Quick Search
For faster results please use our Quick Search engine.

Advanced Search

Search across titles, abstracts, authors, and keywords.
Advanced Search Guide.

1156 results

Book

Making Sense of Education: Fifteen Contemporary Education Theorists in Their Own Words

Available from: Springer Link

See More

Language: English

Published: New York, New York: Springer, 2012

ISBN: 978-94-007-4016-7 978-94-007-4017-4

Article

Appel aux Réformateurs de notre Education Nationale [Appeal to the Reformers of our National Education]

Available from: Bibliothèque Nationale de France (BNF) - Gallica

Publication: La Nouvelle Éducation, no. 133

Pages: 39-43

See More

Language: French

ISSN: 2492-3524

Book Section

Erziehung zum Frieden - aber wie?: Praktische Beispiele zur Friedenserziehung [Education for Peace - But How?: Practical Examples for Peace Education]

Book Title: Montessori-Pädagogik und die Erziehungsprobleme der Gegenwart [Montessori Pedagogy and Current Educational Problems]

Pages: 112-115

Peace education

See More

Language: German

Published: Würzburg, Germany: Königshausen und Neumann, 1990

ISBN: 3-88479-423-X

Article

Montessori 교육에서의 감각교육 [Sensory Education in Montessori Education]

Publication: 韓國肢體不自由兒敎育學會誌 / Journal of the Korean Society for the Education of Physically Impaired Children, vol. 34

Pages: 71-83

See More

Language: Korean

ISSN: 1226-8836

Book Section

Nature in Education: The Place of Nature in Education; Care for Others; Prejudices About the Gardens; Their Favourite Work; Simplicity; Our Garden

Book Title: The Discovery of the Child

Pages: 65-76

Maria Montessori - Writings

See More

Abstract/Notes: Formerly entitled The Montessori Method: Scientific Pedagogy as Applied to Child Education in the Children's Houses. This book was first published in 1909 under the title 'Il Metodo della Pedagogia Scientifica Applicato all'Educazione Infantile nelle Case dei Bambini' ('The Montessori Method: Scientific Pedagogy as Applied to Child Education in the Children's Houses) and was revised in 1913, 1926, and 1935. Maria Montessori revised and reissued this book in 1948 and renamed it 'La Scoperta del Bambino'. This edition is based on the 6th Italian edition of 'La Scoperta del Bambino' published by the Italian publisher Garzanti, Milan, Italy in 1962. M. J. Costelloe, S. J. translated this Italian version into the English language in 1967 for Fides Publishers, Inc. In 2016 Fred Kelpin edited this version and added many footnotes. He incorporated new illustrations based on AMI-blueprints of the materials currently in use.

Language: English

Published: Amsterdam, The Netherlands: Montessori-Pierson Publishing Company, 2017

ISBN: 978-90-79506-38-5

Series: The Montessori Series , 2

Article

Montessori Education and Modern Psychology [Excerpts from Education for Human Development]

Publication: AMI/USA News, vol. 6, no. 2

Pages: 3–6

See More

Language: English

Article

Why Montessori Education Needs Health Education

Publication: Montessori Leadership

Pages: 24–25

See More

Language: English

Article

✓ Peer Reviewed

Montessori Okullarında Temel Eğitimde Din ve Değerler Eğitimiyle İlgili Dersler / Courses Relating To Religious and Values Education in Montessori Schools' Primary Education

Available from: DergiPark Akademik

Publication: Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi / Journal of Uludag University Faculty of Education, vol. 29, no. 2

Pages: 431-444

Asia, Middle East, Montessori method of education, Religious education, Turkey, Western Asia

See More

Abstract/Notes: Montessori yaklaşımı dünyada yaklaşık bir yüzyıldır uygulanmaktadır. Ülkemizde de son yıllarda ilgi görmektedir. Montessori yaklaşımında çocuğa bütüncül olarak bakılmaktadır. Bilgi aktarımı kadar çocuğun sağlıklı kişilik gelişimine ve hayata hazırlanmasına önem verilmektedir. Bu çalışmada, temel eğitimde Montessori yaklaşımını uygulayan okullardaki din ve değerler eğitimiyle ilgili dersler ve içerikleri hakkında bilgi verilmesi amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında, dünyada Montessori yaklaşımını uygulayan çeşitli okullarla görüşülmüş, programlarında hangi derslerin yer aldığı sorulmuştur. Ülkeden ülkeye, okuldan okula farklılıklar olmakla beraber, genel olarak, okul öncesinde zarâfet ve nezâket derslerine yer verildiği, ilkokulda ise kozmik eğitim adı verilen program kapsamında çeşitli ders içeriklerinde ve ders dışı etkinliklerde din ve değerler eğitimi konularının işlendiği görülmüştür. / The Montessori educational approach has been in implementation in the world for almost a century. Likewise, it has received a lot of attention in Turkey in recent years. The Montessori education model nurtures and educates child through a holistic method. The proper development of child's personality and preparation towards life is considered as important as imparting knowledge to the child. This study aims to give insight of courses and contents of religion and value education in basic education of schools implementing Montessori educational approach. Various schools in the world implementing Montessori approach was consulted in the study and subject contents of their program were investigated. Generally, Grace and Courtesy lessons is included in pre-school curriculum with differences from schools to school and between countries. However in primary school curriculum religion and values education is implemented under the special program named cosmic education and extra curricular activities.

