Quick Search
For faster results please use our Quick Search engine.

Advanced Search

Search across titles, abstracts, authors, and keywords.
Advanced Search Guide.

1934 results

Book

Montessori- , Freinet- , Waldorfpädagogik: Konzeption und aktuelle Praxis [Montessori, Freinet, Waldorf education: Concept and current practice]

Alternative education, Célestin Freinet - Biographic sources, Célestin Freinet - Philosophy, Educational change, Maria Montessori - Biographic sources, Maria Montessori - Philosophy, Montessori method of education - Criticism, interpretation, etc., Rudolf Steiner - Biographic sources, Rudolf Steiner - Philosophy, Waldorf method of education - Criticism, interpretation, etc.

See More

Language: German

Published: Weinheim, Germany: Beltz, 2007

Edition: 5th ed.

ISBN: 978-3-407-25444-3 3-407-25444-X

Article

Onze Oudere Jongens en Meisjes: Waarom Kiezen Montessori-Ouders de Lycea voor Montessori-Leerlingen?

Available from: Stadsarchief Amsterdam (Amsterdam City Archives)

Publication: Montessori Opvoeding, vol. 24

Pages: 25

See More

Language: Dutch

Article

Montessori에 關 硏究 [Montessori: A Case Study]

Available from: RISS

Publication: 家政 學會誌 [Journal of Family Policy], vol. 7, no. 1

Pages: 105-113

See More

Language: Korean

Master's Thesis

Zgodnje poučevanje in učenje angleščine v Montessori vrtcu [Teaching and Learning English in the Montessori Kindergarten]

Available from: Digital Library of the University of Maribor (DKUM)

Early childhood care and education, Early childhood education, Language acquisition, Montessori method of education, Montessori schools, Teacher-student relationships

See More

Abstract/Notes: V magistrski nalogi smo združili področji angleškega jezika in predšolske vzgoje. Osredotočili smo se na sodobne pristope poučevanja tujega jezika v vrtcu Montessori ter želeli ugotoviti, kako predšolski otroci usvajajo tuj jezik. V teoretičnem delu smo pregledali teorijo pedagogike Montessori in značilnosti učenja ter poučevanja tujega jezika v predšolskem obdobju. Empirični del smo zastavili tako, da je združil obe področji. V Hiši otrok Antonina v Biljah pri Novi Gorici smo s pomočjo opazovalnega lista pridobili potrebne informacije, s katerimi smo odgovorili na že prej zastavljena raziskovalna vprašanja ter potrdili oziroma zavrnili zastavljene hipoteze. Pri opazovanju smo se osredotočili na strategije poučevanja angleškega jezika, metode dela, tematike učnih ur, raznolikost dejavnosti, uporabljene materiale, aktivnost otrok, uporabo angleškega jezika, odziv vzgojitelja na napake otrok in na napredek otrok ob večkratni ponovitvi individualnih in skupinskih dejavnosti. Ker sta vzgojiteljici med učenjem angleščine nenehno uporabljali angleški jezik, so se otroci poleg besedišča učili tudi melodijo in ritem jezika, kar jim bo pomagalo pri nadaljnjem učenju angleščine. Koncept Montessori poskuša otroke izoblikovati tako, da bodo v nadaljnjem življenju samostojni, odgovorni in potrpežljivi. Otroci se preko različnih pravil in dejavnosti tega učijo. [In this Master's thesis we combined English language and preschool education. We focused on modern ways of teaching and learning a foreign language in Montessori kindergarten. In theoretical part we took a look at theory of Montessori pedagogy and theory of learning a foreign language in kindergarten. In empirical part we combined these two together. In Hiša otrok Antonina in Bilje near Nova Gorica we organised an observation of a group of children from the second age group in kindergarten. In our observations we used observation sheets. With those, we obtained the information we were interested in. During our ten observations we focused on seventeen points of our observation sheet. The first part contained basic information like the name of the observer, the name of the teacher, number of children, age group, theme and lesson aims, goals of the activities, methods used, didactic materials, the language of instructions, comprehension of instructions, teacher's reaction to children's mistakes, teacher's usage of English language, whether the children waited for a specific material or they focused their attention on something else, whether children were active during different tasks, whether children returned to the same material and an observation of individual's and group's multiple usage of the same material.]

Language: Slovenian

Published: Maribor, Slovenia, 2017

Article

Montessori in Champaign-Urbana [Montessori School of Champaign-Urbana, Illinois]

Publication: Montessori Observer, vol. 4, no. 8

Pages: 1, 4

See More

Language: English

ISSN: 0889-5643

Article

Montessori 교육사상에서의 인간과 종교 [Man and Religion in Montessori Educational Thought]

Available from: RISS

Publication: Montessori교육연구 [Montessori Education Research], vol. 6

Pages: 115-127

See More

Language: Korean

ISSN: 1226-9417

Article

Oops‼! Correction to the Montessori Bells Section of the Fall 2002 "Guided Tour of the Montessori Classroom"

Publication: Tomorrow's Child, vol. 11, no. 2

Pages: 23

See More

Language: English

ISSN: 1071-6246

Book Section

Madame Montessori e la scuola attiva [Maria Montessori and the active school]

Book Title: Maria Montessori e il pensiero pedagogico contemporaneo [Maria Montessori and contemporary pedagogical thought]

Pages: 81-90

Conferences, International Montessori Congress (11th, Rome, Italy, 26-28 September 1957)

See More

Abstract/Notes: This speech was delivered on September 26, 1957 at the 11th International Montessori Congress (Rome, Italy).

Language: Italian

Published: Roma, Italy: Vita dell'infanzia, 1959

Article

Selbsttätige Erziehung: Montessori-System [Independent education: Montessori system]

Publication: Das Echo, vol. 42

Pages: 216

Montessori method of education - Criticism, interpretation, etc.

See More

Language: German

Book

Modell Montessori: Grundsätze und aktuelle Geltung der Montessori-Pädagogik

Montessori method of education - Criticism, interpretation, etc., Montessori method of education - Evaluation

See More

Abstract/Notes: Ziel des vorliegenden Buches ist es, an den Gegenwartsproblemen der Pädagogik die Aktualität des Montessori-Modells zu belegen: Schulprobleme von heute können durch Vorschulpädagogik so vorentschieden werden, dass Lernschwierigkeiten in der Schule weitesgehend vermieden werden können.

Language: German

Published: Freiburg im Breisgau, Germany: Herder, 2009

Edition: 15th ed.

ISBN: 3-451-27347-0 978-3-451-27347-6

Advanced Search