Quick Search
For faster results please use our Quick Search engine.

Advanced Search

Search across titles, abstracts, authors, and keywords.
Advanced Search Guide.

599 results

Article

Sir, In Last Week's Educational Supplement I Read...

Available from: The Times Educational Supplement Historical Archive - Gale

Publication: The Times Educational Supplement (London, England)

Pages: 216

See More

Language: English

ISSN: 0040-7887

Article

Educational Vitamines; Tribute to Dr. Montessori

Available from: The Times Educational Supplement Historical Archive - Gale

Publication: The Times Educational Supplement (London, England)

Pages: 274

See More

Language: English

ISSN: 0040-7887

Article

Conference of Educational Associations; Second Wind in Gower Street

Available from: The Times Educational Supplement Historical Archive - Gale

Publication: The Times Educational Supplement (London, England)

Pages: 37

See More

Abstract/Notes: Section "Respect for Children" provides information related to the Montessori Society (London).

Language: English

ISSN: 0040-7887

Article

La méthode Montessori en Italie (Times Educational Supplement, 17 mars 1921)

Publication: L'Éducation, vol. 13, no. 8

Pages: 416-417

Europe, Italy, Montessori method of education, Montessori schools, Southern Europe

See More

Language: French

Article

Adolescent Educational Reform: Preparation for Educateurs sans Frontières

Available from: Montessori Norge

Publication: Montessori Collaborative World Review: The Montessori Roots of Social Justice, vol. 1, no. 1

Pages: 16-25

See More

Language: English

Book Section

International Response to the Educational Ideas of M. Montessori as Exemplified by Their Influence on Progressive Education in the United States

Book Title: Progressive Education Across the Continents: A Handbook

Pages: 205-217

Americas, Educational change, Maria Montessori - Biographic sources, Maria Montessori - Philosophy, Montessori method of education - Criticism, interpretation, etc., North America, Progressive education - Criticism, interpretation, etc., United States of America

See More

Language: English

Published: Frankfurt am Main, Germany: Peter Lang, 1995

ISBN: 978-3-631-48917-8 978-0-8204-2914-4 3-631-48917-X 0-8204-2914-7

Series: Heidelberger Studien zur Erziehungswissenschaft (Frankfurt am Main, Germany) , 44

Book Section

Die "New Educational Fellowship" - ein Forum der internationalen Reformpädagogik [The New Education Fellowship: An International Forum for Progressive Education]

Book Title: Die Reformpädagogik auf den Kontinenten: ein Handbuch [Progressive Education Across the Continents: A Handbook]

Pages: 191-204

Educational change, New Education Fellowship, New Education Movement, Progressive education - Criticism, interpretation, etc.

See More

Language: German

Published: Frankfurt am Main, Germany: P. Lang, 1994

ISBN: 978-3-631-47463-1

Series: Heidelberger Studien zur Erziehungswissenschaft (Frankfurt am Main, Germany) , 43

Book Section

Die internationale Wirksamkeit der Montessori-Pädagogik am Beispiel des Einflusses auf die Progressive Education in den USA [International Response to the Educational Ideas of M. Montessori as Exemplified by Their Influence on Progressive Education in the United States]

Book Title: Die Reformpädagogik auf den Kontinenten: ein Handbuch [Progressive Education Across the Continents: A Handbook]

Pages: 227-240

Americas, Educational change, Maria Montessori - Biographic sources, Maria Montessori - Philosophy, Montessori method of education - Criticism, interpretation, etc., North America, Progressive education - Criticism, interpretation, etc., United States of America

See More

Language: German

Published: Frankfurt am Main, Germany: P. Lang, 1994

ISBN: 978-3-631-47463-1

Series: Heidelberger Studien zur Erziehungswissenschaft (Frankfurt am Main, Germany) , 43

Book Section

Das pädagogische Konzept Maria Montessoris [The Educational Concept of Maria Montessori]

Book Title: Die Reformpädagogik Ursprung und Verlauf unter internationalem Aspekt [Progressive Education. Origins and Developments from an International Perspective

Pages: 225-241

Maria Montessori - Biographic sources, Maria Montessori - Philosophy, Montessori method of education - Criticism, interpretation, etc.

