Quick Search
For faster results please use our Quick Search engine.

Advanced Search

Search across titles, abstracts, authors, and keywords.
Advanced Search Guide.

100 results

Book Section

The Biographical Chart and Anthropological Observations

Book Title: The 1913 Rome Lectures: First International Training Course

Pages: 38-53

International Montessori Training Course (1st, Rome, Italy, 1913), Maria Montessori - Speeches, addresses, etc., Maria Montessori - Writings

See More

Language: English

Published: Amsterdam, The Netherlands: Montessori-Pierson Publishing Company, 2018

Article

Some Biographical Notes About Nancy McCormick Rambusch

Available from: University of Connecticut Libraries - American Montessori Society Records

Publication: Montessori Information Items, no. 7

Pages: 15

See More

Abstract/Notes: Published by Cleveland Montessori Association (Cleveland, Ohio).

Language: English

Book Section

Maria Montessori, M.D.: A Biographical Sketch

Book Title: American Montessori Manual: Principles, Applications, Terms

See More

Language: English

Published: New York: American Montessori Society, 1970

Article

✓ Peer Reviewed

The Change Is in Me. The Transformation of Adults to the Role of the Montessori Guide. Qualitative - Biographical Research Study / Zmiana jest we mnie. Transformacja dorosłych do roli przewodnika Montessori. Raport z badania jakościowo – biograficznego

Available from: CZASOPISMA - Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna

Publication: Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce / Elementary Education in Theory and Practice, vol. 18, no. 1 (no. 68)

Pages: 65-78

See More

Abstract/Notes: Artykuł stanowi sprawozdanie z badania jakościowo – biograficznego zrealizowanego wśród dwóch grup uczestników biorących udział w kursach Montessori. Podstawowym celem badania była analiza znaczeń nadawanych zmianie. Pytanie badawcze sformułowano następująco: Jak uczestnicy kursu Montessori (6-12) tematyzują swój proces transformacji?  Artykuł podejmuje kwestię zmiany edukacyjnej w kontekście wiedzy milczącej oraz teorii osobistych a następnie opisuje procedurę gromadzenia i analizy danych z dwudziestu pięciu pogłębionych, jakościowych wywiadów indywidualnych, które następnie poddano analizie zgodnie z opisanymi przez Kvale siedmioma krokami. W rezultacie analiz udało się zidentyfikować i opisać dwie główne kategorie: radykalną transformację oraz korektę biograficzną. W końcowej części artykułu autor, w kontekście zebranego materiału zwraca uwagę na ograniczone możliwości narzucania zmiany w edukacji i – podążając za głosami uczestników badania rekomenduje pożądane warunki do zaistnienia potencjalnych zmian: tworzenie nauczycielom warunków wolności do podejmowania decyzji i tworzenia autorskich rozwiązań dydaktycznych, demokratyzacja sfery związanej z edukacją oraz wspieranie poczucia godności wśród nauczycieli.

Language: English

DOI: 10.35765/eetp.2023.1868.05

ISSN: 2353-7787

Article

Four Ohio Districts Pool Resources for Montessori [Stark County, Ohio]

Available from: ERIC

Publication: MPSC Update [Montessori Public School Consortium (Cleveland, OH)], vol. 2, no. 3

Pages: 6

Americas, Montessori schools, North America, Public Montessori, United States of America

See More

Language: English

Article

The NAMTA Montessori Bibliography: A Bibliography of Sources in the English Language, 1909-1993. Second Edition

Publication: NAMTA Journal, vol. 19, no. 3

Bibliographies, Mary Maher Boehnlein - Writings, Montessori method of education, North American Montessori Teachers' Association (NAMTA) - Periodicals

See More

Abstract/Notes: Catalogs Montessori citations in the literature. References are divided by 89 topic areas, including classroom management; evaluation, testing, assessment; bilingual education; gifted and talented education; Head Start; history-social studies; language arts; mathematics; Montessori method; parent education; practical life; reviews of research; standards; and television. Each topic section contains a brief description of the type of material cited.

Language: English

ISSN: 1522-9734

Book Section

Montessori Curriculum Resources and School Implementation - The Prepared Environment, Overviews, Activity Summaries, Montessori Equipment Summaries, Curriculum Support Materials, Other Materials to Buy, Other Materials to Make, Montessori Suppliers

Available from: ERIC

Book Title: Implementing Montessori Education in the Public Sector

Pages: 27-141

See More

Language: English

Published: Cleveland, Ohio: North American Montessori Teachers' Association, 1990

Book

Montessori Resources: A Complete Guide to Finding Montessori Materials for Parents and Teachers

See More

Language: English

Published: Rossmoor, California: American Montessori Consulting, 1999

Book

Montessori Resources for the 1990's: A Complete Guide to Finding Montessori Materials for Parents and Teachers

See More

Language: English

Published: Rossmoor, California: American Montessori Consulting, 1995

ISBN: 0-929487-53-2

Book

The NAMTA Montessori Bibliography Second Edition: A Bibliography of Sources in the English Language 1909-1993

Bibliographies, Montessori method of education, North American Montessori Teachers' Association (NAMTA)

See More

Language: English

Published: Cleveland, Ohio: North American Montessori Teachers' Association, 1995

Edition: 2nd ed.

Advanced Search