Quick Search
For faster results please use our Quick Search engine.

Advanced Search

Search across titles, abstracts, authors, and keywords.
Advanced Search Guide.

536 results

Article

Board Elections–Individuals and Heads of Schools Ballot [Biographical sketches of 10 candidates]

Publication: Montessori Life, vol. 5, no. 1

Pages: 37–38

See More

Language: English

ISSN: 1054-0040

Book Section

Maria Montessori, M.D.: A Biographical Sketch

Book Title: American Montessori Manual: Principles, Applications, Terms

See More

Language: English

Published: New York: American Montessori Society, 1970

Article

✓ Peer Reviewed

The Change Is in Me. The Transformation of Adults to the Role of the Montessori Guide. Qualitative - Biographical Research Study / Zmiana jest we mnie. Transformacja dorosłych do roli przewodnika Montessori. Raport z badania jakościowo – biograficznego

Available from: CZASOPISMA - Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna

Publication: Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce / Elementary Education in Theory and Practice, vol. 18, no. 1 (no. 68)

Pages: 65-78

See More

Abstract/Notes: Artykuł stanowi sprawozdanie z badania jakościowo – biograficznego zrealizowanego wśród dwóch grup uczestników biorących udział w kursach Montessori. Podstawowym celem badania była analiza znaczeń nadawanych zmianie. Pytanie badawcze sformułowano następująco: Jak uczestnicy kursu Montessori (6-12) tematyzują swój proces transformacji?  Artykuł podejmuje kwestię zmiany edukacyjnej w kontekście wiedzy milczącej oraz teorii osobistych a następnie opisuje procedurę gromadzenia i analizy danych z dwudziestu pięciu pogłębionych, jakościowych wywiadów indywidualnych, które następnie poddano analizie zgodnie z opisanymi przez Kvale siedmioma krokami. W rezultacie analiz udało się zidentyfikować i opisać dwie główne kategorie: radykalną transformację oraz korektę biograficzną. W końcowej części artykułu autor, w kontekście zebranego materiału zwraca uwagę na ograniczone możliwości narzucania zmiany w edukacji i – podążając za głosami uczestników badania rekomenduje pożądane warunki do zaistnienia potencjalnych zmian: tworzenie nauczycielom warunków wolności do podejmowania decyzji i tworzenia autorskich rozwiązań dydaktycznych, demokratyzacja sfery związanej z edukacją oraz wspieranie poczucia godności wśród nauczycieli.

Language: English

DOI: 10.35765/eetp.2023.1868.05

ISSN: 2353-7787

Book Section

The Biographical Chart and Anthropological Observations

Book Title: The 1913 Rome Lectures: First International Training Course

Pages: 38-53

International Montessori Training Course (1st, Rome, Italy, 1913), Maria Montessori - Speeches, addresses, etc., Maria Montessori - Writings

See More

Language: English

Published: Amsterdam, The Netherlands: Montessori-Pierson Publishing Company, 2018

Book

Montessori Resources: A Complete Guide to Finding Montessori Materials for Parents and Teachers

See More

Language: English

Published: Rossmoor, California: American Montessori Consulting, 1999

Article

The Sources of Happiness

Available from: ProQuest

Publication: Montessori Life, vol. 18, no. 1

Pages: 53

See More

Language: English

ISSN: 1054-0040

Article

✓ Peer Reviewed

Cosmic Education in Maria Montessori: Arts and Sciences as Resources for Human Development

Available from: Università Degli Studi Firenze

Publication: Studi sulla Formazione / Open Journal of Education, vol. 21, no. 2

Pages: 249-260

Cosmic education, Maria Montessori - Philosophy

See More

Abstract/Notes: This article reflects on the concept of cosmic education set out by Maria Montessori in strict correlation to those of cosmic vision and cosmic plan. Cosmic education is considered here as a fundamental direction within the original core of the thought of Maria Montessori since the early twentieth century. Among the different orders of consideration that support the actuality of cosmic education, two are the object of analysis. The first concerns the content plan that aims to create interactions with the various disciplinary fields (scientific, historical and geographical education, etc.) as a unitary vision and development of knowledge. The second concerns the existential level: it embraces and summarizes the concepts of “ecological education”, “education for peace”, and “education for the world” in themselves to the point of recalling implications of ethical and aesthetic education.

Language: English

DOI: 10.13128/Studi_Formaz-24669

ISSN: 2036-6981

Article

NAMTA Montessori Bibliography: A Bibliography of Sources in the English Language, 1909-1984

Publication: NAMTA Quarterly, vol. 10, no. 2

Bibliographies, Mary Maher Boehnlein - Writings, North American Montessori Teachers' Association (NAMTA) - Periodicals

See More

Language: English

Article

Place-Based Education and Citizen Science: Resources for Learning Beyond the Classroom

Available from: ERIC

Publication: NAMTA Journal, vol. 43, no. 3

Pages: 4-22

North American Montessori Teachers' Association (NAMTA) - Periodicals

See More

Abstract/Notes: This fully documented article about place-based education and citizen science offers annotated sources that can be used for Montessori programs at all levels and in all settings for site selection and curriculum connections. This compilation of resources can serve as a practical tool kit for organizing place-based learning in schools. The reader can enjoy this chapter by reading through from beginning to end or can simply go directly to the resources that are organized by type and topic.

Language: English

ISSN: 1522-9734

Article

The NAMTA Montessori Bibliography: A Bibliography of Sources in the English Language, 1909-1993. Second Edition

Publication: NAMTA Journal, vol. 19, no. 3

Bibliographies, Mary Maher Boehnlein - Writings, Montessori method of education, North American Montessori Teachers' Association (NAMTA) - Periodicals

See More

Abstract/Notes: Catalogs Montessori citations in the literature. References are divided by 89 topic areas, including classroom management; evaluation, testing, assessment; bilingual education; gifted and talented education; Head Start; history-social studies; language arts; mathematics; Montessori method; parent education; practical life; reviews of research; standards; and television. Each topic section contains a brief description of the type of material cited.

Language: English

ISSN: 1522-9734

Advanced Search