Language: Turkish

ISSN: 1301-3416, 2667-6788

Book

The Advanced Montessori Method: Scientific Pedagogy as Applied to the Education of Children from Seven to Eleven Years. Volume 1, Spontaneous Activity in Education

Maria Montessori - Writings, Montessori method of education

See More

Abstract/Notes: Also known by the title: Spontaneous Activity in Education.

Language: English

Published: Oxford, England: Clio, 1997

ISBN: 1-85109-114-9

Series: The Clio Montessori series , 9

Volume: 1 of 2

Article

✓ Peer Reviewed

Görsel Sanatlar Eğitiminde Montessori Eğitimi Yönteminin Öğrenci Bilgi Düzeyine Etkisi / The Effect of the Montessori Education Method on Student Knowledge in Visual Arts Education

Available from: DergiPark Akademik

Publication: Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi (ETAD) / Journal of Research in Education and Society (JRES), vol. 7, no. 2

Pages: 561-569

Art education, Asia, Creative ability in children, Middle East, Montessori method of education, Turkey, Western Asia

See More

Abstract/Notes: In the traditional school system, many values are set in line with the wishes of adults. This situation appears as a blind conflict between the weak and the strong in education. This environment, which causes the creation of only weak and strong people by keeping the individual in the background, comes to light with the sense of loss and self-worthlessness, and the characteristics of membership left alone or without faith. Individuals with this point of view have developed neither personal courage nor ability to criticize and judge. If we love the child so that he/she can build with his/her own unique values and natural laws, it is possible for us to develop all his abilities. At this point, Montessori Education Method emerges as one of the most valuable methods for us to achieve this development. The Montessori Method is based on the developmental needs of the child and is implemented in a carefully prepared appropriate environment. In this process, when the superiority of the method is realized, the child develops both his/her intelligence and his/her physical and mental abilities with experiences.This study aspires to determine how the primary school second grade visual arts education class topics affect students' knowledge levels by applying the method of Montessori Education. The aim of the study is to cover the effect of teaching art history education with the Montessori Education Method on student knowledge level. / Geleneksel okul sisteminde, yetişkinlerin istekleri doğrultusunda birçok değer konulmaktadır. Bu durum eğitimde sadece zayıf ve güçlünün arasında kör bir çatışma olarak karşımıza çıkmaktadır. Bireyi arka planda tutarak sadece zayıf ve güçlü insanların yaratılmasına sebebiyet veren bu ortam, kendiliğinden gelişen kayıp ve kendi kendine olan değersizlik duygusu ile beraber yalnız başına bırakılmış ya da inançsız üyelik özellikleriyle açığa çıkmaktadır. Bu bakış açısına sahip bireylerin, ne kişisel cesaretleri ne de eleştirme ve muhakeme yetisi gelişmemiştir. Eğer çocuğu kendine özel değerleriyle ve doğal yasalarıyla inşa edebilmesi için seversek bütün yeteneklerini geliştirmemiz mümkün olabilmektedir. Bu noktada Montessori eğitimi bu gelişimi sağlayabilmemiz için en değerli yöntemlerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Montessori yöntemi çocuğun gelişimsel ihtiyaçları üzerine kurulur ve dikkatlice hazırlanan uygun bir çevrede bu durum kolaylaştırılarak uygulanır. Yöntemin üstünlüğünün farkedildiği bu süreçte çocuk, deneyimlerle hem zekasını hem de fiziksel ve ruhsal yeteneklerini geliştirmektedir. Bu araştırmada, ilköğretim 2. sınıf görsel sanatlar eğitimi ders konularının, Montessori eğitimi yöntemi uygulanarak öğrenci bilgi düzeylerine etkisinin nasıl olduğu belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmanın amacı, sanat tarihi eğitiminin montessori eğitimi yöntemiyle öğretilmesinin öğrenci bilgi düzeyine etkisini kapsamaktadır.

Language: Turkish

ISSN: 2458-9624

Advanced Search