Quick Search
For faster results please use our Quick Search engine.

Advanced Search

Search across titles, abstracts, authors, and keywords.
Advanced Search Guide.

565 results

Thesis

Výběr žáků do tříd a škol uplatňujících pedagogiku Marie Montessori / Selection of pupils into classes and schools applying the pedagogy of Maria Montessori

Available from: Univerzita Karlova Institutional Repository

See More

Abstract/Notes: Tato diplomová práce zkoumá výběr žáků do tříd a škol uplatňujících pedagogiku Marie Montessori. Cílem diplomové práce bylo zjistit, jak si jednotlivé školy vybírají žáky do tříd a škol Marie Montessori. Dále bylo zkoumáno, jaké důvody vedou rodiče k volbě této pedagogiky pro jejich dítě a jaké podmínky musí rodiče a žáci splnit pro přijetí do tohoto vzdělávání. V poslední řadě jsem analyzovala, jak probíhá přijímací řízení. Základním výzkumným designem byla vícepřípadová studie. Cíleně jsem vybrala čtyři základní školy s touto pedagogikou jak ve velkém městě, tak v menších městech. Výzkum jsem rozdělila na dvě části. V první části jsem vedla polostrukturované rozhovory se zaměstnanci zvolených škol a s rodiči dětí z Montessori tříd. V druhé části jsem pozorovala samotné zápisy do 1. tříd. Zjistila jsem, že každá škola má definované požadavky na výběr žáků a tyto požadavky se mezi školami výrazně liší. Rodiče volí školy uplatňující pedagogiku M. Montessori, z důvodu individuálního přístupu k jednotlivcům. Pedagogové se domnívají, že je vhodné, aby rodiče doma uplatňovali stejné výchovné metody a že by toto rádi uplatňovali jako přijímací kritérium. Celý průběh zápisu probíhal stejně jako v běžných školách. Rozdíl byl především v používání Montessori pomůcek / This diploma thesis examines the pupil selection to Marie Montessori pedagogical classes and schools. The aim of the thesis was to find out how the individual schools choose pupils in Marie Montessori classes and schools. Furthermore, it was examined what reasons parents have to choose this pedagogy for their child and what conditions parents and pupils have to fulfill for admission to this education. Last but not least, I analyzed how the admission procedure is taking place. The basic research design was a multi-case study. I chose four primary schools with this pedagogy in the big city as well as in smaller towns. I divided the research into two parts. In the first part I conducted semi-structured interviews with employees of selected schools and with parents of children from Montessori classes. In the second part I observed the first class admission interviews. I have found out that each school has defined pupil selection requirements and that these requirements vary considerably between schools. Parents opt for the Montessori School because of its individual approach to individuals. Teachers believe that it is appropriate that parents apply the same educational methods at home and that they would like to apply this as an admission criterion. The whole admission interviews were the same as in traditional basic schools. The difference was mainly in the use of Montessori tools.

Language: Czech

Published: Prague, Czechia, 2019

Report

The Possibility of Public Montessori Schools: Examining the Montessori philosophy and its prospect in American public schools

Available from: Vanderbilt University Institutional Repository

Americas, Montessori method of education - Criticism, interpretation, etc., North America, Public Montessori, United States of America

See More

Abstract/Notes: In an effort to explore the ways in which Montessori curriculum and public schools are cooperative or mutually exclusive, I will examine the principles of the Montessori philosophy as set forth by Dr. Maria Montessori in the areas of learners and learning, the learning environment, the curriculum and instructional strategies, and student assessment. After examining these sectors of the Montessori method, I will discuss theoretical possibilities in adapting the Montessori method to the American public school system in the early 21st century. For the purpose of this paper, I will refer to the author of the Montessori method, as "Dr. Montessori" and call the general method or portions thereof as "Montessori."

Language: English

Published: Nashville, Tennessee, 2007

Report

Nongraded Primary Programs: Possibilities for Improving Practice for Teachers. Practitioner Brief Number 4

Available from: ERIC

Classroom environment, Nongraded schools, Peer Teaching

See More

Abstract/Notes: In nongraded, multi-age classrooms, children have the opportunity to learn a great deal from their more proficient classmates. Children in multi-age, nongraded programs often learn that children differ, and they learn to assist each other in productive ways. The organizational scheme has the potential to remove much of the competition of traditionally graded classrooms and, for many children, the stigma of being "behind." Researchers in the Center for Research on Education, Diversity, and Excellence (CREDE) project "Appalachian Children's Academic and Social Development at Home and in Nongraded Primary Schools: Model Programs for Children of Poverty" have studied the implementation and effects of nongraded primary programs on rural and urban children of Appalachian descent in Kentucky, where a statewide, nongraded primary program has been implemented in various forms since 1990. In this practitioner brief, the authors share responses and recommendations from administrators and practitioners in the study.

