Quick Search
For faster results please use our Quick Search engine.

Advanced Search

Search across titles, abstracts, authors, and keywords.
Advanced Search Guide.

1991 results

Article

Montessori en haar opvoedings systeem [part 5]

Available from: Delpher - Nationale Bibliotheek van Nederland

Publication: Het Kind, vol. 15, no. 22

Pages: 169-172

Maria Montessori - Biographic sources, Montessori method of education - Criticism, interpretation, etc., ⛔ No DOI found

See More

Language: Dutch

Book Section

The Absorbent Mind

Book Title: La formazione dell'uomo nella ricostruzione mondiale: atti dell'8. Congresso internazionale Montessori presieduto da Maria Montessori, San Remo, 22-29 agosto 1949

Pages: 390-403

Conferences, International Montessori Congress (8th, San Remo, Italy, 22-29 August 1949), Maria Montessori - Speeches, addresses, etc., Maria Montessori - Writings

See More

Language: English

Published: Roma: Ente Opera Montessori, 1950

Article

Montessori Approach to Science Education: Cosmic Vision as a Unique Area of Pupils’ Studies / Montessoriańskie podejście do poznawania środowiska społeczno-przyrodniczego. Kosmiczna edukacja jako wyjątkowy obszar uczniowskiego poznania

Available from: Jesuit University Ignatianum in Krakow

Publication: Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce / Elementary Education in Theory and Practice, vol. 16, no. 3 (whole number 61)

Pages: 71-86

Eastern Europe, Europe, Montessori method of education - Criticism, interpretation, etc., Poland, Science - Study and teaching

See More

Abstract/Notes: Celem niniejszego artykułu jest przypomnienie głównych założeń, jakie sformułowała Maria Montessori na temat rozwoju dziecka i organizacji procesu edukacyjnego, jako punktów krytycznych w rozważaniach nad koncepcją kształcenia w zakresie poznawania środowiska społeczno-przyrodniczego. W pedagogice Montessori wskazana koncepcja przybiera postać tzw. Kosmicznej Edukacji. Kosmiczna Edukacja jest unikatowym podejściem w pracy z dziećmi w wieku od 6 do 12 lat. W artykule wyjaśniono ideę Edukacji Kosmicznej, wskazano związek między potrzebami dziecka a programem poznawania środowiska społeczno-przyrodniczego. Opisano istotę Wielkich i Kluczowych Lekcji, jako ośrodków dziecięcych badań i dociekań. Zaprezentowano także rekomendowany przez Montessori sposób poznawania przez dzieci fundamentalnych potrzeba człowieka, będący inspiracją dla praktyki szkolnej. Podstawą do zebrania materiału empirycznego była analiza treści, przeprowadzona w celu scharakteryzowania aktualnych osiągnięć w ramach wybranego tematu.

Language: English

DOI: 10.35765/eetp.2021.1661.05

ISSN: 1896-2327, 2353-7787

Article

San Remo Lectures IV: World Unity Through the Child

Publication: AMI Journal (2013-), vol. 2013, no. 1-2

Maria Montessori - Speeches, addresses, etc., Maria Montessori - Writings, ⛔ No DOI found

See More

Language: English

ISSN: 2215-1249, 2772-7319

Article

Imagination, Lecture 6, 27 March 1939, 24th International Montessori Teacher Training Course, London

Publication: AMI Journal (2013-), vol. 2014-2015

Maria Montessori - Speeches, addresses, etc., Maria Montessori - Writings, ⛔ No DOI found

See More

Abstract/Notes: An unpublished 1939 lecture by Maria Montessori puts imagination right at the core of the human great work on the planet.

Language: English

ISSN: 2215-1249, 2772-7319

Article

Imagination and Exactitude, Lecture 7, 28 March 1939 24th International Montessori Teacher Training Course, London

Publication: AMI Journal (2013-), vol. 2014-2015

Maria Montessori - Speeches, addresses, etc., Maria Montessori - Writings, ⛔ No DOI found

See More

Language: English

ISSN: 2215-1249, 2772-7319

Article

Montessori en haar opvoedings systeem [part 2]

Available from: Delpher - Nationale Bibliotheek van Nederland

Publication: Het Kind, vol. 15, no. 19

Pages: 146-149

Maria Montessori - Biographic sources, Montessori method of education - Criticism, interpretation, etc., ⛔ No DOI found

See More

Language: Dutch

Article

Montessori en haar opvoedings systeem [part 3]

Available from: Delpher - Nationale Bibliotheek van Nederland

Publication: Het Kind, vol. 15, no. 20

Pages: 153-156

Maria Montessori - Biographic sources, Montessori method of education - Criticism, interpretation, etc., ⛔ No DOI found

See More

Language: Dutch

Article

Montessori en haar opvoedings systeem [part 6]

Available from: Delpher - Nationale Bibliotheek van Nederland

Publication: Het Kind, vol. 15, no. 23

Pages: 177-180

Maria Montessori - Biographic sources, Montessori method of education - Criticism, interpretation, etc., ⛔ No DOI found

See More

Language: Dutch

Article

Montessori en haar opvoedings systeem [part 4]

Available from: Delpher - Nationale Bibliotheek van Nederland

Publication: Het Kind, vol. 15, no. 21

Pages: 161-165

Maria Montessori - Biographic sources, Montessori method of education - Criticism, interpretation, etc., ⛔ No DOI found

See More

Language: Dutch

Advanced Search