dai-13-kaitaikai-sanka-hokoku-taikai-san-go-no-en-de-no-hanashiai-o-chushin-ni-shite-%e7%ac%ac13%e5%9b%9e%e5%a4%a7%e4%bc%9a%e5%8f%82%e5%8a%a0%e5%a0%b1%e5%91%8a-%e5%a4%a7%e4%bc%9a%e5%8f%82%e5%be%8c