Quick Search
For faster results please use our Quick Search engine.

Advanced Search

Search across titles, abstracts, authors, and keywords.
Advanced Search Guide.

2592 results

Article

The Essential Is Invisible to the Eye: The Evolution of the Parent Observer [part 2 of 2]

Publication: Communications (Association Montessori Internationale, 195?-2008), vol. 2008, no. 1

Pages: 44–59

See More

Abstract/Notes: In Part I, Parker’s research highlights what helps parents to become competent observers and how this benefits the parent/child relationship. Part 2 focuses on four ideas about change and their sources.

Language: English

ISSN: 0519-0959

Article

The Spiritual Dimension in the Relationship between the Directress and the Child

Publication: Montessori Matters, no. 2

Pages: 6–14

See More

Language: English

Article

✓ Peer Reviewed

Preparing for the celebration of First Communion about the concept of The Catechesis of the Good Shepherd – research protocol / Příprava dětí k 1. svatému přijímání podle konceptu Katecheze Dobrého pastýře – zpráva z výzkumu

Available from: Paidagogos

Publication: Paidagogos / Παιδαγωγος - Journal of Education in Contexts, vol. 2023, no. 1-2

Montessori method of education - Criticism, interpretation, etc., Religious education

See More

Abstract/Notes: Preparation for the celebration of first communion is an integral part of children's religious education. The presented article deals with the Catechesis of the Good Shepherd program, or rather one of its parts, namely the preparation for the celebration of the First Holy Communion. The paper describes the stages of preparation and approaches the research investigation of the application of this concept of preparation in our environment, which is carried out as part of the diploma thesis.

Language: Czech

ISSN: 1213-3809

Archival Material Or Collection

Box 9, Folder 5 - Manuscripts, ca. 1921-ca.1966 - "The Liturgy and the Teaching of the Liturgy in the Light of Montessori Principles" (2 drafts)

Available from: Seattle University

Edwin Mortimer Standing - Biographic sources, Edwin Mortimer Standing - Writings

See More

Language: English

Archive: Seattle University, Lemieux Library and McGoldrick Learning Commons, Special Collections

Article

The Psychological Background of the Montessori Material within the Setting of the Prepared Environment

Publication: Communications (Association Montessori Internationale, 195?-2008), vol. 1970, no. 1

Pages: 15–24

See More

Abstract/Notes: Paper presented at the second Montessori Study Conference, Washington, DC, July, 1966

Language: English

ISSN: 0519-0959

Article

✓ Peer Reviewed

The Change Is in Me. The Transformation of Adults to the Role of the Montessori Guide. Qualitative - Biographical Research Study / Zmiana jest we mnie. Transformacja dorosłych do roli przewodnika Montessori. Raport z badania jakościowo – biograficznego

Available from: CZASOPISMA - Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna

Publication: Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce / Elementary Education in Theory and Practice, vol. 18, no. 1 (no. 68)

Pages: 65-78

See More

Abstract/Notes: Artykuł stanowi sprawozdanie z badania jakościowo – biograficznego zrealizowanego wśród dwóch grup uczestników biorących udział w kursach Montessori. Podstawowym celem badania była analiza znaczeń nadawanych zmianie. Pytanie badawcze sformułowano następująco: Jak uczestnicy kursu Montessori (6-12) tematyzują swój proces transformacji?  Artykuł podejmuje kwestię zmiany edukacyjnej w kontekście wiedzy milczącej oraz teorii osobistych a następnie opisuje procedurę gromadzenia i analizy danych z dwudziestu pięciu pogłębionych, jakościowych wywiadów indywidualnych, które następnie poddano analizie zgodnie z opisanymi przez Kvale siedmioma krokami. W rezultacie analiz udało się zidentyfikować i opisać dwie główne kategorie: radykalną transformację oraz korektę biograficzną. W końcowej części artykułu autor, w kontekście zebranego materiału zwraca uwagę na ograniczone możliwości narzucania zmiany w edukacji i – podążając za głosami uczestników badania rekomenduje pożądane warunki do zaistnienia potencjalnych zmian: tworzenie nauczycielom warunków wolności do podejmowania decyzji i tworzenia autorskich rozwiązań dydaktycznych, demokratyzacja sfery związanej z edukacją oraz wspieranie poczucia godności wśród nauczycieli.

Language: English

DOI: 10.35765/eetp.2023.1868.05

ISSN: 2353-7787

Article

The Importance of the Third Period: The Child's Synthesis and Responsibility for Knowing in the Montessori Elementary Years

Publication: NAMTA Journal, vol. 36, no. 1

Pages: 177–183

North American Montessori Teachers' Association (NAMTA) - Periodicals

See More

Language: English

ISSN: 1522-9734

Article

The Essential Is Invisible to the Eye: The Evolution of the Parent Observer [Part 2]

Available from: ERIC

Publication: NAMTA Journal, vol. 41, no. 3

Pages: 303-326

Early childhood education, North American Montessori Teachers' Association (NAMTA) - Periodicals

See More

Abstract/Notes: The question of how schools can help parents experience joy in observing their children led to a quest to identify experiences that can contribute to the awakening of consciousness. Workshops, surveys, discussion, and interviews yielded data that led to some unexpected conclusions about sources of personal transformation. [Reprinted from "AMI Communications 1" (2008): 44-59. For Part I, see EJ1125309.]

Language: English

ISSN: 1522-9734

Article

The Fifth International Conference of the New Education Fellowship

Available from: JSTOR

Publication: The Woman Teacher, vol. 10, no. 36

Pages: 295

International Conference of the New Education Fellowship (5th, Helsingør/Elsinore, Denmark, 8-21 August, 1929), International Montessori Congress (1st, Helsingør/Elsinore, Denmark, 8-21 August 1929), Maria Montessori - Speeches, addresses, etc.

See More

Language: English

Book Section

The New Education Fellowship: An International Forum for Progressive Education

Book Title: Progressive Education Across the Continents: A Handbook

Pages: 179-191

Educational change, New Education Fellowship, New Education Movement, Progressive education - Criticism, interpretation, etc.

See More

Language: English

Published: Frankfurt am Main, Germany: Peter Lang, 1995

ISBN: 978-3-631-48917-8 978-0-8204-2914-4 3-631-48917-X 0-8204-2914-7

Series: Heidelberger Studien zur Erziehungswissenschaft (Frankfurt am Main, Germany) , 44

Advanced Search