Quick Search
For faster results please use our Quick Search engine.

Advanced Search

Search across titles, abstracts, authors, and keywords.
Advanced Search Guide.

480 results

Article

Montessori in Elkhart, Indiana [Montessori School of Elkhart]

Publication: Montessori Observer, vol. 5, no. 6

Pages: 1

See More

Language: English

ISSN: 0889-5643

Article

The Chart System [with sample chart]

Publication: Point of Interest, vol. 3, no. 3

Pages: 1–5

See More

Language: English

Article

✓ Peer Reviewed

Okul Öncesi Montessori Eğitimi Yaklaşımında Sanat Eğitimi ve Yaratıcılık / Art Education and Creativity in Preschool Montessorian Educational Approach

Available from: DergiPark Akademik

Publication: Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi / Dicle University Ziya Gökalp Faculty of Education Journal, no. 34

Pages: 48-59

Art education, Asia, Creative ability in children, Creative thinking in children, Early childhood care and education, Early childhood education, Middle East, Montessori method of education - Criticism, interpretation, etc., Montessori method of education - Evaluation, Turkey, Western Asia

See More

Abstract/Notes: In this research, the effect of Montessori education approach on the creativity of pre - school children in visual arts lesson was investigated and the creativity developments in students were observed. 20 students between 48-66 months were applied the Montessori Education Approach and 60 students were applied the Ministry of National Education Teacher-centereted Approach program and these two were compared to each other. Equal units are applied in both programs. This research has tried to determine the effects of visual presentations on student's creativity, reflections of artworks in terms of originality and innovations, attitudes of liberated children to lesson and their effects on achievement. The results of the research show that in the classrooms where the Montessori Education Approach is applied, the cooperation is significantly increased, the students are participated to the lectures without any instruction, the creativity is developed in the positive direction and it was seen that the students learned the places of the materials and took it when they needed it. In the visual arts education courses implementated by the Ministry of Education Program Teacher Centered Approach, teachers use visual materials, sample models, narration and question-answer methods to guide the students and reach the result which limits original and new ideas. It has been observed that the limitation of the creativity of the students is the effect of the presence of the material cupboards in closed cupboards at the height that they can not reach. / Bu araştırmada, okul öncesi eğitim programında yer alan görsel sanatlar eğitimi ders konularının, Montesori Eğitimi Yaklaşımı programı uygulanarak, yaratıcılık gelişimlerine etkisinin nasıl olduğu belirlenmeye çalışılmıştır. 48-66 ay grubundaki 20 öğrenciye Montessori Eğitimi Yaklaşım programı, aynı yaş grubundaki 60 öğrenciye Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Merkezli Yaklaşım uygulanmış ve iki yaklaşım karşılaştırılmıştır. Görsel sanatlar eğitimi dersi, Milli Eğitim Bakanlığı okul öncesi programı Öğretmen Merkezli Yaklaşım ve Montessori eğitimi yaklaşımı ayrı araştırma gruplarında eşit üniteler halinde uygulanarak işlenmiştir. Bu araştırma ile görsellerle yapılan anlatım sunumlarının öğrencilerin yaratıcılıklarına etkileri, sanat çalışmalarının özgünlük ve yenilik açısından yansımaları, özgür bırakılan çocukların derse karşı tutumları, öğrenci başarısına etkileri belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmanın sonuçları, Montessori Eğitimi Yaklaşımı uygulanan sınıftaki öğrencilerde yardımlaşmanın önemli ölçüde arttığı, çocuklara yönelik yönerge olmadan derslere kendi istekleri doğrultusunda katıldıkları, yaratıcılıklarının olumlu yönde geliştiği ve malzemelerin yerlerini öğrenerek ihtiyaç duyduklarında aldıkları görülmüştür. Milli Eğitim Bakanlığı Programı Öğretmen Merkezli Yaklaşım ile işlenen görsel sanatlar eğitimi derslerinde, öğretmenlerin görsel materyalleri, örnek modelleri, anlatım ve soru-cevap yöntemlerini kullanmaları öğrencileri yönlendirerek özgün ve yeni fikirleri sınırlardığı sonucuna ulaşılmıştır. Öğrencilerin yaratıcılıklarının sınırlanmasında malzeme dolaplarının ulaşamayacakları yükseklikte kapalı dolaplarda bulunmasının da etkisi olduğu gözlemlenmiştir.

Language: Turkish

DOI: 10.14582/DUZGEF.1902

ISSN: 1305-0060

Article

Il pensiero pedagogico italiano nei suoi rapporti con le maggiori correnti pedagogiche del mondo contemporaneo [part 1]

Publication: Scuola e città: mensile di problemi educativi e di politica scolastica, vol. 3, no. 11

Pages: 374-382

See More

Language: Italian

ISSN: 0036-9853

Article

The Outsider Part Two: The Light of Montessori v. the Gloom of Philosophy

Publication: Montessori Courier, vol. 4, no. 1

Pages: 20–21, 26

See More

Language: English

ISSN: 0959-4108

Master's Thesis (M. Ed.)

Pre-School Education in the ACT: An Evaluation and Comparison of the Traditional, the Montessori and the Weikart Approaches

Available from: University of Canberra

See More

Abstract/Notes: Since the 1980s, a variety of pre-school approaches has existed within the ACT Public School System. These approaches are in theory based on different educational ideologies and principles. The Field Study Project evaluates and compares three different educational models; existing classroom processes and procedures, and student achievements in a 'traditional', a modified Montessori and a Weikart pre-school currently operating in the ACT Public School System. Using selected criteria, an analysis of the three educational models, an ecological survey and student assessments were carried out to make the evaluations and comparisons. The analysis of the three educational models indicate different program orientations and instructional preferences in the different models. The ecological survey results suggest that the 'traditional', the modified Montessori and the Weikart approaches identify with the models they are based on. Nevertheless, educational trends and orientations are similar in the three programs, which are predominantly cognitively oriented. In contrast, teaching styles differ slightly. It is significant that the teacher in the 'traditional' program fulfills a more nurturing role, while her colleagues in the modified Montessori and the Weikart programs fulfill more instructional roles. The evaluation and comparison of the student assessments seems to indicate that there are no significant differences in achievement in drawing, specific cognitive tasks and in self-concept development between matched groups of learners in the three pre-schools. The findings support the notion that middle class children enrolled in approved pre-schools develop cognitive abilities regardless of the type of program they attend. The evaluation and comparison of the three existing approaches in the ACT suggests that the pre-school organisation in

Language: English

Published: Canberra, Australia, 1985

Article

La pedagogia montessoriana e l'educazione prescolastica moderna [part 1]

Publication: Vita dell'Infanzia (Opera Nazionale Montessori), vol. 22, no. 4

Pages: 6-7

Winfried Böhm - Writings

See More

Language: Italian

ISSN: 0042-7241

Article

La pedagogia montessoriana e l'educazione prescolastica moderna [part 2]

Publication: Vita dell'Infanzia (Opera Nazionale Montessori), vol. 22, no. 5

Pages: 6-8

Winfried Böhm - Writings

See More

Language: Italian

ISSN: 0042-7241

Article

Scuola materna e piena educazione [part 2]

Publication: Scuola materna, vol. 63, no. 16

Pages: 988

See More

Language: Italian

ISSN: 0392-2820

Article

Scuola materna e piena educazione [part 1]

Publication: Scuola materna, vol. 63, no. 15

Pages: 917-918

See More

Language: Italian

ISSN: 0392-2820

Advanced Search