Quick Search
For faster results please use our Quick Search engine.

Advanced Search

Search across titles, abstracts, authors, and keywords.
Advanced Search Guide.

1443 results

Article

Review: Hundred Years of Montessori Education: A Chronicle of Montessori Education in Switzerland

Publication: Communications (Association Montessori Internationale, 195?-2008), vol. 2008, no. 1

Pages: 85-87

Book reviews, Europe, Harald Ludwig - Writings, Switzerland, Western Europe

See More

Language: English

ISSN: 0519-0959

Article

NCME Welcomes Two New Teacher Education Programs [Saint Louis Center/Montessori Education; Maine Montessori Institute]

Publication: The National Montessori Reporter, vol. 25, no. 4

Pages: 35

See More

Language: English

Article

✓ Peer Reviewed

Montessori Okullarında Temel Eğitimde Din ve Değerler Eğitimiyle İlgili Dersler / Courses Relating To Religious and Values Education in Montessori Schools’ Primary Education

Available from: DergiPark Akademik

Publication: Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi / Journal of Uludag University Faculty of Education, vol. 29, no. 2

Pages: 431-444

Asia, Middle East, Montessori method of education, Religious education, Turkey, Western Asia

See More

Abstract/Notes: Montessori yaklaşımı dünyada yaklaşık bir yüzyıldır uygulanmaktadır. Ülkemizde de son yıllarda ilgi görmektedir. Montessori yaklaşımında çocuğa bütüncül olarak bakılmaktadır. Bilgi aktarımı kadar çocuğun sağlıklı kişilik gelişimine ve hayata hazırlanmasına önem verilmektedir. Bu çalışmada, temel eğitimde Montessori yaklaşımını uygulayan okullardaki din ve değerler eğitimiyle ilgili dersler ve içerikleri hakkında bilgi verilmesi amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında, dünyada Montessori yaklaşımını uygulayan çeşitli okullarla görüşülmüş, programlarında hangi derslerin yer aldığı sorulmuştur. Ülkeden ülkeye, okuldan okula farklılıklar olmakla beraber, genel olarak, okul öncesinde zarâfet ve nezâket derslerine yer verildiği, ilkokulda ise kozmik eğitim adı verilen program kapsamında çeşitli ders içeriklerinde ve ders dışı etkinliklerde din ve değerler eğitimi konularının işlendiği görülmüştür. / The Montessori educational approach has been in implementation in the world for almost a century. Likewise, it has received a lot of attention in Turkey in recent years. The Montessori education model nurtures and educates child through a holistic method. The proper development of child's personality and preparation towards life is considered as important as imparting knowledge to the child. This study aims to give insight of courses and contents of religion and value education in basic education of schools implementing Montessori educational approach. Various schools in the world implementing Montessori approach was consulted in the study and subject contents of their program were investigated. Generally, Grace and Courtesy lessons is included in pre-school curriculum with differences from schools to school and between countries. However in primary school curriculum religion and values education is implemented under the special program named cosmic education and extra curricular activities.

Language: Turkish

ISSN: 1301-3416, 2667-6788

Article

Does Montessori Prepare Children for the Real World? Is Montessori Anti-Competition? How Do Montessori Students Succeed When They Leave the Montessori Environment? Some Interesting Responses

Publication: Tomorrow's Child, vol. 1, no. 1

Pages: 5–7

See More

Language: English

ISSN: 1071-6246

Book

Montessori Yöntemi: Her Yönüyle Montessori Eğitimi ve Etkinlik Rehberi [The Montessori Method: Montessori Education and Activity Guide in Any Way]

Maria Montessori - Biographic sources, Maria Montessori - Philosophy, Montessori method of education, Montessori method of education - Criticism, interpretation, etc.

