Quick Search
For faster results please use our Quick Search engine.

Advanced Search

Search across titles, abstracts, authors, and keywords.
Advanced Search Guide.

7 results

Book

Westerweel Group: Non-Conformist Resistance Against Nazi Germany: A Joint Rescue Effort of Dutch Idealists and Dutch-German Zionists

Available from: De Gruyter

Europe, Holland, Joop Westerweel - Biographic sources, Montessori method of education - Teachers, Montessori schools, Nazism, Netherlands, Teachers, Western Europe, Westerweel Group

See More

Abstract/Notes: This book about the Westerweel Group tells the fascinating story about the cooperation of some ten non-conformist Dutch socialists and a group of Palestine Pioneers who mostly had arrived in the Netherlands from Germany and Austria the late thirties. With the help of Joop Westerweel, the headmaster of a Rotterdam Montessori School, they found hiding places in the Netherlands. Later on, an escape route to France via Belgium was worked out. Posing as Atlantic Wall workers, the pioneers found their way to the south of France. With the help of the Armée Juive, a French Jewish resistance organization, some 70 pioneers reached Spain at the beginning of 1944. From here they went to Palestine. Finding and maintaining the escape route cost the members of the Westerweel Group dear. With some exceptions, all members of the group were arrested by the Germans. Joop Westerweel was executed in August 1944. Other members, both in the Netherlands and France, were send to German concentration camps, where some perished. Translation of: "De Westerweelgroep en de Palestinapioniers: non-conformistisch verzet in de Tweede Wereldoorlog".

Language: English

Published: Berlin, Germany: Walter de Gruyter GmbH, 2019

ISBN: 978-3-11-058000-6 978-3-11-058270-3 978-3-11-058014-3 978-3-11-073682-3

Series: New Perspectives on Modern Jewish History , 11

Book

De Westerweelgroep en de Palestinapioniers: non-conformistisch verzet in de Tweede Wereldoorlog

Europe, Holland, Joop Westerweel - Biographic sources, Montessori method of education - Teachers, Montessori schools, Nazism, Netherlands, Teachers, Western Europe, Westerweel Group

See More

Abstract/Notes: Dit boek beschrijft de fascinerende geschiedenis van de door de links-socialistische onderwijzer Joop Westerweel aangevoerde verzetsgroep, die bestond uit niet-Joodse linkse activisten en zogeheten Palestinapioniers. Dit waren merendeels Duitse Joden die zich voorbereidden op hun vertrek naar Palestina. Beide groepen hadden een marginale maatschappelijke positie, waardoor zij buiten de kaders van het verzuilde Nederlandse bestel konden opereren. Door samen te werken met uiteenlopende religieuze en sociale kringen slaagde de organisatie erin ongeveer 250 Joden in veiligheid te bren-gen. Het non-conformisme van de groep bleek ook uit de ongebruikelijk op-lossingen voor de onderduik. Een tiental pioniers reisde met valse papieren naar Duitsland. Van de 150 Joden die in Frankrijk onderdoken, slaagden er 70 in Spanje te bereiken. De Westerweelgroep betaalde een zware prijs voor zijn werk. Joop Westerweel stierf voor een vuurpeloton. Andere leden kwamen terecht in concentratiekampen, wat van grote invloed was op hun verdere leven. [This book describes the fascinating history of the resistance group, led by left-wing socialist teacher Joop Westerweel, which consisted of non-Jewish left-wing activists and so-called Palestine pioneers. These were mostly German Jews preparing to leave for Palestine. Both groups had a marginal social position, which allowed them to operate outside the framework of the pillarized Dutch system. Working with diverse religious and social circles, the organization managed to get about 250 Jews to safety. The group's non-conformity was also apparent from the unusual solutions for going into hiding. A dozen pioneers traveled to Germany with false papers. Of the 150 Jews who went into hiding in France, 70 managed to make it to Spain. The Westerweelgroep paid a heavy price for its work. Joop Westerweel died before a firing squad. Other members ended up in concentration camps, which had a major impact on their further lives.]

Language: Dutch

Published: Hilversum, Netherlands: Verloren, 2015

ISBN: 978-90-8704-497-8 90-8704-497-6

Book Section

Herinneringen van een Montessorileidster

Book Title: Verzet zonder geweld

Pages: 61-62

Europe, Holland, Joop Westerweel - Biographic sources, Montessori method of education - Teachers, Montessori schools, Nazism, Netherlands, Teachers, Western Europe, Westerweel Group

See More

Language: Dutch

Book

Verzet zonder geweld

Europe, Holland, Joop Westerweel - Biographic sources, Montessori method of education - Teachers, Montessori schools, Nazism, Netherlands, Teachers, Western Europe, Westerweel Group

See More

Abstract/Notes: Includes contributions by other authors as well.

Language: Dutch

Published: [S.l.]: [s.n.], 1964

Book Section

Reformpedagogiek in de totalitaire staat. Montessori en het Italiaanse facisme, Petersen en het Duitse nationaal-socialisme

Book Title: Reformpedagogiek en België en Nederland

Pages: 95-109

Fascism, Jena plan, Maria Montessori - Biographic sources, Maria Montessori - Philosophy, Montessori method of education, Nazism, Peter Petersen - Biographic sources, Peter Petersen - Philosophy

See More

Language: Dutch

Published: Assen, Netherlands: Van Gorcum, 2002

Series: Jaarboek voor de Geschiedenis van Onderwijs en Opvoeding , 2001

Book Section

Reformpädagogik im Faschismus: Maria Montessori - Peter Petersen

Book Title: Reformpädagogik. Neue Zugänge - Befunde - Kontroversen

Pages: 154-168

Europe, Fascism, Germany, Italy, Jena plan, Maria Montessori - Philosophy, Montessori method of education, Nazism, Peter Petersen - Philosophy, Southern Europe, Western Europe

See More

Language: German

Published: Bad Heilbrunn, Germany: Klinkhardt, 2004

Article

Ein NS-Pamphlet gegen die Montessori-Pädagogik [A Nazi pamphlet against Montessori education]

Publication: Montessori-Werkbrief (Montessori-Vereinigung e.V.), vol. 22, no. 1

Pages: 16-18

Deutsche Nationalsozialistische Arbeiterpartei (DNSAP), Europe, Germany, Montessori method of education - History, National socialism, Nazism, Propaganda, Western Europe

See More

Abstract/Notes: A National Socialist (Nazi) pamphlet against Montessori pedagogy, January 1936.

Language: German

ISSN: 0722-2513

Advanced Search