Quick Search
For faster results please use our Quick Search engine.

Advanced Search

Search across titles, abstracts, authors, and keywords.
Advanced Search Guide.

784 results

Master's Thesis (Action Research Report)

Music, Community, and Cooperation in a Lower Elementary Classroom

Available from: St. Catherine University

Action research, Lower elementary, Montessori method of education

See More

Abstract/Notes: The following research assesses how daily singing and music in an elementary classroom impacted the sense of community, care of materials and cooperation during clean up time. This study involved daily singing of a set of songs with lyrical themes of cooperation and unity, and then playing of recorded versions of the same songs during clean up time. The eight-week study involved 16 participants between the ages of 6 and 9 at a private school in Minnesota. Each individual completed a pre and post-survey. During clean up time, observations of helpful behaviors were recorded, and any relevant quotations noted. Results of the surveys showed an increase in student enjoyment of group singing, and in the understanding of the terms “cooperation” and “community.” There was also an increase in observed helpful behaviors throughout the intervention, particularly in material care. Results show that daily group singing has a positive affect on building community, and increases cooperation levels while caring for materials. Further research may include using group singing to teach other topics such as environmental care, racial equality or academic subject matter.

Language: English

Published: St. Paul, Minnesota, 2016

Article

Music with Maureen Peifer

Publication: AMI Elementary Alumni Association Newsletter, vol. 12, no. 2

Pages: insert

See More

Language: English

Article

Patriotic Music

Publication: AMI Elementary Alumni Association Newsletter, vol. 38, no. 1

Pages: 5–6

See More

Abstract/Notes: Summary of 2006 summer conference presentation by Marcia Perez

Language: English

Article

Anders dan Andersen: music to Andersen's fairy tales

Available from: Stadsarchief Amsterdam (Amsterdam City Archives)

Publication: Montessori Opvoeding, no. 6

Pages: 19-20

Nederlandse Montessori Vereniging

See More

Language: Dutch

Article

Listening to Silence to Making Music

Publication: AMI Journal (2013-), vol. 2014-2015

See More

Language: English

ISSN: 2215-1249, 2772-7319

Article

Music: The Joyful Noise

Publication: AMI/USA News, vol. 13, no. 2

Pages: 8

See More

Language: English

Article

The Versatility of Music

Publication: AMI/USA News, vol. 13, no. 2

Pages: 9

See More

Language: English

Article

Musical and Creative Education at the Vienna Montessori Schools during the Interbellum 101

Publication: AMI Journal (2013-), vol. 2014-2015

See More

Abstract/Notes: This article follows Viennese teacher Lisl Braun and Trude Hammerschlag's contribution to the development of Montessori music pedagogy.

Language: English

ISSN: 2215-1249, 2772-7319

Article

The Significance of Music for the Child

Publication: AMI Journal (2013-), vol. 2014-2015

Maria Montessori - Writings

See More

Abstract/Notes: In these pages you will read of the great importance that Maria Montessori and her collaborators in the area of music ascribed to the cultivation of the musical sense from the very earliest years. Dr Montessori saw musical education and musical self-expression as the birthright of all. Music is as essential for a cultivated humanity as numbers, geometry, and cosmology, the other components of the classical quadrivium.

Language: English

ISSN: 2215-1249, 2772-7319

Undergraduate Thesis

Musikundervisning utifrån Montessori- och Waldorfpedagogikens perspektiv: En hermeneutisk undersökning / Music teaching seen from the perspectives of Montessori and Waldorf pedagogies: A hermeneutical inquiry

Available from: DiVA Portal

See More

Abstract/Notes: Undersökningen fokuserar på musikundervisning inom Montessori- och Waldorf pedagogiska ramar. Undersökningen syftar till att skapa förståelse för hur musikens roll i utbildning uppfattas inom dessa ramar och hur dessa uppfattningar förverkligas i musikundervisningen ur ett hermeneutiskt perspektiv grundat i Gadamer, Heidegger och Gallagher. För att nå kunskap har det genomförts två kvalitativa intervjuer; en med en specialist i Montessoripedagogik och en med en specialist i Waldorfpedagogik. Båda intervjupersonerna, Signert (Montessori) och Seiger (Waldorf), har arbetat länge inom olika kontexter och roller som exempelvis lärare, lärarutbildare och föreläsare. Undersökningsresultatet visar att musiken förstås som ett viktigt ämne som borde värderas lika högt som andra inom utbildning. Den hermeneutiska analysen av intervjuerna belyser hur särskilda pedagogiska tankar förverkligas i undervisning genom exempelvis val av innehåll, användning av utrustning som till exempel musikinstrument och skapande av relationer. Denna kunskap om delar och särskilda aspekter av dessa pedagogiska inriktningar, som exempelvis de verktyg som används eller specifika arbetssätt, kan bidra till bättre förståelse för musikens roll inom pedagogikens helhet.

Language: Swedish

Published: Växjö, Sweden, 2022

Advanced Search