Quick Search
For faster results please use our Quick Search engine.

Advanced Search

Search across titles, abstracts, authors, and keywords.
Advanced Search Guide.

879 results

Book

The Child in the Church: Essays on the Religious Education of Children and the Training of Character

Edwin Mortimer Standing - Writings, Maria Montessori - Philosophy, Maria Montessori - Writings, Religious education

See More

Language: English

Published: London, England: Sands and Co., 1929

Article

The Scientific Spirit of Education: Its Effect Upon the Kindergarten in Relation to the Distinctive Characteristics of the Montessori Method

Available from: HathiTrust

Publication: Journal of Proceedings and Addresses of the Annual Meeting of the National Education Association, vol. 51

Pages: 439-445

Americas, Elizabeth Ross Shaw - Writings, Montessori method of education - Criticism, interpretation, etc., North America, United States of America

See More

Language: English

Article

The Importance of the Third Period: The Child's Synthesis and Responsibility for Knowing in the Montessori Elementary Years

Publication: NAMTA Journal, vol. 36, no. 1

Pages: 177–183

North American Montessori Teachers' Association (NAMTA) - Periodicals

See More

Language: English

ISSN: 1522-9734

Article

✓ Peer Reviewed

The Change Is in Me. The Transformation of Adults to the Role of the Montessori Guide. Qualitative - Biographical Research Study / Zmiana jest we mnie. Transformacja dorosłych do roli przewodnika Montessori. Raport z badania jakościowo – biograficznego

Available from: CZASOPISMA - Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna

Publication: Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce / Elementary Education in Theory and Practice, vol. 18, no. 1 (no. 68)

Pages: 65-78

See More

Abstract/Notes: Artykuł stanowi sprawozdanie z badania jakościowo – biograficznego zrealizowanego wśród dwóch grup uczestników biorących udział w kursach Montessori. Podstawowym celem badania była analiza znaczeń nadawanych zmianie. Pytanie badawcze sformułowano następująco: Jak uczestnicy kursu Montessori (6-12) tematyzują swój proces transformacji?  Artykuł podejmuje kwestię zmiany edukacyjnej w kontekście wiedzy milczącej oraz teorii osobistych a następnie opisuje procedurę gromadzenia i analizy danych z dwudziestu pięciu pogłębionych, jakościowych wywiadów indywidualnych, które następnie poddano analizie zgodnie z opisanymi przez Kvale siedmioma krokami. W rezultacie analiz udało się zidentyfikować i opisać dwie główne kategorie: radykalną transformację oraz korektę biograficzną. W końcowej części artykułu autor, w kontekście zebranego materiału zwraca uwagę na ograniczone możliwości narzucania zmiany w edukacji i – podążając za głosami uczestników badania rekomenduje pożądane warunki do zaistnienia potencjalnych zmian: tworzenie nauczycielom warunków wolności do podejmowania decyzji i tworzenia autorskich rozwiązań dydaktycznych, demokratyzacja sfery związanej z edukacją oraz wspieranie poczucia godności wśród nauczycieli.

Language: English

DOI: 10.35765/eetp.2023.1868.05

ISSN: 2353-7787

Article

I Discorsi Inaugurali del Corso per la Preparazione delle Educatrici Secondo il Metodo Montessori [The Inaugural Speeches of the Course for the Preparation of Educators According to the Montessori Method]

Available from: HathiTrust

Publication: La Coltura Popolare: Organo dell'Unione Italiana dell'Educazione Popolare, vol. 4, no. 22

Pages: 1012-1013

See More

Language: Italian

ISSN: 0011-2801

Book Section

Progressive Education on the Eve of the Civil War and the Question of Its Destruction by the Franco Regime

Available from: Taylor and Francis Online

Book Title: Untold Stories of the Spanish Civil War

Pages: 86-107

Early childhood care and education, Early childhood education, Europe, Montessori method of education - History, New Education Movement, Progressive education, Southern Europe, Spain, Spanish Civil War (1936-1939)

See More

Abstract/Notes: This chapter looks at the consolidation of progressive education in Spain during the first third of the twentieth century and aims to unpack the question of its annihilation by the Franco regime during the civil war and the early period of the dictatorship. It starts by showing the consolidation of an active and influential pedagogical vanguard that had clear influence on the education system during the Second Republic. It then traces signs of continuity in this educational movement after the establishment of the Franco regime by classifying this evidence into three categories: utilization, undercurrent adaptation, and resistance. This chapter concludes by looking at the complexity of education during the early Franco regime, highlighting the coexistence of a school culture forged before the civil war with ideas and practices identified with National Catholicism introduced by the dictatorship. By presenting this complexity, this chapter challenges a widely accepted vision concerning the total educational backlash that came in the wake of the establishment of the dictatorship.

Language: English

Published: New York, New York: Taylor & Francis, 2024

ISBN: 978-1-00-341435-3

Archival Material Or Collection

Box 9, Folder 33 - Manuscripts, ca. 1921-ca.1966 - "The Point of Contact and the Liturgy" (draft section from "The Child in the Church")

Available from: Seattle University

Edwin Mortimer Standing - Biographic sources, Edwin Mortimer Standing - Writings

See More

Language: English

Archive: Seattle University, Lemieux Library and McGoldrick Learning Commons, Special Collections

Article

The Evolution of the Plant Kingdom: A Correlation between the Time Line of Life and the Plant Classification Chart [Part 2]

Publication: The National Montessori Reporter

Pages: 3–7

See More

Language: English

Book Section

The Organization of the Work Materials and the Spontaneous Production of the Child's Mind ([San Diego] Lecture 1: 14 July 1915)

Book Title: The California Lectures of Maria Montessori, 1915: Collected Speeches and Writings by Maria Montessori

Pages: 30-39

Maria Montessori - Speeches, addresses, etc., Maria Montessori - Writings

See More

Language: English

Published: Amsterdam, The Netherlands: Montessori-Pierson Publishing Company, 2018

ISBN: 978-1-85109-296-3

Series: The Montessori Series , 15

Book

Montessori in the Home: A Preliminary Study and Practical Application of the Principles and Method of Dr. Maria Montessori for the Use of Parents in the Home

See More

Language: English

Published: Bethesda, Maryland: Elad Enterprises, 1963

Edition: 2. ed

Advanced Search