agenda-van-de-algemene-vergadering-te-s-gravenhage-op-1-en-2-juli-a-s-itrrl49n