Quick Search
For faster results please use our Quick Search engine.

Advanced Search

Search across titles, abstracts, authors, and keywords.
Advanced Search Guide.

142 results

Article

NCME's Newest Approved Training Centers: NCME Elementary/Amarillo and Centro de Esenanza Montessori in Baja California Norte

Publication: The National Montessori Reporter, vol. 8, no. 2

Pages: 10–11

See More

Language: English

Book

De Westerweelgroep en de Palestinapioniers: non-conformistisch verzet in de Tweede Wereldoorlog

Europe, Holland, Joop Westerweel - Biographic sources, Montessori method of education - Teachers, Montessori schools, Nazism, Netherlands, Teachers, Western Europe, Westerweel Group

See More

Abstract/Notes: Dit boek beschrijft de fascinerende geschiedenis van de door de links-socialistische onderwijzer Joop Westerweel aangevoerde verzetsgroep, die bestond uit niet-Joodse linkse activisten en zogeheten Palestinapioniers. Dit waren merendeels Duitse Joden die zich voorbereidden op hun vertrek naar Palestina. Beide groepen hadden een marginale maatschappelijke positie, waardoor zij buiten de kaders van het verzuilde Nederlandse bestel konden opereren. Door samen te werken met uiteenlopende religieuze en sociale kringen slaagde de organisatie erin ongeveer 250 Joden in veiligheid te bren-gen. Het non-conformisme van de groep bleek ook uit de ongebruikelijk op-lossingen voor de onderduik. Een tiental pioniers reisde met valse papieren naar Duitsland. Van de 150 Joden die in Frankrijk onderdoken, slaagden er 70 in Spanje te bereiken. De Westerweelgroep betaalde een zware prijs voor zijn werk. Joop Westerweel stierf voor een vuurpeloton. Andere leden kwamen terecht in concentratiekampen, wat van grote invloed was op hun verdere leven. [This book describes the fascinating history of the resistance group, led by left-wing socialist teacher Joop Westerweel, which consisted of non-Jewish left-wing activists and so-called Palestine pioneers. These were mostly German Jews preparing to leave for Palestine. Both groups had a marginal social position, which allowed them to operate outside the framework of the pillarized Dutch system. Working with diverse religious and social circles, the organization managed to get about 250 Jews to safety. The group's non-conformity was also apparent from the unusual solutions for going into hiding. A dozen pioneers traveled to Germany with false papers. Of the 150 Jews who went into hiding in France, 70 managed to make it to Spain. The Westerweelgroep paid a heavy price for its work. Joop Westerweel died before a firing squad. Other members ended up in concentration camps, which had a major impact on their further lives.]

Language: Dutch

Published: Hilversum, The Netherlands: Verloren, 2015

ISBN: 978-90-8704-497-8 90-8704-497-6

Article

A Montessori School in the West

Publication: Communications (Association Montessori Internationale, 195?-2008), vol. 1980, no. 3

Pages: 30–37

See More

Language: English

ISSN: 0519-0959

Article

Regional Seminar Hosted by Montessori Teacher College Northwest: Bellevue, Washington October 10-11, 1987

Publication: The National Montessori Reporter

Pages: 17

See More

Language: English

Article

Meet the Newest NCME Teacher Training Center Mexicali, Mexico

Publication: The National Montessori Reporter, vol. 22, no. 1

Pages: 20

See More

Language: English

Article

Donuts with Dad: A Special Day at Christopher Academy, Scotch Plains and Westfield, New Jersey

Publication: The National Montessori Reporter, vol. 28, no. 2

Pages: 11

See More

Language: English

Article

Transfers to Wisconsin: Montessori Leaves Columbia for Western University

Available from: Columbia Spectator Archive

Publication: Columbia Spectator, vol. 60, no. 105

Pages: 6

Americas, Mario M. Montessori - Biographic sources, North America, United States of America

See More

Abstract/Notes: "Mario Montessori, nephew of Madame Montessori, famous Italian educator, registered in the College of Engineering at the University of Wisconsin last week at the beginning of the new semester. He was at Columbia University last semester."

Language: English

Article

Politics Rife as Educators Meet: East and South Try to Line Up Middle West and Coast for Candidates; Leaders to Be Heard: David Starr Jordan, Mme. Montessori and others to Address Sessions

Available from: California Digital Newspaper Collection

Publication: Sacramento Union (Sacramento, California)

Pages: 3

See More

Abstract/Notes: "...Among the speakers schedule for department addresses are scores of noted national, and world educators. Among these are: Mme. Maria Montessori, originator of the system child education bearing her name..."

Language: English

Archival Material Or Collection

Box 7, Folder 25 - Manuscripts, ca. 1921-ca.1966 - "Eastern and Western Mentality" (Metropolitan Andrew Szepticky)

Available from: Seattle University

Edwin Mortimer Standing - Biographic sources, Edwin Mortimer Standing - Writings

See More

Language: English

Archive: Seattle University, Lemieux Library and McGoldrick Learning Commons, Special Collections

Archival Material Or Collection

Box 9, Folder 27 - Manuscripts, ca. 1921-ca.1966 - "The Opened Book or The Montessori Mass Cards" Letter from Archbishop of Westminster (draft 2)

Available from: Seattle University

Edwin Mortimer Standing - Biographic sources, Edwin Mortimer Standing - Writings

See More

Language: English

Archive: Seattle University, Lemieux Library and McGoldrick Learning Commons, Special Collections

Advanced Search