See More

Abstract/Notes: Montessori education is gaining popularity day by day and it has become one of the most interesting subjects in the field of education all over the world. So what is Montessori education? What does this educational philosophy, which affects everyone, tell? Who is Maria Montessori who revolutionized the field of education? The Montessori Method was prepared to find the answer to all these questions. One of the aims of the Montessori educational philosophy is not only to teach, but also to enable the child to gather his own experiences and explore and be active. This book was written to share these experiences accumulated over the years in Montessori education and the stimulating perspective of Montessori education. The main purpose of the education and activities in the book is to prepare the most suitable environment for children to find everything that will enable them to be independent and to support their development. The inside of the book is completed with many sample applications and drawings in order to make these activities to be done with children much more understandable. This book, prepared by the International Montessori Association (AMI) certified Montessori educator Emel Çakıroğlu Wilbrandt, as a result of years of experience and training, has the feature of being a guide for educators and parents in their daily work with children. / Montessori eğitimi gün geçtikçe yaygınlık kazanıyor ve eğitim alanında, bütün dünyada en ilgi çeken konulardan biri olmuş durumda. Peki Montessori eğitimi nedir? Herkesi etkisi altına alan bu eğitim felsefesi neler anlatıyor? Eğitim alanında bir devrime imza atan Maria Montessori kimdir? Montessori Yöntemi, tüm bu soruların cevabını bulmak için hazırlandı. Montessori eğitim felsefesinin amaçlarından biri, yalnızca öğretmek değil aynı zamanda çocuğun kendi deneyimlerini bir araya getirip keşifler yapabilmesini ve etkin olmasını sağlamaktır. Bu kitap, Montessori eğitiminde yıllar boyunca biriken bu deneyimlerin ve Montessori eğitiminin ufuk açıcılığının paylaşılması için yazıldı. Kitapta yer alan eğitim ve etkinliklerin başlıca amacı, çocuklara bağımsız olmalarını sağlayacak her şeyi bulabilecekleri ve gelişimlerini destekleyen en uygun çevreyi hazırlamaktır. Kitabın içi çocuklarla yapılacak bu etkinliklerin çok daha anlaşılır olmasını desteklemek amacıyla çok sayıda örnek uygulama ve çizimle tamamlandı. Uluslararası Montessori Derneği (AMI) diplomalı Montessori eğitimcisi Emel Çakıroğlu Wilbrandt’ın yıllara dayanan deneyim ve eğitimleri sonucunda hazırladığı bu kitap, çocuklarla günlük olarak yapılacak çalışmalarda eğitimcilere ve ebeveynlere bir rehber olma özelliğine sahip.

Language: Turkish

Published: Istanbul, Turkey: Final Kültür Sanat Yayinlari, 2019

ISBN: 978-605-374-958-5 605-374-958-3

Article

✓ Peer Reviewed

Zur Bedeutung der Montessori-Methode und des Montessori-Phänomens unter besonderer Berücksichtigung der Aphasietherapie [On the importance of the Montessori method and the Montessori phenomenon with special consideration of aphasia therapy]

Publication: Die Rehabilitation, vol. 19, no. 2

Pages: 115-119

See More

Language: German

ISSN: 0034-3536

Article

✓ Peer Reviewed

Montessori, Blätter der Internationalen Montessori-Gesellschaft [Montessori, Papers of the International Montessori Society]

Publication: Zeitschrift für Angewandte Psychologie

Pages: 254

See More

Language: German

ISSN: 0948-5503

Article

Ein Leben für Montessori: zum Tod des Montessori-Forschers Prof. Dr. Günter Schulz-Benesch [A life for Montessori: on the death of the Montessori researcher Prof. Dr. Günter Schulz-Benesch]

Publication: Montessori: Zeitschrift für Montessori-Pädagogik, vol. 35, no. 3-4

Pages: 115-116

Günter Schulz-Benesch - Biographic sources, Harald Ludwig - Writings, Obituaries

See More

Language: German

ISSN: 0944-2537

Book

Montessori-Unterricht: Aus dem Montessori-Heft der Neuen Erziehung [Montessori lessons From the Montessori booklet of the New Education]

See More

Abstract/Notes: Distributed by Deutsche Montessori-Gesellschaft in conjunction with the Sep/Oct 1926 issue of the periodical "Montessori-Nachrichten".

Language: German

Published: Berlin, Germany: Hensel and Co. Verlag, 1926

Book

Psychologisches zur Montessori-Methode: Aus dem Montessori-Heft der Neuen Erziehung [Psychological information on the Montessori method: From the Montessori booklet of the New Education]

See More

Abstract/Notes: Distributed by the Deutsche Montessori-Gesellschaft with the January 1927 issue of their periodical "Montessori-Nachrichten".

Language: German

Published: Berlin, Germany: Hensel and Co. Verlag, 1927

Advanced Search