dai-16-kaitaikai-sanka-hokoku-jissen-kenshu-kosu-%e7%ac%ac16%e5%9b%9e%e5%a4%a7%e4%bc%9a%e5%8f%82%e5%8a%a0%e5%a0%b1%e5%91%8a-%e5%ae%9f%e8%b7%b5%e7%a0%94%e4%bf%ae%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9-dydnvmxk