afscheid-van-mejuffrouw-m-strengers-als-hoofd-van-de-eerste-openbare-montessorischool-te-amsterdam-op-24-december-1940-qbk5x5ss