Quick Search
For faster results please use our Quick Search engine.

Advanced Search

Search across titles, abstracts, authors, and keywords.
Advanced Search Guide.

564 results

Article

English with Non-English Children in a Montessori House of Children [3]

Publication: Around the Child, vol. 6

Pages: 53-57

See More

Language: English

ISSN: 0571-1142

Book

Talent for the future: social and personality development of gifted children: Proceedings of the Ninth world conference on gifted and talented children

See More

Language: English

Published: Assen, The Netherlands: Van Gorcum & Co., 1992

ISBN: 90-232-2656-9

Archival Material Or Collection

Box 11, Folder 50 - Manuscript Fragments, n.d. - "The New Children - A Miracle in Education / "The New Children - or - New Method"

Available from: Seattle University

Edwin Mortimer Standing - Biographic sources, Edwin Mortimer Standing - Writings

See More

Language: English

Archive: Seattle University, Lemieux Library and McGoldrick Learning Commons, Special Collections

Article

Flotsam and Jetsam; Amsterdam - Children at Montessori Primary Schools Perform Better than Other Children in Traditional Schools

Available from: Digital Library of the Caribbean

Publication: Bonaire Reporter (Bonaire, Caribbean Netherlands)

Pages: 3

Caribbean

See More

Language: English

Master's Thesis

Komunikace s předškolními dětmi v pedagogice M. Montessori (Děti s českým a jiným mateřským jazykem) / Communication with pre-school children in Montessori approach (Children with Czech and other first language)

Available from: Univerzita Karlova Institutional Repository

See More

Abstract/Notes: The goal of this thesis is to describe teachers' communication with toddlers and pre- schoolers from mono- and bilingual families in Montessori schools or schools inspired by the Montessori method. The thesis consists of two parts. The first part is theoretical and contains chapters on children's communication and communication with children, its forms and specific aspects; language and language acquisition, bilingualism, the founder of Montessori education, the Montessori education per se and communication with children according to its principles. The second part is practical and presents an analysis of the pragmatic component of teachers' communication with children through audio recordings or hand-written notes taken during participant observation. It focuses on the characteristics and specific features of teachers' communication with children in Montessori pre- schools. It includes the description of communication environment which complements the teachers' communication with children. It also contains semi-structured interviews with teachers and photographs in the attachment. / Cílem této diplomové práce je charakterizovat komunikaci učitelek s dětmi batolecího a předškolního věku z mono- i z bilingvních rodin, v zařízeních typu Montessori nebo v zařízeních touto pedagogikou inspirovaných. Diplomová práce je tvořena dvěma částmi - první, teoretickou část, představují kapitoly o komunikaci dětí a s dětmi, jejích formách a specificích, o jazyku a jeho osvojování, o bilingvismu, o zakladatelce pedagogiky Montessori a jejích metodách a o komunikaci s dětmi v tomto výchovném směru. Druhá, praktická část, prezentuje analýzu pragmatické složky komunikace učitelek s dětmi, skrze audio nahrávky či písemné záznamy komunikace ze zúčastněného pozorování. Zaměřuje se na charakteristiku a specifické rysy komunikace učitelek s dětmi v Montessori zařízeních předškolního typu. Věnuje se také popisu komunikačního prostředí, který doplňuje komunikaci učitelek s dětmi, stejně tak jako polostrukturované rozhovory s učitelkami a fotografie, jež uvádíme v příloze.

Language: Czech

Published: Prague, Czechia, 2022

Article

Aktion Sonnenschein–Integrated Education of Healthy Children and Children with Multiple and Variable Disorders

Publication: Communications (Association Montessori Internationale, 195?-2008), vol. 1981, no. 1/2

Pages: 29

See More

Language: English

ISSN: 0519-0959

Article

Integrated Edcuaton of Healthy Children and Children with Multiple and Variable Disorders

Publication: Communications (Association Montessori Internationale, 195?-2008), vol. 1981, no. 1/2

Children with disabilities, Inclusive education, Montessori method of education, Montessori schools, Special education

See More

Language: English

ISSN: 0519-0959

Article

English with Non-English Children in a Montessori House of Children [1]

Publication: Around the Child, vol. 3

Pages: 80-84

Children's House (Casa dei Bambini)

See More

Language: English

ISSN: 0571-1142

Article

Parent Enrollment at Model Children's House [Powder Mill Children's House, Beltsville, Maryland]

Publication: Montessori Observer, vol. 11, no. 6

Pages: 1, 4

See More

Language: English

ISSN: 0889-5643

Article

Children Helping Children in New York [Shoreham-Wading River Middle School, Long Island]

Publication: Montessori Observer, vol. 7, no. 6

Pages: 1, 4

See More

Language: English

ISSN: 0889-5643

Advanced Search