Quick Search
For faster results please use our Quick Search engine.

Advanced Search

Search across titles, abstracts, authors, and keywords.
Advanced Search Guide.

147 results

Book Section

Maria Montessori, M.D.: A Biographical Sketch

Book Title: American Montessori Manual: Principles, Applications, Terms

See More

Language: English

Published: New York: American Montessori Society, 1970

Article

✓ Peer Reviewed

The Change Is in Me. The Transformation of Adults to the Role of the Montessori Guide. Qualitative - Biographical Research Study / Zmiana jest we mnie. Transformacja dorosłych do roli przewodnika Montessori. Raport z badania jakościowo – biograficznego

Available from: CZASOPISMA - Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna

Publication: Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce / Elementary Education in Theory and Practice, vol. 18, no. 1 (no. 68)

Pages: 65-78

See More

Abstract/Notes: Artykuł stanowi sprawozdanie z badania jakościowo – biograficznego zrealizowanego wśród dwóch grup uczestników biorących udział w kursach Montessori. Podstawowym celem badania była analiza znaczeń nadawanych zmianie. Pytanie badawcze sformułowano następująco: Jak uczestnicy kursu Montessori (6-12) tematyzują swój proces transformacji?  Artykuł podejmuje kwestię zmiany edukacyjnej w kontekście wiedzy milczącej oraz teorii osobistych a następnie opisuje procedurę gromadzenia i analizy danych z dwudziestu pięciu pogłębionych, jakościowych wywiadów indywidualnych, które następnie poddano analizie zgodnie z opisanymi przez Kvale siedmioma krokami. W rezultacie analiz udało się zidentyfikować i opisać dwie główne kategorie: radykalną transformację oraz korektę biograficzną. W końcowej części artykułu autor, w kontekście zebranego materiału zwraca uwagę na ograniczone możliwości narzucania zmiany w edukacji i – podążając za głosami uczestników badania rekomenduje pożądane warunki do zaistnienia potencjalnych zmian: tworzenie nauczycielom warunków wolności do podejmowania decyzji i tworzenia autorskich rozwiązań dydaktycznych, demokratyzacja sfery związanej z edukacją oraz wspieranie poczucia godności wśród nauczycieli.

Language: English

DOI: 10.35765/eetp.2023.1868.05

ISSN: 2353-7787

Article

American Montessori Society 1995 Board Elections: Biographical Sketches [12 candidates]

Publication: Montessori Life, vol. 7, no. 1

Pages: 41–42

See More

Language: English

ISSN: 1054-0040

Article

Margaret E. Stephenson

Publication: The Alcove: Newsletter of the Australian AMI Alumni Association, no. 10

Pages: 8

Margaret Elizabeth Stephenson - Biographic sources, Obituaries, Renilde Montessori - Writings

See More

Language: English

Book

A Collection of Essays by Margaret E. Stephenson: Individually bound previously published lectures

See More

Abstract/Notes: These are reprints of articles/essays by Stephenson that were published in Communications: Journal of the Association Montessori Internationale

Language: English

Published: Rochester, New York: AMI/USA, 2002

Conference Paper

Margaret McMillan and Maria Montessori: Champions of the Poor

Available from: ERIC

Annual Meeting of the National Association for the Education of Young Children (New Orleans, Louisiana, November 12-15, 1992)

England, Europe, Great Britain, Margaret McMillan - Biographic sources, Maria Montessori - Biographic sources, Northern Europe, United Kingdom

See More

Abstract/Notes: This paper discusses the life and works of Margaret McMillan and Maria Montessori, two advocates for the poor who played a significant role in social and educational reform in Britain and Italy, respectively, in the late 19th- and early 20th century. The upbringing, education, and social milieu of the two women are compared, as well as their philosophy and educational outlook. The paper notes that both women had a deep concern for the misfortunes of the poor and oppressed, understood the importance of good health and nutrition in the lives of children, and began schools to educate the children of the less fortunate. They had a deep sense of commitment and a broad vision for the improvement of all humanity through working with children in poverty. The paper concludes that today's educators and child advocates can learn a great deal from the lives of McMillan and Montessori. (MDM)

Language: English

Book

Margaret E. Stephenson: Following the Child Across the Planes of Development

See More

Language: English

Published: Cleveland, Ohio: North American Montessori Teachers' Association, 2000

Book

Margaret Homfray: The Spirit of Montessori

Margaret Homfray - Biographic sources

See More

Language: English

Published: Avila Beach, California: Multi-task Business Services, 1991

Article

In Memoriam: Margaret E. (Betty) Stephenson (1915-2003)

Available from: ProQuest

Publication: Montessori Life, vol. 15, no. 4

Pages: 45

Margaret Elizabeth Stephenson - Biographic sources, Obituaries

See More

Language: English

ISSN: 1054-0040

Article

Memorial Mass in Honor of Margaret E. Stephenson: A Quiet Farewell

Publication: NAMTA Journal, vol. 28, no. 2

Pages: 171

North American Montessori Teachers' Association (NAMTA) - Periodicals

See More

Language: English

ISSN: 1522-9734

Advanced Search