Quick Search
For faster results please use our Quick Search engine.

Advanced Search

Search across titles, abstracts, authors, and keywords.
Advanced Search Guide.

136 results

Article

NCME Welcomes Montessori Teacher Education Northwest [Seattle, WA]

Publication: The National Montessori Reporter, vol. 8, no. 1

Pages: 5

See More

Language: English

Article

The Montessori Movement in the West

Publication: Study of Educational Trends, vol. 6, no. 1

Pages: 136-151

Americas, Montessori method of education, Montessori movement, North America, United States of America

See More

Language: Japanese

Article

West Indian Welcome

Publication: LM Courier

Pages: 8

See More

Language: English

Article

Primary Schools [Stepping Stones, North Western, Southside Primary School, Forestville Montessori School]

Publication: Montessori Matters, no. 1

Pages: 7

Australasia, Australia, Australia and New Zealand, Montessori schools, Oceania

See More

Language: English

Article

Montessori in West Bend, Wisconsin

Publication: Montessori News

Pages: 2

See More

Language: English

ISSN: 0889-6720

Article

Henderson Stepping Stone for Many Teachers [Henderson Montessori Preschool, West Auckland, NZ]

Publication: Montessori NewZ, vol. 29

Pages: 13

See More

Language: English

Article

Profile of a Montessorian: Sandi McDonald-West

Publication: The National Montessori Reporter, vol. 5, no. 2

Pages: 1

See More

Language: English

Book

De Westerweelgroep en de Palestinapioniers: non-conformistisch verzet in de Tweede Wereldoorlog

Europe, Holland, Joop Westerweel - Biographic sources, Montessori method of education - Teachers, Montessori schools, Nazism, Netherlands, Teachers, Western Europe, Westerweel Group

See More

Abstract/Notes: Dit boek beschrijft de fascinerende geschiedenis van de door de links-socialistische onderwijzer Joop Westerweel aangevoerde verzetsgroep, die bestond uit niet-Joodse linkse activisten en zogeheten Palestinapioniers. Dit waren merendeels Duitse Joden die zich voorbereidden op hun vertrek naar Palestina. Beide groepen hadden een marginale maatschappelijke positie, waardoor zij buiten de kaders van het verzuilde Nederlandse bestel konden opereren. Door samen te werken met uiteenlopende religieuze en sociale kringen slaagde de organisatie erin ongeveer 250 Joden in veiligheid te bren-gen. Het non-conformisme van de groep bleek ook uit de ongebruikelijk op-lossingen voor de onderduik. Een tiental pioniers reisde met valse papieren naar Duitsland. Van de 150 Joden die in Frankrijk onderdoken, slaagden er 70 in Spanje te bereiken. De Westerweelgroep betaalde een zware prijs voor zijn werk. Joop Westerweel stierf voor een vuurpeloton. Andere leden kwamen terecht in concentratiekampen, wat van grote invloed was op hun verdere leven. [This book describes the fascinating history of the resistance group, led by left-wing socialist teacher Joop Westerweel, which consisted of non-Jewish left-wing activists and so-called Palestine pioneers. These were mostly German Jews preparing to leave for Palestine. Both groups had a marginal social position, which allowed them to operate outside the framework of the pillarized Dutch system. Working with diverse religious and social circles, the organization managed to get about 250 Jews to safety. The group's non-conformity was also apparent from the unusual solutions for going into hiding. A dozen pioneers traveled to Germany with false papers. Of the 150 Jews who went into hiding in France, 70 managed to make it to Spain. The Westerweelgroep paid a heavy price for its work. Joop Westerweel died before a firing squad. Other members ended up in concentration camps, which had a major impact on their further lives.]

Language: Dutch

Published: Hilversum, The Netherlands: Verloren, 2015

ISBN: 978-90-8704-497-8 90-8704-497-6

Archival Material Or Collection

Box 7, Folder 25 - Manuscripts, ca. 1921-ca.1966 - "Eastern and Western Mentality" (Metropolitan Andrew Szepticky)

Available from: Seattle University

Edwin Mortimer Standing - Biographic sources, Edwin Mortimer Standing - Writings

See More

Language: English

Archive: Seattle University, Lemieux Library and McGoldrick Learning Commons, Special Collections

Article

The Story of Joh Laven: or, How Montessori Came to the West

Publication: The National Montessori Reporter, vol. 9, no. 2

Pages: 1, 3–4, 10

See More

Language: English

Advanced Search