Quick Search
For faster results please use our Quick Search engine.

Advanced Search

Search across titles, abstracts, authors, and keywords.
Advanced Search Guide.

117 results

Book Section

The Biographical Chart and Anthropological Observations

Book Title: The 1913 Rome Lectures: First International Training Course

Pages: 38-53

International Montessori Training Course (1st, Rome, Italy, 1913), Maria Montessori - Speeches, addresses, etc., Maria Montessori - Writings

See More

Language: English

Published: Amsterdam, The Netherlands: Montessori-Pierson Publishing Company, 2018

Article

Some Biographical Notes About Nancy McCormick Rambusch

Available from: University of Connecticut Libraries - American Montessori Society Records

Publication: Montessori Information Items, no. 7

Pages: 15

See More

Abstract/Notes: Published by Cleveland Montessori Association (Cleveland, Ohio).

Language: English

Book Section

Maria Montessori, M.D.: A Biographical Sketch

Book Title: American Montessori Manual: Principles, Applications, Terms

See More

Language: English

Published: New York: American Montessori Society, 1970

Article

✓ Peer Reviewed

The Change Is in Me. The Transformation of Adults to the Role of the Montessori Guide. Qualitative - Biographical Research Study / Zmiana jest we mnie. Transformacja dorosłych do roli przewodnika Montessori. Raport z badania jakościowo – biograficznego

Available from: CZASOPISMA - Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna

Publication: Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce / Elementary Education in Theory and Practice, vol. 18, no. 1 (no. 68)

Pages: 65-78

See More

Abstract/Notes: Artykuł stanowi sprawozdanie z badania jakościowo – biograficznego zrealizowanego wśród dwóch grup uczestników biorących udział w kursach Montessori. Podstawowym celem badania była analiza znaczeń nadawanych zmianie. Pytanie badawcze sformułowano następująco: Jak uczestnicy kursu Montessori (6-12) tematyzują swój proces transformacji?  Artykuł podejmuje kwestię zmiany edukacyjnej w kontekście wiedzy milczącej oraz teorii osobistych a następnie opisuje procedurę gromadzenia i analizy danych z dwudziestu pięciu pogłębionych, jakościowych wywiadów indywidualnych, które następnie poddano analizie zgodnie z opisanymi przez Kvale siedmioma krokami. W rezultacie analiz udało się zidentyfikować i opisać dwie główne kategorie: radykalną transformację oraz korektę biograficzną. W końcowej części artykułu autor, w kontekście zebranego materiału zwraca uwagę na ograniczone możliwości narzucania zmiany w edukacji i – podążając za głosami uczestników badania rekomenduje pożądane warunki do zaistnienia potencjalnych zmian: tworzenie nauczycielom warunków wolności do podejmowania decyzji i tworzenia autorskich rozwiązań dydaktycznych, demokratyzacja sfery związanej z edukacją oraz wspieranie poczucia godności wśród nauczycieli.

Language: English

DOI: 10.35765/eetp.2023.1868.05

ISSN: 2353-7787

Article

Kanttekeningen

Available from: Stadsarchief Amsterdam (Amsterdam City Archives)

Publication: Montessori Opvoeding, no. 38

Pages: 8-10

See More

Language: Dutch

Book Section

Letter to Premabehn Kantak (May 11/12, 1932)

Available from: Gandhi Sevagram Ashram

Book Title: The Collected Works of Mahatma Gandhi

Pages: 362-364

Asia, India, Mahatma Gandhi - Biographic sources, Mahatma Gandhi - Correspondence, Mahatma Gandhi - Writings, South Asia

See More

Abstract/Notes: In sending this letter to Kantak, Gandhi included an article by Montessori which was published in the weekly 'Hindu'. Quoting from the letter: 'I send with this an article by Montessori in the weekly 'Hindu'. Mahadev [Desai] liked it and so I asked him to take out the cutting. Read it. See if you find anything in it worth accepting. Otherwise throw it away.'

Language: English

Published: New Delhi: Publications Division, Government of India, 1999

Edition: Electronic Book

Volume: 55 (10 February, 1932 - 15 June, 1932) of 98

Book Section

Die Montessori-Bestrebungen im Kanton Zürich [Montessori Endeavors in the Canton of Zurich]

Book Title: Hundert Jahre Montessori-Pädagogik, 1907-2007: Eine Chronik der Montessori-Pädagogik in der Schweiz [One Hundred Years of Montessori Education, 1907-2007: A Chronicle of Montessori Education in Switzerland]

Pages: 117-134

Annette Güntensperger - Biographic sources, Europe, Hilde Steinemann-Stahli - Biographic sources, Marianna Augsburger-Käser - Biographic sources, Martha Meyer - Biographic sources, Montessori method of education, Montessori schools, Selina Chönz-Meyer - Biographic sources, Switzerland, Western Europe

See More

Language: German

Published: Bern, Switzerland: Haupt Verlag, 2007

Edition: 1st edition

ISBN: 978-3-258-07092-6

Book Section

Die Montessori-Bewegung im Kanton Wallis [The Montessori Movement in the Canton of Valais]

Book Title: Hundert Jahre Montessori-Pädagogik, 1907-2007: Eine Chronik der Montessori-Pädagogik in der Schweiz [One Hundred Years of Montessori Education, 1907-2007: A Chronicle of Montessori Education in Switzerland]

Pages: 135-140

Europe, Marianne Oggier - Biographic sources, Marthe Martin - Biographic sources, Montessori method of education, Montessori movement, Montessori schools, Sister Marie-René Rouiller - Biographic sources, Switzerland, Western Europe

See More

Language: German

Published: Bern, Switzerland: Haupt Verlag, 2007

Edition: 1st edition

ISBN: 978-3-258-07092-6

Book Section

Die Montessori-Bewegung im Kanton Waadt [The Montessori Movement in the Canton of Vaud]

Book Title: Hundert Jahre Montessori-Pädagogik, 1907-2007: Eine Chronik der Montessori-Pädagogik in der Schweiz [One Hundred Years of Montessori Education, 1907-2007: A Chronicle of Montessori Education in Switzerland]

Pages: 107-110

Europe, Gilberte Lowis - Biographic sources, Isabelle Chuat - Biographic sources, Louise Briod - Biographic sources, Montessori method of education, Montessori movement, Switzerland, Western Europe

See More

Language: German

Published: Bern, Switzerland: Haupt Verlag, 2007

Edition: 1st edition

ISBN: 978-3-258-07092-6

Article

Woorden van Kant voor onzen tijd

Available from: Stadsarchief Amsterdam (Amsterdam City Archives)

Publication: Montessori Opvoeding, vol. 3, no. 11

Pages: 88

See More

Language: Dutch

Advanced Search