Quick Search
For faster results please use our Quick Search engine.

Advanced Search

Search across titles, abstracts, authors, and keywords.
Advanced Search Guide.

997 results

Book

Standard Operating Procedure for a Montessori School: A Guideline for Operating Montessori Schools

Americas, Classroom environments, Montessori method of education, Montessori schools, North America, Prepared environment, United States of America

See More

Language: English

Published: New York, New York: American Montessori Society, 1971

Edition: 5th ed.

Doctoral Dissertation

An Investigation into the Nature and Extent to Which Methods Taught during Montessori Teacher Training in Bangalore Are Applied by Teachers in Montessori and Mainstream Schools

Asia, India, Montessori method of education - Teacher training, Montessori method of education - Teachers, Montessori schools, South Asia, Teachers

See More

Language: English

Published: Northampton, England, 2021

Article

Montessori Head Start National Clearinghouse Slated [Marotta Montessori Schools of Cleveland, Ohio]

Available from: ERIC

Publication: MPSC Update [Montessori Public School Consortium (Cleveland, OH)], vol. 2, no. 1

Pages: 2

Americas, Montessori schools, North America, Public Montessori, United States of America

See More

Language: English

Book

Together with Montessori: The Guide to Help Montessori Teachers, Assistant Teachers, Resource Teachers, Administrators, and Parents Work in Harmony to Create Great Schools

See More

Language: English

Published: Minneapolis, Minnesota: Jola Publications, 1993

Article

Montessori-skoler i Holland [Montessori schools in the Netherlands]

Publication: Unge paedagoger, vol. 16, no. 2

Pages: 2-6

Europe, Holland, Netherlands, Western Europe

See More

Language: Danish

Master's Thesis

Zavádění montessori principů vzdělávání do ekonomických předmětů na obchodní akademii [Introduction of Montessori Principles of Education to Economic Subjects at High Schools]

Available from: University of Economics and Business, Prague

Alternative education, Economics education, High school students, Montessori method of education, Teacher-student relationships

See More

Abstract/Notes: Práce se zaměřuje na zjišťování informací o tom, jestli je možné zavádět montessori principy vzdělávání do ekonomických předmětů na středních školách. Součástí práce jsou i přípravy na výuku a popisy metod, forem, obsahu, didaktických pomůcek a didaktické techniky, kterou učitel může využít při zavádění montessori principů do výuky ekonomických předmětů na střední škole. Pro zjištění výsledků bylo využito experimentálního vyučování na Gymnáziu Duhovka, sebereflexe praktikanta, dotazníkové šetření ve třídě, kde experimentální výuka probíhala a didaktický test pro žáky, kteří se účastnili experimentálního vyučování. Výsledkem je, že zavádění je možné a nese sebou určité výhody (lepší dosahování výchovných cílů, zlepšení klimatu ve třídě), ale je zároveň zapotřebí dávat pozor na určité nevýhody, které se objevily během experimentálního vyučování (problémy s fixací nové a staré látky). [Thesis aims to find out whether or not it is possible to implement Montessori principles of education into economical subjects on High schools. Parst of the Thesis are also preparations for teaching of economical subjects with Montessori principals. At the end reader can find out more information about methods, forms, content, didactic aids and didactic technique which can be used to implement Montessori principles appropriately. Author used several different experimental methods like experimental teaching, self-reflection of the practitioner, questionnaire survey in the class where experimental teaching took place and didactic test for pupils who participated in experimental teaching. As a result, implementation of Montessori principles is possible and has advantages (better atmosphere in class, better way to achieve educational goals) and disadvantages (problems with fixation).]

Language: Czech

Published: Prague, Czech Republic, 2017

Article

Kinder lernen auch von Kindern: zur Jahrgangsmischung an Montessori-Schulen [Children also learn from children: for a mixed-age group in Montessori schools]

Publication: Montessori: Zeitschrift für Montessori-Pädagogik, vol. 37, no. 1

Pages: 20-27

Montessori method of education, Nongraded schools

See More

Language: German

ISSN: 0944-2537

Book Section

The Montessori schools in Ceylon / Le scuole Montessori a Ceylon

Book Title: La formazione dell'uomo nella ricostruzione mondiale: atti dell'8. Congresso internazionale Montessori presieduto da Maria Montessori, San Remo, 22-29 agosto 1949

Pages: 416-423

Asia, Ceylon, Conferences, International Montessori Congress (8th, San Remo, Italy, 22-29 August 1949), Lena Wikramaratne - Speeches, addresses, etc., South Asia, Sri Lanka

See More

Language: English, Italian

Published: Roma, Italy: Ente Opera Montessori, 1950

Book Section

Le scuole Montessori a Ceylon [Montessori schools in Ceylon]

Book Title: Maria Montessori cittadina del mondo [Maria Montessori, citizen of the world]

Pages: 283-286

Asia, Ceylon, Conferences, International Montessori Congress (8th, San Remo, Italy, 22-29 August 1949), Lena Wikramaratne - Speeches, addresses, etc., Lena Wikramaratne - Writings, South Asia, Sri Lanka

See More

Abstract/Notes: Dal volume degli Atti dell'VIII Congresso Internazionale Montessori, svoltosi a S. Remo dal 22 al 29 agosto 1949 sul tema: "La formazione dell'uomo nella ricostruzione mondiale", edizione "Opera Montessori", Roma 1950, riportiamo la relazione della signorina Lina Wikramaratne, rappresentante dell'Associazione Internazionale Montessori di Ceylon (India). [From the volume of the Proceedings of the VIII Montessori International Congress, held in San Remo from 22 to 29 August 1949 on the theme: "The formation of man in world reconstruction", "Opera Montessori" edition, Rome 1950, we report the report of the young lady Lina Wikramaratne, representative of the Association Montessori Internationale of Ceylon (India).]

Language: Italian

Published: Roma, Italy: Comitato italiano dell'OMEP, 1967

Master's Thesis (Unpublished)

The Relevance of Montessori Education: A Study of Montessori Schools in the Cork Area

Europe, Ireland, Montessori method of education - Criticism, interpretation, etc., Northern Europe

See More

Language: English

Published: Cork, Ireland, 1990

Advanced Search