Quick Search
For faster results please use our Quick Search engine.

Advanced Search

Search across titles, abstracts, authors, and keywords.
Advanced Search Guide.

534 results

Master's Thesis

Görsel sanatlar eğitiminde Montessori eğitimi yaklaşımının, okul öncesi çocuklarının yaratıcılık gelişimlerine etkisi / The Montessorian education approach in visual arts education, the effect of preschool children's development

Available from: Ulusal Tez Merkezi / National Thesis Center (Turkey)

Art education, Asia, Child development, Middle East, Montessori method of education - Criticism, interpretation, etc., Montessori method of education - Evaluation, Turkey, Western Asia

See More

Abstract/Notes: In this research, the effect of Montessori education approach on the creativity of pre - school children in visual arts lesson was investigated and the creativity developments in students were observed. The research was carried out in college kindergarten, which educates under Kayapınar district of Diyarbakır province. 20 students between 48-66 months were applied the Montessori Education Approach and 60 students were applied the Ministry of National Education pre-school program and these two were compared to each other. Equal units are applied in both programs, Ceramic, watercolor, collage technique. The problem addressed in the study;The loss of student creativity in the implementation of the Ministry of National Education Preschool Program, the loss of self-confidence while students work, and the fact that the applied approaches are teacher-centered and therefore the works are not unique but are similar to each other. In the classrooms where Montessori Education Approach is applied, reflections of originality in the works of art, attitudes of free children to the lesson, and increased co-operation during the lesson have been observed. It is also observed that in the classrooms in which the Ministry of National Education pre-school program is applied, the method of instruction, class rules reminded in the lesson, teachers' criticism of the works resulted in loss of self-confidence in the students, reluctance to the subject,not being able to bring out the creativity and being bad tempered to students' friends. / Bu araştırmada, okul öncesi eğitim programında yer alan görsel sanatlar eğitimi ders konularının, Montesori Eğitimi Yaklaşımı programı uygulanarak, yaratıcılık gelişimlerine etkisinin nasıl olduğu belirlenmeye çalışılmıştır. 48-66 ay grubundaki 20 öğrenciye Montessori Eğitimi Yaklaşım Programı, aynı yaş grubundaki 60 öğrenciye Milli Eğitim Programı uygulanmış ve ikisi karşılaştırılmıştır. İki programda eşit üniteler işlenmiş, bunlar; Seramik tekniği, kolaj tekniği ve suluboya tekniğidir. Araştırma Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Programının uygulandığı, görsel sanatlar eğitiminde, görsellerle yapılan anlatım sunumları, öğrencilerin yaratıcılıklarına etkileri, derste sınıf kuralları hatırlatarak ders işlenmesi aynı zamansa öğrenci eserlerine öğretmenlerin olumlu veya olumsuz eleştirilerinin etkileri araştırılmıştır. İkinci program olan Montessori Eğitimi Yaklaşımı programının uygulandığı, görsel sanatlar eğitiminin sonunda öğrencilerin yaratıcılıklarına etkileri, sanat çalışmalarının, özgünlük ve yenilik açısından yansımaları, özgür bırakılan çocukların derse kaşı tutumları, öğrenci başarısına etkileri belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmanın sonuçları, Montessori Eğitimi Yaklaşımı programı uygulanan sınıftaki öğrencilerde yardımlaşmanın önemli ölçüde arttığı, çocuklara yönelik yönerge olmadan, derslere kendi istekleri doğrultusunda katıldıkları ve malzemelerin yerlerini öğrenerek ihtiyaç duydukları anda aldıkları görülmüştür. Milli Eğitim Bakanlığı Programı ile işlenen, sanat eğitimi derslerinde, öğretmenlerin görsel materyalleri, örnek modelleri, anlatım ve soru-cevap yöntemlerini kullandıkları. Sınıftaki malzeme dolapları öğrencilerin ulaşamayacakları yükseklikte ve göremeyecekleri kapalı dolaplarda bulunması öğrencileri sınırladığı sonucuna ulaşılmıştır.

Language: Turkish

Published: Samsun, Turkey, 2018

Article

A Theosophical Paradigm in Montessori Educational Thought: A Point of Contact with Steiner Educational Thought / モンテッソーリ教育思想にみる神智学的パラダイム--シュタイナー教育思想との接点 / A Theosophical Paradigm in Montessori Educational Thought: A Point of Contact with Steiner Educational Thought

Publication: Montessori Kyōiku / モンテッソーリ教育 [Montessori Education], no. 39

Pages: 50-68

Montessori method of education, Theosophy, Waldorf method of education

See More

Abstract/Notes: This is an article from Montessori Education, a Japanese language periodical published by the Japan Association Montessori.

