Quick Search
For faster results please use our Quick Search engine.

Advanced Search

Search across titles, abstracts, authors, and keywords.
Advanced Search Guide.

548 results

Bachelor's Thesis

Actitud de las Maestras de Pre-Primaria y Primaria Baja de un Colegio con Sedes en Zona 15 y Carretera a El Salvador Sobre la Metodología Montessori [Attitude of Pre-Primary and Lower Primary Teachers of a School with Headquarters in Zone 15 and Road to El Salvador on the Montessori Methodology]

Available from: Universidad Rafael Landívar / Rafael Landivar University

Americas, Central America, Guatemala, Latin America and the Caribbean, Montessori method of education

See More

Abstract/Notes: La presente investigación de tipo mixto tuvo como objetivo determinar la actitud de las maestras de pre-primaria y primaria baja de un colegio privado con sedes en zona 15 de la ciudad de Guatemala y Carretera a El Salvador sobre la metodología Montessori. La población estuvo conformada por 30 maestras encargadas de grado, 4 guías Montessori y un experto en metodología Montessori. Se utilizó muestreo no probabilístico. Para este estudio se utilizaron tres instrumentos, en la parte cuantitativa se trabajó con un cuestionario anónimo para disponer de confiabilidad por parte de los sujetos y en la parte cualitativa se utilizaron dos entrevistas diferentes. Como segundo instrumento, la entrevista la contestaron cuatro guías Montessori y un tercer instrumento, una entrevista dirigida a un experto en metodología Montessori, enriqueciendo de esta forma los datos recabados con el cuestionario. Se concluyó que las maestras de preprimaria y primaria baja de ambas sedes manifiestan una actitud altamente positiva hacia la metodología Montessori. Una de las recomendaciones más importantes es que se sugiere a la institución educativa con el fin de mantener la actitud altamente positiva de las guías Montessori realizar capacitaciones continuas y que de esta forma puedan tener siempre presentes las bases de la metodología, de tal manera que las maestras apliquen el método convencidas de la efectividad del mismo.

Language: Spanish

Published: Guatemala City, Guatemala, 2018

Article

Primary Schools [Stepping Stones, North Western, Southside Primary School, Forestville Montessori School]

Publication: Montessori Matters, no. 1

Pages: 7

Australasia, Australia, Australia and New Zealand, Montessori schools, Oceania

See More

Language: English

Report

Primary Thoughts: Implementing Kentucky's Primary Program

Available from: ERIC

See More

Abstract/Notes: In June 1990, the state of Kentucky passed its innovative Education Reform Act, which totally restructured the finance, governance, and curriculum of its public schools. One of the major provisions of the act was the mandate for Kentucky's primary schools to change from the traditional placement of children of the same age in kindergarten, first, second, and third grades to the placement of youngsters in multi-age, multi-ability classrooms. The resulting primary program recognizes that children grow and develop as a "whole," not one dimension at a time or at the same rate in each dimension. The instructional practices of the primary program address social, emotional, physical, aesthetic, and cognitive needs. The program flows naturally from preschool programs and exhibits developmentally appropriate practices. The philosophy of the primary program stresses a classroom climate that is non-competitive and encourages children to learn from one another as well as from the teachers. The

Language: English

Published: Frankfort, Kentucky, 1993

Article

Refresher Course 1999: An Overview [Summary of presentation by Mary Hayes]

Publication: AMI Elementary Alumni Association Newsletter, vol. 31, no. 3

Pages: 7–8

See More

Language: English

Article

Maria Montessori, M.D.: A Biographical Sketch

Publication: Montessori Matters

Pages: 2–4

Maria Montessori - Biographic sources, Reginald Calvert Orem - Writings

See More

Language: English

Article

✓ Peer Reviewed

The Change Is in Me. The Transformation of Adults to the Role of the Montessori Guide. Qualitative - Biographical Research Study / Zmiana jest we mnie. Transformacja dorosłych do roli przewodnika Montessori. Raport z badania jakościowo – biograficznego

Available from: CZASOPISMA - Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna

Publication: Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce / Elementary Education in Theory and Practice, vol. 18, no. 1 (no. 68)

Pages: 65-78

See More

Abstract/Notes: Artykuł stanowi sprawozdanie z badania jakościowo – biograficznego zrealizowanego wśród dwóch grup uczestników biorących udział w kursach Montessori. Podstawowym celem badania była analiza znaczeń nadawanych zmianie. Pytanie badawcze sformułowano następująco: Jak uczestnicy kursu Montessori (6-12) tematyzują swój proces transformacji?  Artykuł podejmuje kwestię zmiany edukacyjnej w kontekście wiedzy milczącej oraz teorii osobistych a następnie opisuje procedurę gromadzenia i analizy danych z dwudziestu pięciu pogłębionych, jakościowych wywiadów indywidualnych, które następnie poddano analizie zgodnie z opisanymi przez Kvale siedmioma krokami. W rezultacie analiz udało się zidentyfikować i opisać dwie główne kategorie: radykalną transformację oraz korektę biograficzną. W końcowej części artykułu autor, w kontekście zebranego materiału zwraca uwagę na ograniczone możliwości narzucania zmiany w edukacji i – podążając za głosami uczestników badania rekomenduje pożądane warunki do zaistnienia potencjalnych zmian: tworzenie nauczycielom warunków wolności do podejmowania decyzji i tworzenia autorskich rozwiązań dydaktycznych, demokratyzacja sfery związanej z edukacją oraz wspieranie poczucia godności wśród nauczycieli.

Language: English

DOI: 10.35765/eetp.2023.1868.05

ISSN: 2353-7787

Book Section

Maria Montessori, M.D.: A Biographical Sketch

Book Title: American Montessori Manual: Principles, Applications, Terms

See More

Language: English

Published: New York: American Montessori Society, 1970

Article

Some Biographical Notes About Nancy McCormick Rambusch

Available from: University of Connecticut Libraries - American Montessori Society Records

Publication: Montessori Information Items, no. 7

Pages: 15

See More

Abstract/Notes: Published by Cleveland Montessori Association (Cleveland, Ohio).

Language: English

Book Section

The Biographical Chart and Anthropological Observations

Book Title: The 1913 Rome Lectures: First International Training Course

Pages: 38-53

International Montessori Training Course (1st, Rome, Italy, 1913), Maria Montessori - Speeches, addresses, etc., Maria Montessori - Writings

See More

Language: English

Published: Amsterdam, The Netherlands: Montessori-Pierson Publishing Company, 2018

Article

Board Elections–Individuals and Heads of Schools Ballot [Biographical sketches of 10 candidates]

Publication: Montessori Life, vol. 5, no. 1

Pages: 37–38

See More

Language: English

ISSN: 1054-0040

Advanced Search