dai-13-kaitaikai-sanka-hokoku-jokyu-kosu-ni-sanka-shite-%e7%ac%ac13%e5%9b%9e%e5%a4%a7%e4%bc%9a%e5%8f%82%e5%8a%a0%e5%a0%b1%e5%91%8a-%e4%b8%8a%e7%b4%9a%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%81%ab%e5%8f%82