Language: Japanese

ISSN: 0913-4220

Book Section

Erziehung zum Frieden - aber wie?: Praktische Beispiele zur Friedenserziehung [Education for Peace - But How?: Practical Examples for Peace Education]

Book Title: Montessori-Pädagogik und die Erziehungsprobleme der Gegenwart [Montessori Pedagogy and Current Educational Problems]

Pages: 112-115

Peace education

See More

Language: German

Published: Würzburg, Germany: Königshausen und Neumann, 1990

ISBN: 3-88479-423-X

Doctoral Dissertation

The New Education Fellowship and the Reconstruction of Education: 1945 to 1966

Available from: UCL

Educational change, Europe, New Education Fellowship, New Education Movement, Theosophical Society, Theosophy

See More

Abstract/Notes: During the 1920s and 1930s, the New Education Fellowship (NEF), founded in 1919, established itself as an important international force for radical education and educational experimentation. Its membership was drawn from many different countries and included some of the most prominent progressive educators of that period. By 1945, however, the movement was experiencing international decline. Membership had fallen and in many countries the new educational network had ceased to exist. This situation was a result not only of the destruction of the new educational network in Europe during the Second World War, but also of the change in the outlook of educationists and reformers who sought new solutions to the problems of the reconstruction of society and education. The purpose of this study is to explore the NEF's importance as a disseminator of educational and political ideals after 1945 and its contribution to debates about the post-war reconstruction of education and society, using the considerable but currently little-researched material held at the Institute of Education, University of London. This thesis examines the NEF's network after 1945 and considers how far the NEF successfully extended its membership amongst school teachers and educationists at teacher training colleges. The NEF also sought to develop an international network. The international activities of the NEF, both through links with other organisations, for example, the United Nations Educational, Social and Cultural Organisation (UNESCO), and its membership in those countries where the NEF maintained branches are explored in order to gauge the success of the NEF as a movement with internationalist ambitions.

Language: English

Published: London, England, 2009

Article

Colegio Montessori-Palau de Girona: Educación primaria - la educación cósmica [Colegio Montessori-Palau de Girona: Primary Education - Cosmic Education]

Publication: Cuadernos de Pedagogía, no. 455

Pages: 23-24

Cosmic education, Europe, Southern Europe, Spain

See More

Language: Spanish

ISSN: 0210-0630

Book

Studien zur Montessori-Pädagogik II: Maria Montessoris Neue Pädogogik: Prinzip Freiheit - Freie Arbeit [Studies on Montessori Education II: Maria Montessori's New Education: Principle of Freedom]

Europe

See More

Language: German

Published: Freiburg, Germany: Herder, 1987

Article

The 'S' Word: Is Montessori Education Montessori Education without Attention to Children's Spirituality?

Available from: University of Connecticut Libraries - American Montessori Society Records

Publication: Public School Montessorian, vol. 2, no. 4

Pages: 1

Public Montessori

See More

Language: English

ISSN: 1071-6246

Article

My System of Education [Address Before the National Education Association at Oakland, Cal.]

Available from: HathiTrust

Publication: Educator-Journal, vol. 16, no. 2

Pages: 63-71

Americas, Maria Montessori - Speeches, addresses, etc., Maria Montessori - Writings, National Education Association (NEA), North America, United States of America

See More

Language: English

Book

Hundert Jahre Montessori-Pädagogik, 1907-2007: Eine Chronik der Montessori-Pädagogik in der Schweiz [One Hundred Years of Montessori Education, 1907-2007: A Chronicle of Montessori Education in Switzerland]

Europe, Montessori method of education, Montessori movement, Montessori organizations - Switzerland, Montessori schools, Switzerland, Western Europe

See More

Abstract/Notes: Harold Baumann ordnet die schweizerische Montessori-Pädagogik in die internationale Reformpädagogik ein, skizziert ihre Anfänge im Kanton Tessin, zeigt die Auswirkungen und Einflüsse der Montessori-Bestrebungen in vielen Schweizer Kantonen, u.a. anhand der staatlichen Montessori-Kindergärten im Kanton Wallis. Zudem erläutert er den heutigen Stand der Montessori-Pädagogik in der Schweiz. Harold Baumann ergänzt seine Recherchen durch Beiträge, die ihm von Zeitzeugen überreicht wurden. [Harold Baumann classifies the Swiss Montessori pedagogy in the international reform pedagogy, outlines its beginnings in the canton of Ticino, shows the effects and influences of the Montessori endeavors in many Swiss cantons, e.g. with the help of the state Montessori kindergartens in the canton of Valais. He also explains the current state of Montessori education in Switzerland. Harold Baumann supplements his research with contributions that were presented to him by contemporary witnesses.]

Language: German

Published: Bern, Switzerland: Haupt Verlag, 2007

Edition: 1st edition

ISBN: 978-3-258-07092-6

Article

Montessori Education and Modern Psychology [Excerpts from Education for Human Development]

Publication: AMI/USA News, vol. 6, no. 2

Pages: 3–6

See More

Language: English

Advanced Search