Quick Search
For faster results please use our Quick Search engine.

Advanced Search

Search across titles, abstracts, authors, and keywords.
Advanced Search Guide.

835 results

Master's Thesis

Komunikace s předškolními dětmi v pedagogice M. Montessori (Děti s českým a jiným mateřským jazykem) / Communication with pre-school children in Montessori approach (Children with Czech and other first language)

Available from: Univerzita Karlova Institutional Repository

See More

Abstract/Notes: The goal of this thesis is to describe teachers' communication with toddlers and pre- schoolers from mono- and bilingual families in Montessori schools or schools inspired by the Montessori method. The thesis consists of two parts. The first part is theoretical and contains chapters on children's communication and communication with children, its forms and specific aspects; language and language acquisition, bilingualism, the founder of Montessori education, the Montessori education per se and communication with children according to its principles. The second part is practical and presents an analysis of the pragmatic component of teachers' communication with children through audio recordings or hand-written notes taken during participant observation. It focuses on the characteristics and specific features of teachers' communication with children in Montessori pre- schools. It includes the description of communication environment which complements the teachers' communication with children. It also contains semi-structured interviews with teachers and photographs in the attachment. / Cílem této diplomové práce je charakterizovat komunikaci učitelek s dětmi batolecího a předškolního věku z mono- i z bilingvních rodin, v zařízeních typu Montessori nebo v zařízeních touto pedagogikou inspirovaných. Diplomová práce je tvořena dvěma částmi - první, teoretickou část, představují kapitoly o komunikaci dětí a s dětmi, jejích formách a specificích, o jazyku a jeho osvojování, o bilingvismu, o zakladatelce pedagogiky Montessori a jejích metodách a o komunikaci s dětmi v tomto výchovném směru. Druhá, praktická část, prezentuje analýzu pragmatické složky komunikace učitelek s dětmi, skrze audio nahrávky či písemné záznamy komunikace ze zúčastněného pozorování. Zaměřuje se na charakteristiku a specifické rysy komunikace učitelek s dětmi v Montessori zařízeních předškolního typu. Věnuje se také popisu komunikačního prostředí, který doplňuje komunikaci učitelek s dětmi, stejně tak jako polostrukturované rozhovory s učitelkami a fotografie, jež uvádíme v příloze.

Language: Czech

Published: Prague, Czechia, 2022

Article

Introverted Children, Extroverted Children

Available from: University of Connecticut Libraries - American Montessori Society Records

Publication: Public School Montessorian, vol. 3, no. 4

Pages: 4

Public Montessori

See More

Language: English

ISSN: 1071-6246

Article

Primary Children [Writings by children in 9-12 class]

Publication: Montessori Matters

Pages: 6–7

See More

Language: English

Article

The Children's Garden and the Children's House

Available from: Internet Archive

Publication: New Era in Home and School, vol. 33, no. 3

Pages: 50-54

See More

Language: English

ISSN: 0028-5048

Article

Montessori Children Grow Up: Why I Was a Montessori Child and Why My Children Are Now

Publication: The National Montessori Reporter, vol. 28, no. 2

Pages: 8–10

See More

Language: English

Archival Material Or Collection

Box 11, Folder 50 - Manuscript Fragments, n.d. - "The New Children - A Miracle in Education / "The New Children - or - New Method"

Available from: Seattle University

Edwin Mortimer Standing - Biographic sources, Edwin Mortimer Standing - Writings

See More

Language: English

Archive: Seattle University, Lemieux Library and McGoldrick Learning Commons, Special Collections

Article

English with Non-English Children in a Montessori House of Children [2]

Available from: Stadsarchief Amsterdam (Amsterdam City Archives)

Publication: Around the Child, vol. 4

Pages: 28-33

Children's House (Casa dei Bambini)

See More

Language: English

ISSN: 0571-1142

Article

Spaces for Children: Listing to Young Children about Their Early Childhood Environments

Publication: Montessori International, vol. 84

Pages: 16–17

See More

Language: English

ISSN: 1470-8647

Article

✓ Peer Reviewed

Making Room for Children's Autonomy: Maria Montessori's Case for Seeing Children's Incapacity for Autonomy as an External Failing

Available from: Wiley Online Library

Publication: Journal of Philosophy of Education, vol. 50, no. 3

Pages: 332-350

Maria Montessori - Philosophy

See More

Abstract/Notes: This article draws on Martha Nussbaum's distinction between basic, internal, and external (or combined) capacities to better specify possible locations for children's ‘incapacity’ for autonomy. I then examine Maria Montessori's work on what she calls ‘normalization’, which involves a release of children's capacities for autonomy and self-governance made possible by being provided with the right kind of environment. Using Montessori, I argue that, in contrast to many ordinary and philosophical assumptions, children's incapacities for autonomy are best understood as consequences of an absence of external conditions necessary for children to exercise capacities they already have internally, rather than intrinsic limitations based on their stage of life. In a closing section, I show how Montessori proposes a model wherein both children and adults have autonomy, power, and responsibility, but over different spheres, and suggest implications of these differences for who has responsibility for establishing the conditions under which children can flourish.

Language: English

DOI: 10.1111/1467-9752.12134

ISSN: 1467-9752

Book

Talent for the future: social and personality development of gifted children: Proceedings of the Ninth world conference on gifted and talented children

See More

Language: English

Published: Assen, The Netherlands: Van Gorcum & Co., 1992

ISBN: 90-232-2656-9

Advanced Search