Quick Search
For faster results please use our Quick Search engine.

Advanced Search

Search across titles, abstracts, authors, and keywords.
Advanced Search Guide.

108 results

Book Section

The Biographical Chart and Anthropological Observations

Book Title: The 1913 Rome Lectures: First International Training Course

Pages: 38-53

International Montessori Training Course (1st, Rome, Italy, 1913), Maria Montessori - Speeches, addresses, etc., Maria Montessori - Writings

See More

Language: English

Published: Amsterdam, The Netherlands: Montessori-Pierson Publishing Company, 2018

Article

✓ Peer Reviewed

Wanda Dynowska-Umadevi: A Biographical Essay

Available from: Theosophical History

Publication: Theosophical History, vol. 5, no. 3

Pages: 89-105

Theosophical Society, Theosophy, Wanda Dynowska-Umadevi - Biographic sources

See More

Language: English

ISSN: 0951-497X

Book Section

Maria Montessori, M.D.: A Biographical Sketch

Book Title: American Montessori Manual: Principles, Applications, Terms

See More

Language: English

Published: New York: American Montessori Society, 1970

Book Section

Gratulation und Dank aus Österreich an Frau Prof. Dr. Hildegard Holtstiege

Book Title: Montessori-Pädagogik als Modell 60 Jahre Montessori-Forschung und -Lehre in Münster: eine Dokumentation

Pages: 395-397

See More

Language: German

Published: Münster, Germany: Lit, 2017

ISBN: 978-3-643-12157-8 3-643-12157-1

Series: Impulse der Reformpädagogik , 20

Article

✓ Peer Reviewed

The Change Is in Me. The Transformation of Adults to the Role of the Montessori Guide. Qualitative - Biographical Research Study / Zmiana jest we mnie. Transformacja dorosłych do roli przewodnika Montessori. Raport z badania jakościowo – biograficznego

Available from: CZASOPISMA - Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna

Publication: Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce / Elementary Education in Theory and Practice, vol. 18, no. 1 (no. 68)

Pages: 65-78

See More

Abstract/Notes: Artykuł stanowi sprawozdanie z badania jakościowo – biograficznego zrealizowanego wśród dwóch grup uczestników biorących udział w kursach Montessori. Podstawowym celem badania była analiza znaczeń nadawanych zmianie. Pytanie badawcze sformułowano następująco: Jak uczestnicy kursu Montessori (6-12) tematyzują swój proces transformacji?  Artykuł podejmuje kwestię zmiany edukacyjnej w kontekście wiedzy milczącej oraz teorii osobistych a następnie opisuje procedurę gromadzenia i analizy danych z dwudziestu pięciu pogłębionych, jakościowych wywiadów indywidualnych, które następnie poddano analizie zgodnie z opisanymi przez Kvale siedmioma krokami. W rezultacie analiz udało się zidentyfikować i opisać dwie główne kategorie: radykalną transformację oraz korektę biograficzną. W końcowej części artykułu autor, w kontekście zebranego materiału zwraca uwagę na ograniczone możliwości narzucania zmiany w edukacji i – podążając za głosami uczestników badania rekomenduje pożądane warunki do zaistnienia potencjalnych zmian: tworzenie nauczycielom warunków wolności do podejmowania decyzji i tworzenia autorskich rozwiązań dydaktycznych, demokratyzacja sfery związanej z edukacją oraz wspieranie poczucia godności wśród nauczycieli.

Language: English

DOI: 10.35765/eetp.2023.1868.05

ISSN: 2353-7787

Book Section

Laudatio aus Anlass der Emeritierung von Frau Prof. Dr. Hildegard Holtstiege

Book Title: Montessori-Pädagogik als Modell 60 Jahre Montessori-Forschung und -Lehre in Münster: eine Dokumentation

Pages: 188-193

See More

Language: German

Published: Münster, Germany: Lit, 2017

ISBN: 978-3-643-12157-8 3-643-12157-1

Series: Impulse der Reformpädagogik , 20

Book Section

Musikalisches Lernen in der Montessori-Pädagogik (Hildegard Hosterbach)

Book Title: Montessori-Pädagogik als Modell 60 Jahre Montessori-Forschung und -Lehre in Münster: eine Dokumentation

Pages: 300

See More

Language: German

Published: Münster, Germany: Lit, 2017

ISBN: 978-3-643-12157-8 3-643-12157-1

Series: Impulse der Reformpädagogik , 20

Book Section

Laudatio zum 80. Geburtstag von Frau Prof. Dr. Hildegard Holtstiege

Book Title: Montessori-Pädagogik als Modell 60 Jahre Montessori-Forschung und -Lehre in Münster: eine Dokumentation

Pages: 194-202

See More

Language: German

Published: Münster, Germany: Lit, 2017

ISBN: 978-3-643-12157-8 3-643-12157-1

Series: Impulse der Reformpädagogik , 20

Book Section

Frau Professori Hildegard Holtstieges Beziehungenzu Polen

Book Title: Montessori-Pädagogik als Modell 60 Jahre Montessori-Forschung und -Lehre in Münster: eine Dokumentation

Pages: 402-405

See More

Language: German

Published: Münster, Germany: Lit, 2017

ISBN: 978-3-643-12157-8 3-643-12157-1

Series: Impulse der Reformpädagogik , 20

Article

Hildegard Holtstiege, Modell Montessori: Grundsätze und aktuelle Geltung der Montessori-Pädagogik [review]

Publication: Montessori: Zeitschrift für Montessori-Pädagogik, vol. 34, no. 1

Pages: 28-33

Book reviews

See More

Language: German

ISSN: 0944-2537

Advanced Search