Quick Search
For faster results please use our Quick Search engine.

Advanced Search

Search across titles, abstracts, authors, and keywords.
Advanced Search Guide.

1414 results

Article

✓ Peer Reviewed

Der 13. Internationale Montessori-Kongress und die Montessori-Bewegung

Available from: V&R E-Library

Publication: Bildung und Erziehung, vol. 17

Pages: 205-212

Conferences, International Montessori Congress, Trainings

See More

Language: German

ISSN: 0006-2456, 2194-3834

Book Section

Zukunftsweisende Perspektiven in der Kosmischen Erziehung Maria Montessoris [Forward-looking perspectives in Maria Montessori's cosmic education]

Book Title: Montessori-Pädagogik in Deutschland: Rückblick - Aktualität - Zukunftsperspektiven ; 40 Jahre Montessori-Vereinigung e.V. [Montessori Pedagogy in Germany: Review - Current Issues - Future Perspectives 40 years of the Montessori Association]

Pages: 355-366

Cosmic education, Harald Ludwig - Writings

See More

Language: German

Published: Münster, Germany: Lit, 2002

ISBN: 978-3-8258-5746-2

Series: Impulse der Reformpädagogik , 7

Book Section

Maria Montessori und die kosmische Erziehung [Maria Montessori and Cosmic Education]

Book Title: Montessori-Pädagogik und die Erziehungsprobleme der Gegenwart [Montessori Pedagogy and Current Educational Problems]

Pages: 34-47

Cosmic education, Maria Montessori - Biographic sources, Maria Montessori - Philosophy, Montessori method of education

See More

Language: German

Published: Würzburg, Germany: Königshausen und Neumann, 1990

ISBN: 3-88479-423-X

Article

Montessori 101: What Every Montessori Parent Should Know

Publication: Tomorrow's Child, vol. 4, no. 4

Pages: 5–15

See More

Language: English

ISSN: 1071-6246

Article

Educazione e Grazia: Agostino, Rousseau, Montessori [Education and Grace: Agostino, Rousseau, Montessori]

Publication: Pedagogia e Vita: Bimestrale di Problemi Pedagogici Educativi e Scolastici [Pedagogy and Life: Bimonthly of Educational and Scholastic Pedagogical Problems], vol. 58, no. 4

Pages: 27-41

Jean-Jacques Rousseau - Philosophy, Maria Montessori - Philosophy, Montessori method of education, Winfried Böhm - Writings

See More

Language: Italian

ISSN: 0031-3777

Article

Musik im Montessori-Diplom-Lehrgang [Music in the Montessori diploma course]

Publication: Montessori: Zeitschrift für Montessori-Pädagogik, vol. 61, no. 1

Pages: 172-175

See More

Language: German

ISSN: 0944-2537

Article

✓ Peer Reviewed

Dignity of the Child in Research on the School of Maria Montessori: Assumptions and Manifestations / Godność dziecka w badaniach nad szkołą Marii Montessori

Available from: Maria Curie-Skłodowska University

Publication: Prima Educatione, vol. 2

Pages: 57-65

Early childhood care and education, Early childhood education, Montessori method of education

See More

Abstract/Notes: Maria Montessori identified work with children and youth as a support for the human development process, which mean constant growth and becoming. The educational embodiment of respecting the dignity of a person – in light of the Italian researcher – is the child’s right to freedom of choice in a prepared school environment. Events and circumstances that a person meets in his/her life (including school), shape his/her dispositions and attributes. The education, which encourages the development, creates opportunities for undertaking various tasks, including developmental ones, which are manifested by specific personality traits. In the conducted research, characteristics of the author’s personality of the Montessori class graduates became the subject of analyses. / Maria Montessori utożsamiała pracę z dziećmi i młodzieżą jako wspomaganie procesu rozwoju człowieka, który polega na stałym wzroście i stawaniu się. Edukacyjnym ucieleśnieniem poszanowania godności osoby w ujęciu włoskiej badaczki jest przyznanie dzieciom prawa wolności wyboru w odpowiednio zaprojektowanym środowisku szkolnym. Zdarzenia i okoliczności, które osoba napotyka w życiu (w tym w szkole), kształtują jej dyspozycje i atrybuty. Sprzyjające rozwojowi kształcenie tworzy okazje do podejmowania różnorodnych zadań, w tym rozwojowych, czego przejawem są określone właściwości osobowości. W przeprowadzonych badaniach przedmiotem analiz stały się właściwości osobowości autorskiej absolwentów klas Montessori.

Language: English

DOI: 10.17951/pe.2018.2.57-65

ISSN: 2657-3229

Book

Montessori Resources for the 1990's: A Complete Guide to Finding Montessori Materials for Parents and Teachers

See More

Language: English

Published: Rossmoor, California: American Montessori Consulting, 1995

ISBN: 0-929487-53-2

Article

Nutidens og fremtidens paedagogik, barnets frihed og selvopdragelse: en Montessori-betragtning [The pedagogy of the present and the future, the freedom and self-education of the child: a Montessori consideration]

Available from: Royal Danish Library

Publication: Illustreret tidende, vol. 60, no. 26

Pages: 363-364

See More

Abstract/Notes: This article was digitized by the Royal Danish Library. Each page of the article is available as a separate PDF file. Page 1 (p. 363): http://img.kb.dk/iti/60/pdf/iti_60_0375.pdf Page 2 (p. 364): http://img.kb.dk/iti/60/pdf/iti_60_0376.pdf

Language: Danish

Article

Die Selbsttätigkeit bei Fröbel und Montessori [Self-Activity by Froebel and Montessori]

Publication: Der Schweizerische Kindergarten, no. 6

Europe, Kindergarten (Froebel system of education) - Criticism, interpretation, etc., Montessori method of education - Criticism, interpretation, etc., Switzerland, Western Europe

See More

Language: German

Advanced Search