Quick Search
For faster results please use our Quick Search engine.

Advanced Search

Search across titles, abstracts, authors, and keywords.
Advanced Search Guide.

1119 results

Book

Standard Operating Procedure for a Montessori School: A Guideline for Operating Montessori Schools

Americas, Classroom environments, Montessori method of education, Montessori schools, North America, Prepared environment, United States of America

See More

Language: English

Published: New York, New York: American Montessori Society, 1971

Edition: 5th ed.

Book Section

Individuella utvecklingsplaner i Montessori- och Reggio Emiliaprofilerade förskolor [Individual development plans in Montessori and Reggio Emilia Profiled preschools]

Available from: DiVA Portal

Book Title: Barndom, lärande och ämnesdidaktik: Exempel från en forskningsmiljö vid Lärarutbildningen [Childhood, learning and subject didactics: Examples from a research environment at the Teacher Education]

Pages: 53-70

Europe, Northern Europe, Scandinavia, Sweden

See More

Abstract/Notes: Vad har en förändrad barndom för betydelse för yngre barns lärande och utbildning? Denna rapport försöker förstå och förklara denna betydelse med hjälp av forskare från forskningsfältet Barndom, lärande och ämnesdidaktik på Lärarutbildningen på Malmö högskola. I rapporten tas begreppen barndom, lärande och ämnesdidaktik upp som sammanflätade och ömsesidigt relaterade till varandra. I fem olika artiklar presenteras: Förskolans ledarskap i en nystartad förskola ; Hur dokumentation och bedömning i förskolor med olika pedagogiska inriktningar kan se ut ; En översikt över historiedidaktisk forskning med inriktning mot yngre barn ; Svenskämnesundervisningens innehåll i skolans tidigare år ; En kartläggning av forskning om de yngre barnen i det idrottsvetenskapliga intresseområdet [What does a changed childhood mean for younger children's learning and education? This report attempts to understand and explain this significance with the help of researchers from the research field Childhood, learning and subject didactics at the Teacher Education at Malmö University. The report addresses the concepts of childhood, learning and subject didactics as intertwined and mutually related to each other. Five different articles are presented: Preschool leadership in a newly started preschool; What documentation and assessment in preschools with different pedagogical orientations can look like; An overview of history didactic research with a focus on younger children; The content of Swedish subject teaching in the school's previous years; A survey of research on the younger children in the sports science area of interest]

Language: Swedish

Published: Malmö, Sweden: Malmö högskola, 2010

Series: Rapporter om utbildning , 1

Article

Stark fürs Leben – warum Simbabwe von der Montessori-Pädagogik profitiert [Strong for life - why Zimbabwe benefits from Montessori education]

Publication: Montessori: Zeitschrift für Montessori-Pädagogik, vol. 61, no. 1

Pages: 74-79

Africa, East Africa, Montessori method of education - Criticism, interpretation, etc., Sub-Saharan Africa, Zimbabwe

See More

Language: German

ISSN: 0944-2537

Article

I Discorsi Inaugurali del Corso per la Preparazione delle Educatrici Secondo il Metodo Montessori [The Inaugural Speeches of the Course for the Preparation of Educators According to the Montessori Method]

Available from: HathiTrust

Publication: La Coltura Popolare: Organo dell'Unione Italiana dell'Educazione Popolare, vol. 4, no. 22

Pages: 1012-1013

See More

Language: Italian

ISSN: 0011-2801

Book Section

Vorwort zum 18. Internationalen Montessori-Kongress [Preface to the 18th International Montessori Congress]

Book Title: Die Montessori-Pädagogik und das behinderte Kind: Referate und Ergebnisse des 18. Internationalen Montessori Kongresses (München, 4-8 Juli 1977) [The Montessori System and the Handicapped Child: Papers and Reports of the 18th International Montessori Congress (Munich, July 4-8, 1977)]

Pages: 9-13

Conferences, International Montessori Congress (18th, Munich, Germany, 4-8 July 1977)

See More

Language: German

Published: München: Kindler, 1978

ISBN: 3-463-00716-9

Article

Becoming a Montessori Parent: How Does Montessori Influence Parenting?

Publication: Tomorrow's Child, vol. 17, no. 3

Pages: 5

See More

Language: English

ISSN: 1071-6246

Article

Montessōri kyōshi ni tsuite / モンテッソーリ教師について [The Montessori Teacher]

Publication: Montessori Kyōiku / モンテッソーリ教育 [Montessori Education], no. 26

Pages: 67-76

Asia, East Asia, Japan

See More

Language: Japanese

ISSN: 0913-4220

Article

De Biologie in de 'Amsterdamse Montessori School en het Montessori Lyceum'

Available from: Stadsarchief Amsterdam (Amsterdam City Archives)

Publication: Montessori Opvoeding, vol. 20, no. 2

Pages: 12-13

See More

Language: Dutch

Article

Nouvelles Diverses; Le centre Montessori [The Montessori Center]

Available from: Université Caen Normandie

Publication: Pour l'ère nouvelle: revue internationale d'èducation nouvelle, vol. 16, no. 141

Pages: 279

See More

Language: French

Thesis

A Montessori eszközök alkalmazása a matematika tanításban egy Montessori-jellegű osztályban

See More

Language: Hungarian

Published: Budapest, Hungary, 2006

Advanced Search