Quick Search
For faster results please use our Quick Search engine.

Advanced Search

Search across titles, abstracts, authors, and keywords.
Advanced Search Guide.

1501 results

Book Section

My Method [An address given at the Sixth International Montessori Congress in Copenhagen, Denmark in 1937]

Book Title: Education and Peace

Pages: 71-77

Conferences, Denmark, Europe, International Montessori Congress (6th, Copenhagen, Denmark, 1-10 August 1937), Maria Montessori - Speeches, addresses, etc., Maria Montessori - Writings, Northern Europe, Scandinavia, Teacher training

See More

Language: English

Published: Amsterdam, The Netherlands: Montessori-Pierson Publishing Company, 2018

ISBN: 978-90-79506-21-7

Series: Montessori Series , 10

Book Section

Second Lecture [An address given at the Sixth International Montessori Congress in Copenhagen, Denmark in 1937]

Book Title: Education and Peace

Pages: 44-49

Conferences, Denmark, Europe, International Montessori Congress (6th, Copenhagen, Denmark, 1-10 August 1937), Maria Montessori - Speeches, addresses, etc., Maria Montessori - Writings, Northern Europe, Scandinavia, Trainings

See More

Language: English

Published: Amsterdam, The Netherlands: Montessori-Pierson Publishing Company, 2018

ISBN: 978-90-79506-21-7

Series: Montessori Series , 10

Book Section

The Form Education Must Take to be Able to Help the World in Our Present Circumstances [An address given at the Sixth International Montessori Congress in Copenhagen, Denmark in 1937]

Book Title: Education and Peace

Pages: 50-55

Conferences, Denmark, Europe, International Montessori Congress (6th, Copenhagen, Denmark, 1-10 August 1937), Maria Montessori - Speeches, addresses, etc., Maria Montessori - Writings, Northern Europe, Peace, Peace education, Scandinavia, Trainings

See More

Language: English

Published: Amsterdam, The Netherlands: Montessori-Pierson Publishing Company, 2018

ISBN: 978-90-79506-21-7

Series: Montessori Series , 10

Book Section

The Need for Universal Accord so That Man May Be Morally Trained to Defend Humanity [An Address Given at the Sixth International Montessori Congress in Copenhagen, Denmark in 1937]

Book Title: Education and Peace

Pages: 56-60

Conferences, Denmark, Europe, International Montessori Congress (6th, Copenhagen, Denmark, 1-10 August 1937), Maria Montessori - Speeches, addresses, etc., Maria Montessori - Writings, Northern Europe, Peace, Peace education, Scandinavia

See More

Language: English

Published: Amsterdam, The Netherlands: Montessori-Pierson Publishing Company, 2018

ISBN: 978-90-79506-21-7

Series: Montessori Series , 10

Article

Thoughts on the 21st International Montessori Congress – Nara, Japan

Publication: AMI/USA News

Pages: 5

Conferences, International Montessori Congress (21st, Nara, Japan, 24-27 July 1991), Rita Schaefer Zener - Writings

See More

Language: English

Article

21st International Montessori Congress 1991, July 24-27: program, Human Education Toward a New World

Publication: Communications (Association Montessori Internationale, 195?-2008), vol. 1990, no. 2-3

Asia, Conferences, East Asia, International Montessori Congress (21st, Nara, Japan, 24-27 July 1991), Japan

See More

Language: English

ISSN: 0519-0959

Article

The 21st International Montessori Congress

Publication: Montessori i Sverige (Svenska montessoriförbundet), no. 4

Pages: 12

Conferences, International Montessori Congress (21st, Nara, Japan, 24-27 July 1991)

See More

Language: Swedish

ISSN: 1102-0229

Book Section

Zur Aktualität der Montessori-Pädagogik im 21. Jahrhundert [On the Relevance of Montessori Education in the 21st Century]

Book Title: Reformpädagogik weitergedacht

Pages: 51-82

Montessori method of education - Criticism, interpretation, etc.