Language: English

Published: Santa Cruz, California, Apr 2002

Book

Montessori Programs in Public Schools [ERIC Digest]

Available from: ERIC

See More

Abstract/Notes: A survey conducted by the author in 1981 collected data from 25 of the approximately 50 school districts known to have Montessori programs at the time (Chattin-McNichols, 1981). The only other study of public Montessori programs is much more recent. During school year 1990-91, this study received responses from 63 of the 120 school districts or schools to whom surveys were sent (Michlesen and Cummings, 1991). Results from this study indicate that the number of students in the schools or school districts averaged 233, with an average of 10 teachers per program. A total of 32, or 58%, of the schools surveyed reported that they were magnet schools. A total of 69% of the Montessori programs shared a building with other programs. District funding for the training of Montessori teachers was provided in 66% of the districts. Only 42% of the programs provided the three-year age span of three-, four-, and five-year-olds. This is indicative of the fact that the degree to which particular districts implement the Montessori model varies. A total of 16 of the 57 schools charged tuition for some part of the program. About two thirds of the programs provided free transportation. In addition, two thirds of the districts reported that additional staff were used in the Montessori magnet schools. These factors can add to the overall costs of the program.

Language: English

Published: Washington, D.C.: Office of Educational Research and Improvement (U.S. Department of Education), 1992

Article

Heads of Schools Section: How Early Learning Can "Reform" Schools

Available from: University of Connecticut Libraries - American Montessori Society Records

Publication: The Constructive Triangle (1974-1989), vol. 16, no. 2

Pages: 6, 8

See More

Language: English

Article

IMS Notes Member Schools [Profiles of 5 Schools]

Publication: Montessori Observer, vol. 3, no. 6

Pages: 1, 3

See More

Language: English

ISSN: 0889-5643

Article

IMS Member Schools [Profiles of 4 Schools]

Publication: Montessori Observer, vol. 3, no. 5

Pages: 1, 4

See More

Language: English

ISSN: 0889-5643

A comparison of the achievement test performance of children who attended Montessori schools and those who attended non-Montessori schools in Taiwan

See More

Language: English

Published: Indiana, 2009

Book

Evaluation of the Indianapolis Public Schools' Montessori Option (K-6) Pupil Progress Report

See More

Abstract/Notes: Parents and guardians of children in the Indianapolis Public Schools' Montessori Option Program for kindergartners through sixth graders were surveyed. Parents and guardians were surveyed on: (1) the pupil progress report, which was used on a pilot basis during the 1988-89 school year; (2) the Montessori method; (3) strengths and weaknesses of the program; and (4) changes the program needed. Questionnaires were sent to the households of 536 pupils and to 50 school staff members in the 3 Montessori Option elementary schools. Parents and guardians replied positively to 25 closed-ended questions; were neutral about none; and responded negatively to four. School staff replied positively to 27; were neutral about none; and responded negatively to two. Parents and guardians expressed concern about more than 46 survey-related topics. Parent-initiated topics included: competitiveness and comparison between students, curriculum design and development, learning environments, parent-teacher conferences, program expansion, public school use of Montessori philosophy, and staff certification and training. School staff expressed concern about classroom mangagement, instructional materials, parent involvement, parent-teacher conferences, skills and knowledge analysis, student progress, and the district-wide testing program. Questions and responses (along a Likert-type scale) are provided for parents and school staff members. Parents and guardians of children in the Indianapolis Public Schools' Montessori Option Program for kindergartners through sixth graders were surveyed. Parents and guardians were surveyed on: (1) the pupil progress report, which was used on a pilot basis during the 1988-89 school year; (2) the Montessori method; (3) strengths and weaknesses of the program; and (4) changes the program needed. The survey instrument consisted of a section on respondent characteristics, 32 closed-ended questions, and three open-ended questions. The five sections of the survey covered the evaluation key, report card headings and philosophy, report card delivery to parents and guardians, and basic principles of the Montessori method. The survey elicited parent opinions about the program. The households of 536 pupils and 50 school staff members in the 3 Montessori Option elementary schools received questionnaires. This main report describes survey methodology, reports results and conclusions, and offers recommendations. Related materials are appended. Parents and guardians of children in the Indianapolis Public Schools' Montessori Option Program for kindergartners through sixth graders were surveyed. Parents and guardians were surveyed on: (1) the pupil progress report, which was used on a pilot basis during the 1988-89 school year; (2) the Montessori method; (3) strengths and weaknesses of the program; and (4) changes the program needed. The survey instrument consisted of a section on respondent characteristics, 32 closed-ended questions, and 3 open-ended questions. The five sections of the survey introduced the topics of the evaluation key, report card headings and philosophy, report card delivery to parents and guardians, and basic principles of the Montessori method. The survey elicited parent opinions about the program. The households of 536 pupils and 50 school staff members in the 3 Montessori Option elementary schools received questionnaires. This appendix to the main report provides: (1) survey design input from parents, teachers, and others; (2) the Montessori Option Pupil Progress Report Survey; and (3) parent and teacher responses for each item.

Language: English

Published: Indianapolis, Indiana: Indianapolis Public Schools, 1989

of 3

Article

Montessori Schools Join IMS [Profiles of 11 schools]

Publication: Montessori Observer, vol. 2, no. 8

Pages: 1, 3

See More

Language: English

ISSN: 0889-5643

Advanced Search