Quick Search
For faster results please use our Quick Search engine.

Advanced Search

Search across titles, abstracts, authors, and keywords.
Advanced Search Guide.

703 results

Article

A Learning Environment for Educationally Handicapped Children

Publication: American Montessori Society Bulletin, vol. 7, no. 2

Pages: 1-22

Children with disabilities, Developmentally disabled children, Inclusive education, Montessori method of education

See More

Language: English

ISSN: 0277-9064

Article

Health-Related Physical Fitness for Children

Publication: Montessori Life, vol. 3, no. 1

Pages: 30–32

See More

Language: English

ISSN: 1054-0040

Article

Dom Rebënka: Metod Naucnoj Pedagogiki [Children's Home: Method of Scientific Pedagogy]

Publication: Дошкольное Воспитание / Doshkol'noye Vospitanie [Preschool Education]

Pages: 381-383

Eastern Europe, Europe, Montessori method of education, Russia, Ukraine

See More

Language: Bosnian, Russian

Article

Quality Care through Multi-Age Grouping of Children

Available from: Child Care Information Exchange website

Publication: Child Care Information Exchange, no. 148

Pages: 70-74

Early childhood care and education, Early childhood education, Nongraded schools

See More

Abstract/Notes: Asserts that multi-age grouping in early childhood settings can and does work. Addresses four main hurdles to successful implementation: (1) laws and regulations that act as barriers; (2) health concerns; (3) overcoming educational values that conflict with those of the age-grouped classroom; and (4) staff misunderstanding of multi-age grouping and associated difficulties. (SD)

Language: English

ISSN: 0164-8527

Master's Thesis (Unpublished)

A Comparative Study of Three Established Methods of Educating Children in the Kindergarten and Primary Grades

Comparative education, Montessori method of education - Criticism, interpretation, etc.

See More

Language: English

Published: New York City, 1943

Book

Children and Education

Margaret Homfray - Writings, Phoebe Child - Writings

See More

Language: English

Published: Atascadero, California: Montessori World Educational Institute, 1979

Article

Children Speak

Publication: Communications (Association Montessori Internationale, 195?-2008), vol. 1972, no. 4

Pages: 38

See More

Language: English

ISSN: 0519-0959

Master's Thesis

Montessori eğitimi alan ve almayan 48-72 aylık çocukların matematik becerilerinin karşılaştırılması / Comparison of the math skills of 48-72 month-old children who are attending Montessori preschools and Non-Montessori preschools

Available from: Ulusal Tez Merkezi / National Thesis Center (Turkey)

Asia, Comparative education, Early childhood care and education, Early childhood education, Mathematics education - Achievement, Middle East, Montessori method of education, Turkey, Western Asia

See More

Abstract/Notes: The aim of this study is to compare the math skills of children with and without Montessori education. A mixed design method was used in the research. Quantitative data were used to measure children's mathematical skills. Parents' views on early mathematics education were obtained by qualitative data collection method. The study group included 39 children who attended two different kindergartens with and without Montessori education for two years and their parents. Personal information form and the Early Mathematics Test (EMAT) were used to collect data. As a result that the educational institution they attend is effective in children's mathematics skills, it was found that, the mathematics skill scores of the children who received Montessori education were higher than those who did not receive Montessori education. It was determined that the age of the children's parents, education level of the parents and working status of mothers did not cause significant changes on the children's math scores. Parents of children attending both schools stated that they see mathematics as a part of daily life and that early mathematics achievements will affect both their whole life and their future academic achievements. It was observed that the parents mostly focused on counting skills. While some of the parents expressed skills such as sequencing, matching, and patterns, none of them responded to geometry. It has been concluded that the families adopting the Montessori education method see this education method as a tool for learning mathematics and guide their learning at home by interacting more with their teachers. / Bu araştırma, Montessori eğitimi alan ve almayan çocukların matematik becerilerini karşılaştırmak amacıyla yapılmıştır. Araştırmada nicel ve nitel veri toplama yöntemleri birlikte yer almıştır. Araştırmanın nicel boyutunda sontest kontrol gruplu model, nitel boyutunda ise ilişkisel tarama yöntemi kullanılmıştır. Çalışma grubuna MEB OÖEP'na göre eğitim veren ve MEB OÖEP'na ek olarak Montessori yöntemiyle eğitim veren farklı anaokullarından 39 çocuk ve bu çocukların ebeveynleri dahil edilmiştir. Veri toplama aracı olarak, Aile Görüşme Formu ve Erken Matematik Testi (EMAT) kullanılmıştır. Araştırma sonucunda; çocukların matematik becerilerinde, devam ettikleri eğitim kurumunun etkili olduğu, Montessori eğitimi alan çocukların matematik beceri puanlarının, Montessori eğitimi almayan çocuklardan daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Çocukların yaş grubu, cinsiyet ve kardeş sayısının matematik becerilerini etkilemediği görülmüştür. Anne-baba yaşı, anne-baba öğrenim durumu ve annenin çalışıp çalışmama durumunun çocukların EMAT puanları üzerinde anlamlı değişikliklere yol açmadığı saptanmıştır. Her iki okula devam eden çocukların ebeveynleri, matematiği günlük hayatın bir parçası olarak gördüklerini ve erken dönem matematik kazanımlarının hem hayatın tamamını hem de akademik başarıları etkileyeceğine yönelik görüş bildirmişlerdir. Ebeveynlerin matematik konusunda en çok sayı sayma becerisi üzerinde durdukları görülmüştür. Bazı ebeveynler sıralama, eşleştirme, örüntü gibi becerileri ifade ederken geometriye yönelik herhangi bir yanıt gelmemiştir. Montessori eğitim yöntemini benimseyen ailelerin, bu eğitim yöntemini matematik öğrenimi için bir araç olarak gördükleri ve öğretmenleriyle daha çok etkileşimde bulunarak evdeki öğrenmelerine rehberlik ettikleri sonucuna ulaşılmıştır.

Language: Turkish

Published: Ankara, Turkey, 2021

Article

Rhythm Work in the Children's House at Washington

Available from: HathiTrust

Publication: McClure's Magazine, vol. 41, no. 1

Pages: 182, 184, 186

Americas, Anne E. George - Writings, North America, United States of America

See More

Language: English

ISSN: 2637-7179

Article

Thinking About Children's Play

Available from: Child Care Information Exchange website

Publication: Child Care Information Exchange, vol. 139, no. 1

Pages: 27-28

See More

Language: English

ISSN: 0164-8527

Advanced Search