dai-27-kai-zenkoku-taikai-sanka-hokoku-dai-27-kai-zenkoku-taikai-hokoku-%e7%ac%ac27%e5%9b%9e%e5%85%a8%e5%9b%bd%e5%a4%a7%e4%bc%9a%e5%8f%82%e5%8a%a0%e5%a0%b1%e5%91%8a-%e7%ac%ac27%e5%9b%9e%e5%85%a8