australia-obituary-cynthia-elaine-morris-15-9-35-to-13-6-95-wq2q3ptx