See More

Language: German

Published: Würzburg, Germany: Ergon, 2016

ISBN: 978-3-95650-144-9 3-95650-144-6

Series: Bibliotheca academica. Reihe Pädagogik , 11

Article

✓ Peer Reviewed

İş Dünyasında 21. Yüzyıl Becerileri ve Maria Montessori / 21st Century Skills in Businss and Maria Montessori

Available from: DergiPark Akademik

Publication: Bayburt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dergisi / Bayburt University Journal of the Faculty of Humanities and Social Sciences, vol. 4, no. 8

Pages: 19-38

Asia, Early childhood care and education, Early childhood education, Middle East, Montessori method of education - Criticism, interpretation, etc., Montessori method of education - Evaluation, Turkey, Western Asia

See More

Abstract/Notes: In recent years, educators and workforce experts have been seeing a consensus that the new generation needs the improved skills of the 21st century. Without these skills, it is thought that the new generation cannot successfully participate in the global economy and cannot be prepared enough for the university and business life. In this study, the effectiveness of Montessori Education Approach was evaluated in the acquisition of 21st century skills. An early childhood model proposal was developed by identifying the aspects of this education method, which began a century ago and continued to be developed until 1952, and which is still valid today, are similar to 21st century skills. The 21st century skills that the P21 platform categorized and divided into themes were based on. Matching expressions of 21st century skills and principles in Montessori education were examined. The findings obtained revealed a total of 963 matching expressions of the 21st century skills and the Montesoori education approach. The fact that the Montessori method, which cannot be widely used in our country due to its financial dimension, can be placed in the National Education pre-school education program, may be the correct model, and other modern education methods (Experiential education), High-Scope Regio-Emillia Sweden Program (Whariki) are evaluated and our education system It has been suggested that the most appropriate pre-school education model should be prepared urgently. / Son yıllarda eğitimciler ve iş gücü uzmanları yeni neslin 21.yüzyılın geliştirilmiş becerilerine ihtiyaç duydukları konusunda görüş birliği içinde olduklarını görmekteyiz. Bu beceriler olmadan, yeni neslin küresel ekonomiye başarıyla katılamayacağı, üniversite ve iş hayatı için yeterince hazırlıklı olamayacağı düşünülmektedir. Bu çalışmada 21. yüzyıl becerilerinin kazanılmasında Montessori Eğitim Yaklaşımının etkinliği değerlendirilmiştir. Yüzyıl önce başlayıp 1952 lere kadar geliştirilmeye devam edilen ve günümüzde halen geçerliliğini koruyan bu eğitim yönteminin 21 yüzyıl becerileri ile benzeşen yönleri tespit edilerek bir erken çocukluk modeli önerisi geliştirilmiştir. Çalışmada P21 platformunun kategorilendirip temalara ayırdığı 21.yüzyıl becerileri esas alınmıştır. 21.Yy becerileri ve Montessori eğitimindeki esasların eşleşen ifadeleri incelenmiştir. Elde edilen bulgular 21 yüzyıl becerileri ile Montessori eğitim yaklaşımının toplam 963 sayıda eşleşen ifadesini ortaya koymuştur. Ülkemizde mali boyutu nedeni ile kullanılması yaygınlaşamayan Montessori yönteminin Türk Milli Eğitim Okul Öncesi Eğitim Programının içine yerleştirilmesinin doğru bir model olabileceği ve diğer modern eğitim yöntemlerinin de (Deneyimsel eğitim (experimential education),High-Scope Regio-Emillia İsveç Programı (Whariki) değerlendirilip eğitim sistemimiz için en uygun okul öncesi eğitim modelinin acilen hazırlanmasının gerekliliği önerisinde bulunulmuştur.

Language: Turkish

ISSN: 2602-3938

Article

Montessori en de 21ste eeuw [Montessori and the 21st Century]

Publication: MM: Montessori mededelingen, vol. 24, no. 1

Pages: 10-12

See More

Language: Dutch

ISSN: 0166-588X

Advanced Search