See More

Language: German

Published: Weinheim, Germany: Studien-Verlag, 1994

Edition: 4th ed.

ISBN: 978-3-89271-265-7

Article

✓ Peer Reviewed

Educational Ideas of Maria Montessori on the Pages of Foreign Periodicals / Освітні Ідеї Марії Монтеcсорі На Сторінках Зарубіжних Періодичних Видань

Available from: Borys Hrinchenko Kyiv University (Ukraine)

Publication: Continuing Professional Education: Theory and Practice, vol. 76, no. 3

Pages: 84-90

See More

Abstract/Notes: The article deals with the educational ideas the famous Italian doctor and educator Maria Montessori, her many-sided personality, some aspects of the life, activities and methods highlighted on the pages of foreign periodicals. The relevance of the pedagogue’s ideas in the modern world has been stressed; the demand of the modern society for the education of a free individual, striving for independent active searches and self-realization, has been emphasized. The article reveals the personality of M. Montessori as one of the educators who was able to pose and solve a global problem in philosophical, psychological and pedagogical theory, as well as to implement her concept in practice, creating a pedagogical system named as «Montessori method». M. Montessori; as an educator who gave a new quality to the education development strategy, humanizing it, returning it to the person. The analysis of M. Montessori’s pedagogical activities, positions, views and her life paths, highlighted by foreign researches, have been presented in the article; her role as an architect of the «rediscovery» of the child has been stressed. The educator’s revolutionary ideas about childhood and education for life, rather than education based on obedience and immobility, have been noted as well as their development as a result of M. Montessori’s medical research has been admitted; her new visions of the school by designing strategies that would overcame the barriers to education, have been mentioned. The article also stresses the educator’s desire to show how to save humanity by means of pedagogy: starting with the child and human freedom and, in particular, freedom for women. / У статті розглядаються просвітницькі ідеї відомої італійської лікарки та педагогині Марії Монтессорі, її багатогранна особистість, окремі сторони життя, діяльності, методики, цінності, світоглядні орієнтири та принципи, висвітлені дослідниками на сторінках зарубіжних періодичних видань. Підкреслено актуальність ідей італійської педагогині в сучасному світі; зауважено запит сучасного суспільства на виховання вільної особистості, що прагне до самостійного активного пошуку, зростання та самореалізації. У статті розкривається особистість М. Монтессорі як однієї з педагогинь, яка зуміла поставити і вирішити глобальну проблему у філософській та психолого-педагогічній теоріях, а також змогла реалізувати її концепцію на практиці, створивши педагогічну систему під назвою «Метод Монтессорі». М. Момтессорі розкривається у статті як освітня діячка, яка надала стратегії розвитку освіти нової якості –гуманізувавши її та повернувши її людині. У статті подано думки зарубіжних дослідників стосовно педагогічної діяльності, позицій, поглядів та життєвих шляхів М. Монтессорі, висвітлених на сторінках зарубіжних періодичних видань; підкреслюється її роль як архітектора «повторного відкриття»дитини. Відзначено революційні ідеї педагогині стосовно дитинства та виховання на все життя, а не виховання на основі слухняності та нерухомості, а також визнання їх розвитку у результаті медичних досліджень М. Монтессорі. Згадано коментарі зарубіжних дослідників стосовно того, що протягом тривалого часу М. Монтессорі вважалася «проблемною»фігурою в італійському академічному та політичному істеблішменті, «будучи нонконформісткою, феміністкою та «складним педагогом»«; зауважено і підкреслено її нове бачення школи шляхом розробки стратегій задля подолання бар’єрів в освіті. У статті також наголошується на прагненні педагогині показати, як засобами педагогіки врятувати людство: починаючи зі свободи дитини та свободи людини та, зокрема, свободи жінки.

Language: English, Ukrainian

DOI: 10.28925/1609-8595.2023.3.8

ISSN: 2412-0774

Advanced Search