Quick Search
For faster results please use our Quick Search engine.

Advanced Search

Search across titles, abstracts, authors, and keywords.
Advanced Search Guide.

772 results

Book

Musica attiva: guida per l'educazione musicale [Active Music: Music Education Guide]

Music - Instruction and study

See More

Language: Italian

Published: Roma, Italy: Il Ventaglio, 1979

Series: Educazione

Book Section

"Musica artium suprema est" - Zur Musikerziehung in der Montessori-Pädagogik ["Musica artium suprema est" (Music is the highest of arts) - For music education in Montessori pedagogy]

Book Title: Montessori-Pädagogik in Deutschland: Rückblick - Aktualität - Zukunftsperspektiven ; 40 Jahre Montessori-Vereinigung e.V. [Montessori Pedagogy in Germany: Review - Current Issues - Future Perspectives 40 years of the Montessori Association]

Pages: 266-286

Europe, Germany, Music - Instruction and study, Western Europe

See More

Language: German

Published: Münster, Germany: Lit, 2002

ISBN: 978-3-8258-5746-2

Series: Impulse der Reformpädagogik , 7

Bachelor's Thesis

Montessorimusiikkikasvatus ja sen soveltuminen nykyaikaiseen musiikinopetukseen [Montessori Music Education and its application to modern music education]

Available from: Theseus (Finland)

Europe, Finland, Montessori method of education - Criticism, interpretation, etc., Montessori schools, Nordic countries, Northern Europe

See More

Abstract/Notes: This thesis examines the Montessori music curriculum that was developed by Maria Montessori and her music consultant Maria Maccheroni. It introduces the most typical Montessori music instruments and equipment as well as exercises that go with them. It also explores the possibilities of combining Montessori music with today’s music teaching and early childhood music education. The material of this thesis is mainly based on literature about the Montessori Method and its music section, along with observations made while working at various Montessori preschools in Finland. Many of the Montessori method’s musical exercises are challenging and can be seen as old fashioned by today’s music education standards. Maria Montessori expected many things from her Montessori teachers. Montessori teachers were expected to be completely in charge of the children’s musical education. This may be difficult to implement nowadays because in order to properly understand the Montessori music curriculum, one needs a great deal of theoretical knowledge and understanding of music. However, there are plenty of positive aspects to the Montessori music education and its elements can be applied to modern day music teaching. The Montessori method is very child-centered and even though it was developed more than a hundred years ago, the main principles are still valid today. A children’s music lesson plan is included in this thesis. It combines Montessori music education with Finnish early childhood music education. Many music educators and Montessori teachers know little about the music part of the Montessori method. Not much literature can be found about it in Finnish. The goal of this thesis is to study Montessori music education and to give more information about it to music educators and Montessori teachers. / Opinnäytetyössäni tutkin Maria Montessorin ja hänen konsulttinsa Maria Maccheronin yli sata vuotta sitten kehittämää musiikkikasvatusmenetelmää. Esittelen tyypillisimpiä montessorimusiikkivälineitä sekä niihin liittyviä harjoituksia. Lisäksi pohdin miten montessorimusiikkikasvatusta olisi mahdollista soveltaa musiikinopetuksessa ja varhaisiän musiikkikasvatuksessa. Aineistoni perustuu ennen kaikkea montessoripedagogiikasta ja montessorimusiikkikasvatuksesta saatavilla olevaan kirjallisuuteen sekä montessorileikkikoulussa työni kautta tehtyihin havaintoihin. Monet montessorimenetelmän musiikkiosion työt ja harjoitukset ovat haastavia ja nykyisen musiikkikasvatuskäsityksen mukaan vanhanaikaisia. Maria Montessorin toivetta montessoriohjaajasta, joka opettaa musiikkia hänen menetelmänsä mukaisesti, voi olla vaikea toteuttaa, koska montessorimusiikkikasvatuksen hallitseminen vaatii runsaasti musiikin teoreettista tuntemista. Montessorimusiikkikasvatuksessa on kuitenkin myös paljon hyvää ja sitä voi soveltaa nykypäivän musiikinopetukseen. Montessorimenetelmä on erittäin lapsilähtöinen ja vaikka se kehitettiin yli sata vuotta sitten, monet sen perusajatukset ovat edelleen sovellettavissa. Opinnäytetyöni sisältää tekemäni muskarituntisuunnitelman, jossa sovellan montessorimusiikkikasvatusta varhaisiän musiikkikasvatuksen tunnille. Monet musiikkikasvattajat ja montessoriohjaajat eivät tunne tai tuntevat vain pintapuolisesti montessorimenetelmän musiikkiosion, ja montessorimusiikkikasvatuksesta on saatavilla vain hyvin vähän suomenkielistä tietoa. Opinnäytetyöni tarkoitus on tutkia montessorimenetelmän musiikkiosiosta ja antaa lisätietoa montessoriohjaajille ja musiikkikasvattajille.

Language: Finnish

Published: Helsinki, Finland, 2018

Article

L'educazione musicale e la scuola per l'infanzia [Music education and kindergarten]

Available from: Atlante Montessori

Publication: Vita dell'Infanzia (Opera Nazionale Montessori), vol. 23, no. 10-11

Pages: 3

Marziola Pignatari - Writings, Music - Instruction and study

See More

Language: Italian

ISSN: 0042-7241

Article

Music Education Through Correlated Movement

Publication: Freedom for the Child, vol. 1, no. 2

Pages: 13-14

Americas, Montessori Educational Association (USA) - Periodicals, Montessori method of education - Criticism, interpretation, etc., Music - Instruction and study, North America, United States of America

See More

Abstract/Notes: Report on the work of the Children's Home at 1840 Kalorama Road NW (Washington, D.C.), specifically as it relates to music education.

Language: English

Article

Current Music Education Theory

Available from: University of Connecticut Libraries - American Montessori Society Records

Publication: The Constructive Triangle (1974-1989), vol. 11, no. 4

Pages: 8–12

Music - Instruction and study

See More

Language: English

ISSN: 0010-700X

Article

Montessori의 음악교육에 관한 이론적 고찰 [A Theoretical Study on Montessori's Music Education]

Available from: RISS

Publication: Montessori교육연구 [Montessori Education Research], vol. 3

Pages: 25-39

See More

Language: Korean

ISSN: 1226-9417

Master's Thesis

Montessori의 音樂敎育에 관한 硏究 [Montessori Music Education]

See More

Language: Korean

Published: Seoul, South Korea, 1989

Master's Thesis

Montessori 幼兒音樂敎育에 관한 考察 [Montessori Infant Music Education: An Investigation]

See More

Language: Korean

Published: Gwangju, South Korea, 1982

Book Section

Music Education and Exercise

Book Title: Montessori-menetelmä 1980-luvulla

Pages: 93-101

Montessori method of education, Music - Instruction and study

See More

Language: Finnish

Published: [Espoo, FInland]: Woilin + Göös, 1982

ISBN: 951-35-2666-6 978-951-35-2666-5

Series: Prisma-tietokirjasto

Advanced Search