Quick Search
For faster results please use our Quick Search engine.

Advanced Search

Search across titles, abstracts, authors, and keywords.
Advanced Search Guide.

578 results

Master's Thesis

Görsel sanatlar eğitiminde Montessori eğitimi yaklaşımının, okul öncesi çocuklarının yaratıcılık gelişimlerine etkisi / The Montessorian education approach in visual arts education, the effect of preschool children's development

Available from: Ulusal Tez Merkezi / National Thesis Center (Turkey)

Art education, Asia, Child development, Middle East, Montessori method of education - Criticism, interpretation, etc., Montessori method of education - Evaluation, Turkey, Western Asia

See More

Abstract/Notes: In this research, the effect of Montessori education approach on the creativity of pre - school children in visual arts lesson was investigated and the creativity developments in students were observed. The research was carried out in college kindergarten, which educates under Kayapınar district of Diyarbakır province. 20 students between 48-66 months were applied the Montessori Education Approach and 60 students were applied the Ministry of National Education pre-school program and these two were compared to each other. Equal units are applied in both programs, Ceramic, watercolor, collage technique. The problem addressed in the study;The loss of student creativity in the implementation of the Ministry of National Education Preschool Program, the loss of self-confidence while students work, and the fact that the applied approaches are teacher-centered and therefore the works are not unique but are similar to each other. In the classrooms where Montessori Education Approach is applied, reflections of originality in the works of art, attitudes of free children to the lesson, and increased co-operation during the lesson have been observed. It is also observed that in the classrooms in which the Ministry of National Education pre-school program is applied, the method of instruction, class rules reminded in the lesson, teachers' criticism of the works resulted in loss of self-confidence in the students, reluctance to the subject,not being able to bring out the creativity and being bad tempered to students' friends. / Bu araştırmada, okul öncesi eğitim programında yer alan görsel sanatlar eğitimi ders konularının, Montesori Eğitimi Yaklaşımı programı uygulanarak, yaratıcılık gelişimlerine etkisinin nasıl olduğu belirlenmeye çalışılmıştır. 48-66 ay grubundaki 20 öğrenciye Montessori Eğitimi Yaklaşım Programı, aynı yaş grubundaki 60 öğrenciye Milli Eğitim Programı uygulanmış ve ikisi karşılaştırılmıştır. İki programda eşit üniteler işlenmiş, bunlar; Seramik tekniği, kolaj tekniği ve suluboya tekniğidir. Araştırma Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Programının uygulandığı, görsel sanatlar eğitiminde, görsellerle yapılan anlatım sunumları, öğrencilerin yaratıcılıklarına etkileri, derste sınıf kuralları hatırlatarak ders işlenmesi aynı zamansa öğrenci eserlerine öğretmenlerin olumlu veya olumsuz eleştirilerinin etkileri araştırılmıştır. İkinci program olan Montessori Eğitimi Yaklaşımı programının uygulandığı, görsel sanatlar eğitiminin sonunda öğrencilerin yaratıcılıklarına etkileri, sanat çalışmalarının, özgünlük ve yenilik açısından yansımaları, özgür bırakılan çocukların derse kaşı tutumları, öğrenci başarısına etkileri belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmanın sonuçları, Montessori Eğitimi Yaklaşımı programı uygulanan sınıftaki öğrencilerde yardımlaşmanın önemli ölçüde arttığı, çocuklara yönelik yönerge olmadan, derslere kendi istekleri doğrultusunda katıldıkları ve malzemelerin yerlerini öğrenerek ihtiyaç duydukları anda aldıkları görülmüştür. Milli Eğitim Bakanlığı Programı ile işlenen, sanat eğitimi derslerinde, öğretmenlerin görsel materyalleri, örnek modelleri, anlatım ve soru-cevap yöntemlerini kullandıkları. Sınıftaki malzeme dolapları öğrencilerin ulaşamayacakları yükseklikte ve göremeyecekleri kapalı dolaplarda bulunması öğrencileri sınırladığı sonucuna ulaşılmıştır.

Language: Turkish

Published: Samsun, Turkey, 2018

Article

2004 Assembly of Educateurs sans Frontières

Publication: Communications (Association Montessori Internationale, 195?-2008), vol. 2004, no. 1

See More

Language: English

ISSN: 0519-0959

Article

Junior High School Students Search for Roots in Italy [Santa Barbara, CA, Montessori School]

Publication: AMI/USA News, vol. 13, no. 4

Pages: 5

See More

Language: English

Archival Material Or Collection

Box 9, Folder 37 - Manuscripts, ca. 1921-ca.1966 - "The Ravens of 'Santo Speco': An Ancient Usage in a Benedictine Monastery" (photographs included)

Available from: Seattle University

Edwin Mortimer Standing - Biographic sources, Edwin Mortimer Standing - Writings

See More

Language: English

Archive: Seattle University, Lemieux Library and McGoldrick Learning Commons, Special Collections

Article

Jakky Sangster's School Journal

Publication: AMI Bulletin, no. 1

Pages: 4

See More

Language: English

Article

Adolescents, Éducateurs sans Frontières (EsF), and Selfless Adult Service: The Magic of Side-by-Side Collaborative Work

Available from: Association Montessori Internationale

Publication: AMI Journal (2013-), vol. 2020

Pages: 248-251

Educateurs sans Frontieres (EsF)

See More

Language: English

ISSN: 2215-1249, 2772-7319

Article

San Remo Lectures IV: World Unity Through the Child

Publication: AMI Journal (2013-), vol. 2013, no. 1-2

Maria Montessori - Speeches, addresses, etc., Maria Montessori - Writings

See More

Language: English

ISSN: 2215-1249, 2772-7319

Article

Chemistry [Summary of presentation by Jakky Sangster at 1999 summer conference]

Publication: AMI Elementary Alumni Association Newsletter, vol. 32, no. 1

Pages: 2–5, insert

See More

Abstract/Notes: Includes script for drama Dance of the Elements

Language: English

Article

Never Stop-A Crinoid Sang as a Follow-Up to the Timeline of Life

Publication: AMI Elementary Alumni Association Newsletter

Pages: 15

See More

Abstract/Notes: song

Language: English

Article

My First AMI/EAA Summer Conference [Santa Fe, NM, 2001]

Publication: AMI Elementary Alumni Association Newsletter, vol. 34, no. 3

Pages: 2

See More

Language: English

Advanced Search