Quick Search
For faster results please use our Quick Search engine.

Advanced Search

Search across titles, abstracts, authors, and keywords.
Advanced Search Guide.

776 results

Book

The Advanced Series of the Montessori Didactic Material: Catalogo: Arithmetic, Geometry, Grammar, Music

Maria Montessori - Writings

See More

Language: English

Published: London, England: Philip & Tacey, n.d.

Book

Montessori Approach to Music

See More

Language: English

Published: New York, New York: American Montessori Society, n.d.

Book

Montessori and Music: Rhythmic Activities for Young Children

See More

Language: English

Published: New York, New York: Schocken Books, 1974

Edition: 2nd print

Book

Taped music materials for young children based on Montessori principles

See More

Language: English

Published: [S.I.]: Columbia University, Teachers College, 1983

Book

Music for Children

See More

Language: English

Published: [S.I.]: Association Montessori Internationale, [1956?]

Book Section

The Power of Music in Communication and Development of the Child

Book Title: The Child and Communication: 22nd International Montessori Congress, Uppsala, July 22-27, 1997

Conferences, International Montessori Congress (22nd, Uppsala, Sweden, 22-27 July 1997), Music - Instruction and study

See More

Language: English

Published: [S.I.]: [s.n.], 1997

Article

Form, Methods and Means of Forming Children's Musical Ability

Available from: NewJournal.org

Publication: Образование Наука и Инновационные Идеи в Мире [Education Science and Innovative Ideas in the World], vol. 19, no. 8

Pages: 58-62

Music and children, Music education

See More

Abstract/Notes: The Center for Music and Rhythm is a very interesting center. In this, children can enter the characters they want, sing songs if they want, and play music on musical instruments if they want. This center can also be used as a corner. But using it as a center gives more positive results.

Language: English

ISSN: 2181-3187

Bachelor's Thesis

Autumn in the Whisper Woods: musiikkia Montessorileikkikoulussa [Autumn in the Whisper Woods: music in Montessori playschool]

Available from: Theseus (Finland)

See More

Abstract/Notes: The purpose of this final project is to help the staff of the Helsinki English language Montessori Preschool in developing their musical activities. Autumn in the Whisper Woods is a teaching material helping teachers to lead a variety of musical activities in English. ”Autumn in the Whisper Woods – Music at the Montessori Preschool” is a two-part project which consists of a study report and a teaching material. The study report discusses the process of compiling the teaching material and the pedagogical thinking behind it. Autumn in the Whisper Woods is an entity which contains musical material relating to the topic of autumn. It includes six theme-based songs with their motivational stories and illustrations. The material also contains examples and ideas for listening, playing, and leading musical movement. The founding idea of the teaching material is practicality. The material is built so that it is easy for the preschool staff to use it in their work. The material makes leading musical activities possible even for teachers without previous experience in this approach. The teachers of the Helsinki English language Montessori Preschool have not yet tested the teaching material in practice. When the autumn theme is again topical in the autumn of 2009, the staff will start using the material. If the material clearly increases the number of musical activities in the school, it is possible to develop the teaching material further so that it would consist of all four seasons. / Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on auttaa Helsingin Englanninkielisen Montessorileikkikoulun henkilökuntaa kehittämään leikkikoulun musiikkitoimintaa. Autumn in the Whisper Woods –kirjanen on englanninkielinen oppimateriaali, joka antaa mahdollisuuden monipuoliseen musiikkitoiminnan toteuttamiseen. "Autumn in the Whisper Woods –musiikkia Montessorileikkikoulussa" on monimuototyö, joka koostuu raportista ja oppimateriaalista. Raportissa käsitellään mm. oppimateriaaliin johtanutta työprosessia ja pedagogisia lähtökohtia työn taustalla. Oppimateriaali Autumn in the Whisper Woods on kokonaisuus, joka sisältää syksyistä musiikkimateriaalia. Kirjasessa on kuusi teemaan liittyvää laulua, joiden oppimista motivoivat syksyiset tarinat ja kuvitukset. Lisäksi materiaali sisältää esimerkkejä ja ideoita mm. kuunteluun, soittamiseen sekä musiikkiliikunnan toteuttamiseen. Oppimateriaalin lähtökohtana on käytännönläheisyys. Oppimateriaali on rakennettu niin, että päiväkotihenkilökunnan olisi mahdollisimman helppo käyttää sitä omassa työssään. Oppimateriaali antaa mahdollisuuden myös sellaiselle käyttäjälle, jolla ei välttämättä ole aiempaa kokemusta musiikkitoiminnan ohjauksesta. Helsingin Englanninkielisen Montessorileikkikoulun henkilökunta ei ole vielä testannut oppimateriaalia käytännössä. Syksyllä 2009, kun teema on taas ajankohtainen, henkilökunta ottaa oppimateriaalin käyttöönsä. Jos oppimateriaalin todetaan selkeästi lisäävän musiikkitoimintaa leikkikoulussa, voidaan materiaalia laajentaa käsittämään kaikki vuodenajat.

Language: Finnish

Published: Helsinki, Finland, 2008

Article

Muzikinis vaikų ugdymas M. Montessori sistemoje / Musical training of children according to M. Montessori system

Publication: Pedagogika: mokslo darbai (Vilnius), vol. 63

Pages: 38–42

See More

Abstract/Notes: The essential features of musical training according to M. Montessori in Lithuanian preschools have been analysed in the work. The work is revealing the essential features of musical training, their importance in the children's musical development. 72 teachers, working in Lithuanian Montessori preschools participated in the research work...

Language: Lithuanian

ISSN: 1392-0340

Article

Music in the Montessori Classroom

Publication: Forza Vitale!, vol. 22, no. 1

Pages: 12–13

See More

Language: English

Advanced Search