dai-19-kaitaikai-sanka-hokoku-jissen-kenshu-kosu-gengo-ni-sanka-shite-%e7%ac%ac19%e5%9b%9e%e5%a4%a7%e4%bc%9a%e5%8f%82%e5%8a%a0%e5%a0%b1%e5%91%8a-%e5%ae%9f%e8%b7%b5%e7%a0%94%e4%bf%ae%e3%82%b3