publication: Revista Historia de la Educación Latinoamericana, vol. 23, no. 36

Pages: 313-318

Americas, Central America, Josefa Toledo de Aguerrí - Biographic sources, Latin America and the Caribbean, Montessori method of education - Criticism, interpretation, etc., Nicaragua

See More

Language: Spanish

DOI: 10.19053/01227238.12891

ISSN: 2256-5248

Article

✓ Peer Reviewed

Transgresje w biograficznych doświadczeniach wybitnych pedagogów: Marii Montessori i Janusza Korczaka [Transgressions in the biographical experiences of outstanding educators: Maria Montessori and Janusz Korczak]

Available from: University of Gdańsk

Publication: Podstawy Edukacji [Fundamentals of Education], vol. 10

Pages: 13-32

Janusz Korczak - Biographic sources, Maria Montessori - Biographic sources

See More

Abstract/Notes: Transgressions are innovative and creative activities. They allow people to go beyond the limits of their current functioning, thus gaining new areas of activity or creating new values. Motivation specific to transgression is hubristic motivation. The article analyzes the biographical experiences of outstanding pedagogues. – Maria Montessori and Janusz Korczak. Maria Montessori – Italian physician, education system creator and Montessori pedagogy based on the needs of the child. Transcendental biography of Janusz Korczak – doctor, pedagogue, writer, journalist, visionary. Biographies contain different spaces of transgressive activities: personal, professional, social, creative, literary. They concern the concept of education, methods of pedagogical work with the child. The accomplishments of outstanding pedagogues include immutable values.

Language: Polish

ISSN: 2081-2264

Article

Maria Montessori, M.D.: A Biographical Sketch

Publication: Montessori Matters

Pages: 2–4

Maria Montessori - Biographic sources, Reginald Calvert Orem - Writings

See More

Language: English

Advanced Search