Quick Search
For faster results please use our Quick Search engine.

Advanced Search

Search across titles, abstracts, authors, and keywords.
Advanced Search Guide.

983 results

Bachelor's Thesis

Montessori pedagoška koncepcija [Montessori pedagogical conception]

Available from: CORE

Croatia, Europe, Montessori method of education, Southern Europe

See More

Abstract/Notes: Kako bi odgojili kompetentno dijete ono treba poštovanje, slobodu izražavanja, te mnoštvo poticaja prilikom svog odgoja i obrazovanja, a najviše od svega potporu i ohrabrenje da sve što radi pokuša napraviti samo. Djetetu se prilikom samostalnih aktivnosti ili određenih zadataka jača samopouzdanje, dijete se razvija, uči na greškama, te pronalazi rješenja. Dijete od svoga rođenja prolazi kroz mnoštvo razvojnih faza koje su teške, kako za osobe koje sudjeluju u odgoju i učenju djeteta, tako i za samo dijete, te mu samim time mi kao osobe odgovorne za predškolski odgoj i obrazovanje trebamo moći i znati pomoći da kroz sve te faze prođe na najbolji mogući način. Upravo su promjene u razmišljanjima o odgoju, te drugačiji pristup odgoju, te djetetu kao jedinki dovele do pojave alternativnih pedagoških koncepcija. Montessori pedagogija svojim načinom rada, te samim pristupom prema dječjem odgoju i poštivanju različitosti među djecom i danas nadahnjuje mnoge, te je izrazito priznata u cijelom svijetu. U radu se pojašnjava tijek reforme odgoja i obrazovanja koji je naposljetku i doveo do pojave alternativnih pedagoških metoda i različitih pristupa u odgoju i obrazovanju, a sam rad baziran je na pedagošku konceociju Marie Montessori. [In order to raise a competent child, it needs respect, freedom of expression and a lot of incentives during its upbringing and education, but most of all a child needs support and encouragement to try and do everything on its own. While performing independent activities or certain tasks, the child develops, learns from its mistakes and finds solutions. It goes through many difficult development phases from the moment of its birth – difficult phases for the people who participate in the upbringing and education of the child, as well as for the child itself. Therefore, as people who are responsible for the preschool upbringing and education, we must be able, and we must know how to help the child to go through all those phases in the best possible way. The changes in the way we think about upbringing, a different approach to upbringing and child as an individual have led to the occurrence of alternative pedagogical concepts. Montessori pedagogy, with its way of working, and it is very approach to childcare and respect for diversity among children, still inspires many today, and is widely recognized throughout the world. The paper clarifies the course of educational reform, which eventually led to the emergence of alternative pedagogical methods and different approaches in education, and the work itself is based on the Marie Montessori pedagogical concept.]

Language: Croatian

Published: Zagreb, Croatia, 2019

Book Section

Montessori Lectures on Special Education: Summary of Lectures by Maria Montessori on Special Education to Teachers Attending the State Orthophrenic School in 1900

Available from: Books to Borrow @ Internet Archive

Book Title: Montessori and the Special Child

Pages: 201-224

Children with disabilities, Europe, Inclusive education, Italy, Maria Montessori - Biographic sources, Maria Montessori - Speeches, addresses, etc., Reginald Calvert Orem - Writings, Southern Europe, Special education

See More

Language: English

Published: New York: Capricorn, 1970

Book Section

Die Genfer Montessori-Schulen [The Geneva Montessori Schools]

Book Title: Hundert Jahre Montessori-Pädagogik, 1907-2007: Eine Chronik der Montessori-Pädagogik in der Schweiz [One Hundred Years of Montessori Education, 1907-2007: A Chronicle of Montessori Education in Switzerland]

Pages: 89-98

Europe, Gertrude Gareis-Dannegger - Biographic sources, Marianne Ferriere - Biographic sources, Montessori method of education, Montessori schools, Switzerland, Western Europe

See More

Language: German

Published: Bern, Switzerland: Haupt Verlag, 2007

Edition: 1st edition

ISBN: 978-3-258-07092-6

Article

Montessori치료교육에 관한 고찰 [A Study on Montessori Therapeutic Education]

Available from: RISS

Publication: Montessori교육연구 [Montessori Education Research], vol. 2

Pages: 1-28

See More

Language: Korean

ISSN: 1226-9417

Article

Montessori Teacher Training Course [Sydney Montessori Teachers College]

Publication: Montessori Matters

Pages: 16

Australasia, Australia, Australia and New Zealand, Montessori method of education - Teacher training, Montessori method of education - Teachers, Oceania, Sydney Montessori Teachers College (Sydney, Australia), Teacher training, Teachers

See More

Language: English

Book Section

Il metodo Montessori e il concetto di libertà spirituale: la posizione dialettica della Montessori nei confronti della scienza

Book Title: La bio-pedagogia: dottrina e pratica di una nuova scienza dell'educazione

Pages: 64-66

See More

Language: Italian

Published: Milano: La scuola di oggi, 1954

Book

Montessori for Everyone? Adapting Montessori for the Regular Classroom

See More

Language: English

Published: [S.I.]: s.n.], 1978

Book Section

Englisch in der Montessori-Freiarbeit: Materialien, Ideen, Spiele [English in Montessori free work: materials, ideas, games]

Book Title: Montessori-Pädagogik in Deutschland: Rückblick - Aktualität - Zukunftsperspektiven ; 40 Jahre Montessori-Vereinigung e.V. [Montessori Pedagogy in Germany: Review - Current Issues - Future Perspectives 40 years of the Montessori Association]

Pages: 241-251

Montessori materials

See More

Language: German

Published: Münster, Germany: Lit, 2002

ISBN: 978-3-8258-5746-2

Series: Impulse der Reformpädagogik , 7

Master's Thesis

Montessori 미술 교육 프로그램에 관한 연구 [A Study on the Montessori Art Education Program]

See More

Language: Korean

Published: Iksan, South Korea, 2003

Article

Montessori I Svensk Miljö [Montessori in Swedish Environment]

Publication: Pedagogen [The Educator], vol. 2, no. 2

Pages: 14-15

Europe, Northern Europe, Scandinavia, Sweden

See More

Language: Swedish

ISSN: 0332-8465

Advanced Search